Συνεδριάζει την Πέμπτη 16/12 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ69/190/οικ.22678/6-12-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27)
Συνεδριάζει στην 26η/2021 τακτική συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων:
1) Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων
2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία
στις 16 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Κοινότητας Καλλιρρόης οικ. έτους 2022.
2.-Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά τροφίμων τα οποία θα διατεθούν σε ευπαθή άτομα του Δήμου μας.
3.-Έγκριση όρων διακήρυξης αγροκτήματος στην Κ. Αχλαδέας θέση «ΤΣΙΟΥΜΑ ΑΝΤΑΛΑ».
4.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
5.-Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μετεώρων οικονομικού έτους 2022.
6.-Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022.
7.-Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 137,096,77 € (πλέον Φ.Π.Α)
8.-Έγκριση πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μετεώρων»
9.-Έγκριση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου ΔΙΕΚ στο Δήμο Μετεώρων.
10.-Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη χειμερινή περίοδο 2021- 2022,στο Δήμο Μετέωρων.
11.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ» του πρώην δήμου Κλεινοβού.
12.-Ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ εργασιών επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
13.-Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού.
14.-Έγκριση και παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Ασπροκκλησιάς της Κ. Ασπροκκλησιάς του Δήμου Μετεώρων.
15.- Έγκριση και παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Μεγάλης Κερασιάς της Κ. Μεγάλης Κερασιάς του Δήμου Μετεώρων.
16.-Επικύρωση της υπ’ αριθμ.: 821/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου για κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού.
17.-Επικύρωση της υπ’ αριθμ.:777/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης για προκαταρκτική εξέταση ενώπιον του Α.Τ. Καλαμπάκας.
18.-Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος εμπορικής υλοτομίας και απόληψης της συστάδας 5δ του δημοτικού δάσους Ασπροκκλησιάς διαχειριστικού έτους 2021.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img