22.07.2024

Δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334

H επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ. ΜΠΑΚΟΛΑΣ δηλώνει ότι η ίδια και ο ιστότοπος TAMETEORA.GR συμμορφώνονται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63) και ότι στο πλαίσιο αυτό διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κάθε περιεχόμενο, το οποίο κρίνει ότι είναι παράνομο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια του χρήστη, καθώς και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο προληπτικό μέτρο για την αποτροπή της διάδοσης παράνομου περιεχομένου.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?