Συνεδριάζει την Πέμπτη 16/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και διατάξεις της διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ69/190/οικ.22678/6-12-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27)
Συνεδριάζει στην 15η/2021 τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:
1)Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων
2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία
την 16η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.15 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Εργασίες αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Οξύνειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου.
2.-Τροποποίηση της υπ. αριθμ.8/2020 απόφασης Δ.Σ. (Αίτηση Παπαευθυμίου Ευθυμίας περί ανταλλαγή οικοπέδων).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
3.-Αίτηση Ντόκου Όλγας περί μείωσης μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πολυθέας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
4.- Κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις σχολικές επιτροπές.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου.
5.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2021(εγγραφή του έργου «Συντήρηση –Επισκευή Σχολείων Χασίων –Καλαμπάκας»).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
6.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί απαγορεύσεων βοσκής στο δημοτικό δάσος Αγ. Δημητρίου κοινότητας Γάβρου Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
7.-Έγκριση αναγκαιότητας μετεγκατάσταση του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου.
8.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Κοινότητας Καλλιρρόης οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
9.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2021.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
10.-Περί της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 19645/25-11-2021 αίτησης του κου Βασιλείου Γκέκα για παράταση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
11.-Περί της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 19664/25-11-2021 αίτησης της κας Φανής Καραΐσκου για παράταση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
12.-Τροποποίηση του από 19-11-2019 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης για το ΚΑΠΗ, λόγω διανομής εταιρικής περιουσίας και λύσης της εταιρείας (σχετ. η υπ’ αριθμ.: 250/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
13.-Αίτηση παραίτησης του κου Χρήστου Οικονόμου ως μισθωτή από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Κοινότητας Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Κερασοβίτης
14.-Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μετεώρων έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

και

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ69/190/οικ.22678/6-12-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27),
Συνεδριάζει στην 16η/2021 ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:
1)Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων
2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία
την 16η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.15 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Ψήφιση πρ-σμού του Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Δ/ντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κοστόπουλος Παναγιώτης – Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
2.- Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Δ/ντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κοστόπουλος Παναγιώτης – Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img