Δευτέρα, Σεπτέμβριος 23, 2019

Πάντα Γκάλης…

Το πρώτο τρένο

«Ανθ’ ημών, Γουλιμής»