Απάντηση στη Βουλή σχετικά με το πρόβλημα της προσαύξησης κατά 3 έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Από τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου δόθηκε απάντηση στην Επιστολή του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) και πιο συγκεκριμένα στην υπ.’ αρ. πρωτ. 2854/28-5-2021 ΑΝΑΦΟΡΑ που κατατέθηκε από τους Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ κ. κ. Β. Κεγκέρογλου, Κ. Σκανδαλίδη, Γ. Φραγγίδη και Γ. Μουλκιώτη σχετικά με το πρόβλημα της προσαύξησης κατά τρία (3) έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών, ο οποίος αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης και απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη δηλ. 20%.

Στην απάντηση σημειώνεται ότι ο εν λόγω αναγνωριζόμενος χρόνος, λαμβάνεται υπόψη στην ανταποδοτική σύνταξη ήτοι προσαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης με ότι αυτό συνεπάγεται, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος για μείωση των εισφορών της τάξεως του 6,67%.

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) με μεγάλη λύπη διαπιστώνει ότι οι θέσεις που διατυπώθηκαν από την επίσημη τοποθέτηση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα την υπ.’ αρ. 11/2021 (Επιστολή του ΣΑΣΜΥ) όπου εμπεριέχονται ασφαλιστικά ζητήματα στο πλαίσιο της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, δυστυχώς απέχουν από τις δικές του απόψεις, ενώ ως προς τη θεώρηση της συγκεκριμένης απάντησης, εκτιμά ότι δεν προσεγγίζεται επαρκώς η ουσία.

Στα θετικά προστίθεται το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί θέμα συζήτησης των καθ’ ύλην αρμοδίων, η ανάδειξη αυτού μέσω του ΚΙΝΑΛ και αναμφίβολα συμβάλλει στην ανακούφιση από το αδιέξοδο που έχει προκληθεί στα στελέχη των ΕΔ.

Εν ο ΣΑΣΜΥ σημειώνει ότι θα συνεχίσει να πιέζει και για τα υπόλοιπα θέματα, που απασχολούν την ευρύτερη κοινότητα των στελεχών των ΕΔ, με συγκεκριμένες προτάσεις, καθώς αυτό αποτελεί στοίχημα για το Σύνδεσμο.

Η απάντηση

ΘΕΜΑ: Επιστολή του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών σχετικά με ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αιτήματά τους.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 2854/28-5-2021 ΑΝΑΦΟΡΑ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Β. Κεγκέρογλου, Κ. Σκανδαλίδη, Γ. Φραγγίδη και Γ. Μουλκιώτη, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010, προβλέπεται ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί έως 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και εφεξής, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 9 του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007, προβλέπεται κράτηση ποσοστού 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών των στρατιωτικών υπαλλήλων που κατατάσσονται από 1.10.1990 και εφεξής καθώς και εκείνων που είχαν καταταγεί έως 30.10.1990 (η οποία διαμορφώθηκε στο ποσοστό αυτό μεταβατικά από 1.1.1993).

Εξάλλου, με τη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νομοθετήματος ορίζεται ότι η ανωτέρω κράτηση για σύνταξη καταβάλλεται και για την αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, καθώς και για τις πλασματικές υπηρεσίες.

Με την αριθμ. 27135/0092/17.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ορίστηκε ότι ο ανωτέρω χρόνος της 3ετίας αναγνωρίζεται με τη διαδικασία της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και καταβολή της προβλεπόμενης εισφοράς επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, δεδομένου ότι πρόκειται για πλασματικό χρόνο ασφάλισης και όχι για πραγματικό, που απορρέει από πραγματική παρασχεθείσα εργασία.

Για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο, εισήχθηκε για πρώτη φορά από 1.1.2017 εργοδοτική εισφορά, με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 5 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, η οποία εξελίχθηκε από την ημερομηνία αυτή έως και το έτος 2020 με τα μεταβατικά ποσοστά, όπως αυτά προβλέφθηκαν στην αριθ. 111482/0092/2016 Υ.Α (Β’ 4005).

Από 1.1.2020 και εφεξής, το συνολικό ποσοστό για κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 20%, επιμεριζόμενο σε ποσοστό 6,67% για τον υπάλληλο και 13,33% για το Δημόσιο.

Ως εκ τούτου, η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών υπαλλήλων της παρ. 4 του αρ. 22 του ν. 3865/2010, πραγματοποιείται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης αναγνώρισης. Δεδομένου, ωστόσο, ότι αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης, απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό του συνόλου της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής αυτής (αρ. 15 παρ. 1β του ν. 4387/2016).

Με τον ίδιο τρόπο, βέβαια, αντιμετωπίζονται και οι λοιποί πλασματικοί χρόνοι, που προβλέπονται από την οικεία συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου.

Σημειώνεται πάντως ότι ο εν λόγω αναγνωριζόμενος χρόνος, δεδομένου ότι αποτελεί συντάξιμο χρόνο ασφάλισης, λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη συμπλήρωση των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, όπως ρητά ορίζεται στη σχετική διάταξη. Συνεπώς, η διαδικασία αναγνώρισης χρόνου διασφαλίζει την ανταποδοτική σχέση μεταξύ εισφορών και παρεχόμενης σύνταξης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ