Κυριακή, Σεπτέμβριος 15, 2019

Οι άχρηστοι…

Πάντα Γκάλης…

Το πρώτο τρένο