Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, 2020

Επίλυση της Ασφαλιστικής Αδικίας Στελεχών ΕΔ (1990 – 1992) ζητά ο ΣΑΣΜΥ

-

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Έχει παρέλθει ήδη μια 10ετία από την ψήφιση του Ν.3865/2010 και παρά τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος, ουδεμία πρωτοβουλία έχει αναληφθεί εκ μέρους της Πολιτείας για την αποκατάσταση της αδικίας που υπέστησαν όσοι/ες εντάχθηκαν στις ΕΔ τα έτη 1990-92.

Η παραπάνω πολυπληθής κατηγορία είναι ο μοναδικός κλάδος στο σύνολο του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που εντέχνως και καταχρηστικά αποσπάστηκε (με όλη τη σημασία του όρου «ex post fact») από την μεγάλη «μήτρα» των παλαιών ασφαλισμένων, όπως ιστορικά οριοθετήθηκε με τον Ν.2084/1992.

Οι διατάξεις των άρθρων 20 έως 22 του Ν.3865/2010 συνιστούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος όσων εισήλθαν στις ΕΔ από 01-01-1990 έως 31-12-1992, καθόσον ο νομοθέτης θεσπίζει, ως όφειλε στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικής ισότητας, μεταβατικές διατάξεις που όμως είναι ατελείς και φυσικά δεν παράγουν δίκαιο αποτέλεσμα, στο βαθμό που αυθαιρέτως περιορίζονται χρονικά στους παλαιούς ασφαλισμένους που καταταχθήκαν έως 31-12-1989, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα κατ’ αναλογία μεταβατικής κλιμάκωσης και για τους υπόλοιπους (1990-1992).

Η εν λόγω κυβερνητική απόφαση, προϊόν μνημονιακού πανικού και κοινωνικής αναλγησίας, δεν αποτέλεσε μεταρρύθμιση. Αντιθέτως, αποδείχθηκε ότι συνιστά αντιμεταρρύθμιση, υψηλού κοινωνικού και δημοκρατικού κόστους.

Σήμερα, σχεδόν 10 έτη μετά και αφού η Πατρίδα μας «ισορρόπησε» πρωτογενώς δημοσιονομικά, είναι επιτακτική περισσότερο από ποτέ η αποκατάσταση όσων αδικήθηκαν προκλητικά, ίσως και για μικροπολιτικούς λόγους όπως τότε εκλήφθη τότε από μεγάλη μερίδα θιγομένων.

Όλοι συμφωνούμε σε μια βασική αρχή, η οποία επιτάσσει ότι το ασφαλιστικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό των ΕΔ επιβάλλεται να είναι ανάλογο της εκ του Συντάγματος (άρθρο 45) ιδιαίτερης σημασίας και αποστολής τους, ως θεσμική αρχή, η οποία εγγυάται την αποτελεσματική εκπλήρωση της κρατικής αποστολής του και ως αντιστάθμισμα των ιδιαίτερων συνθηκών εκτέλεσης του καθήκοντός του.

Επίσης μπορούμε να αντιληφθούμε τους σκοπούς που εξυπηρετούσε η «σαλαμοποίηση» των παλαιών ασφαλισμένων σε επιμέρους κατηγορίες υπό τις δεδομένες συνθήκες που ελήφθη (πίεση Τρόικας), πλην όμως αποτελεί «απαίτηση» του εχθές.

Για τους παραπάνω λόγους ο ΣΑΣΜΥ απέστειλε έγγραφο προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ καθώς και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ Βρούτση Ιωάννη, για να εκλείψει οριστικά και με τρόπο σταθμισμένο η υφιστάμενη αδικία.

 

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου
κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
ΠΟΜΕΝΣ – ΠΟΕΣ – ΣΑΣΣΑΣ – ΣΑΣΜΥΝ – ΣΑΣΥΔΑ – ΣΑΣ – ΣΑΙΡ – ΣΑΑΥΣ
ΜΜΕ – Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικό Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ. : α. Ν.1249/1982
β. Ν.1902/1990
γ. Ν.1976/1991
δ. Ν.2084/1992
ε. Ν.3513/2006
στ. Ν.3865/2010
ζ. ΠΔ 169/2007

Κύριε Υπουργέ,

Έχει παρέλθει ήδη μια 10ετία από την ψήφιση του Ν.3865/2010 και παρά τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος, ουδεμία πρωτοβουλία έχει αναληφθεί εκ μέρους της Πολιτείας για την αποκατάσταση της αδικίας που υπέστησαν όσοι/ες εντάχθηκαν στις ΕΔ τα έτη 1990-92. Η παραπάνω πολυπληθής κατηγορία είναι ο μοναδικός κλάδος στο σύνολο του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που εντέχνως και καταχρηστικά αποσπάστηκε (με όλη τη σημασία του όρου «ex post fact») από την μεγάλη «μήτρα» των παλαιών ασφαλισμένων, όπως ιστορικά οριοθετήθηκε με τον Ν.2084/1992. Σημειώνεται ότι, οι μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος, όπως επίσης οι συναφείς ρυθμίσεις των (ε) και (ζ) ομοίων, ουδέποτε παρέβησαν τις συνταγματικές επιταγές, διασπώντας την υπόψη κατηγορία εργαζομένων.

Οι διατάξεις των άρθρων 20 έως 22 του (στ) σχετικού συνιστούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος όσων εισήλθαν στις ΕΔ από 01-01-1990 έως 31-12-1992, καθόσον ο νομοθέτης θεσπίζει, ως όφειλε στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικής ισότητας, μεταβατικές διατάξεις που όμως είναι ατελείς και φυσικά δεν παράγουν δίκαιο αποτέλεσμα, στο βαθμό που αυθαιρέτως περιορίζονται χρονικά στους παλαιούς ασφαλισμένους που καταταχθήκαν έως 31-12-1989, χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα κατ’ αναλογία μεταβατικής κλιμάκωσης και για τους υπόλοιπους (1990-1992).

Με τη συγκεκριμένη ατυχή ρύθμιση παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2900/78, καθώς εισάγονται δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος των ασφαλισμένων με βάση μεταβλητά χρονικά κριτήρια που θεσπίζονται κατά το δοκούν. Πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι, κατά την ψήφιση του νόμου, είχαν εκπληρώσει το ελάχιστο χρονικό όριο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συμπλήρωση 15 ετών πραγματικής υπηρεσίας), αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ετών υπηρεσίας για οικειοθελή τους αποχώρηση από τις τάξεις των ΕΔ και τη συνταξιοδότησή τους (24 ½ έτη πραγματικής υπηρεσίας).

Η εν λόγω κυβερνητική απόφαση, προϊόν μνημονιακού πανικού και κοινωνικής αναλγησίας, δεν αποτέλεσε μεταρρύθμιση. Αντιθέτως, αποδείχθηκε ότι συνιστά αντιμεταρρύθμιση, υψηλού κοινωνικού και δημοκρατικού κόστους. Σήμερα, σχεδόν 10 έτη μετά και αφού η Πατρίδα μας «ισορρόπησε» πρωτογενώς δημοσιονομικά, είναι επιτακτική περισσότερο από ποτέ η αποκατάσταση όσων αδικήθηκαν προκλητικά, ίσως και για μικροπολιτικούς λόγους όπως τότε εκλήφθη τότε από μεγάλη μερίδα θιγομένων.

Όλοι συμφωνούμε σε μια βασική αρχή, η οποία επιτάσσει ότι το ασφαλιστικό πλαίσιο που διέπει το προσωπικό των ΕΔ επιβάλλεται να είναι ανάλογο της εκ του Συντάγματος (άρθρο 45) ιδιαίτερης σημασίας και αποστολής τους, ως θεσμική αρχή, η οποία εγγυάται την αποτελεσματική εκπλήρωση της κρατικής αποστολής του και ως αντιστάθμισμα των ιδιαίτερων συνθηκών εκτέλεσης του καθήκοντός του. Επίσης μπορούμε να αντιληφθούμε τους σκοπούς που εξυπηρετούσε η «σαλαμοποίηση» των παλαιών ασφαλισμένων σε επιμέρους κατηγορίες υπό τις δεδομένες συνθήκες που ελήφθη (πίεση Τρόικας), πλην όμως αποτελεί «απαίτηση» του εχθές.

Για να εκλείψει οριστικά και με τρόπο σταθμισμένο η υφιστάμενη αδικία, προτείνεται η κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 22 και η επαναδιατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/ 2010, ως εξής:

«… αυξάνονται, σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-01-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής:

Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
– το έτος 2012, απαιτούνται αντιστοίχως 27 έτη.
– το έτος 2013, απαιτούνται αντιστοίχως 28 έτη.
– το έτος 2014, απαιτούνται αντιστοίχως 29 έτη.
– το έτος 2015, απαιτούνται αντιστοίχως 30 έτη.
– το έτος 2016, απαιτούνται αντιστοίχως 31 έτη.
– το έτος 2017, απαιτούνται αντιστοίχως 32 έτη.

Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 και 2, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007) και του άρθρου 1 του ν. 3029/2002 και δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2018 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους ή 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί́ από 01-01-1993 μέχρι 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας, με καταβολή εισφοράς που υπολογίζεται με βάση το ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης που ίσχυε όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Στέφος – Ο Γεν. Γραμματέας Στέφανος Κουκουράβας

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Θαλάσσιος Κόσμος – Γεύματα στη Λαδόκολλα

Ο Θαλάσσιος κόσμος ΤΩΡΑ φέρνει στην Καλαμπάκα τα ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ. Ολοκληρωμένες συνθέσεις γευμάτων κλεισμένες στη λαδόκολλα που περιμένουν από εσάς απλά ψήσιμο. Χαρακτηριστικές προσφορές: • Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι μόνο 9,85 ευρώ • Σολομός με φαρφάλες μόνο 9,85 ευρώ. • Γαριδομακαρονάδα μόνο με 9,40 ευρώ. ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ... ΨΗΣΙΜΟ! Επωφεληθείτε από τη...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Νότα αισιοδοξίας με το άναμμα των φώτων του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου της Καλαμπάκας

Η καραντίνα έχει ρίξει την ψυχολογία του κόσμου που λόγω της κατάστασης αναγκάζεται να μένει στο σπίτι, όμως όλοι ελπίζουν ότι τελικά τα Χριστούγεννα θα γιορταστούν, για να έρθει και πάλι η ελπίδα και η ζεστασιά στις καρδιές όλων έστω και αν αυτά τα Χριστούγεννα δεν θα θυμίζουν σε...

Απεβίωσε ο Γεώργιος Τρίμας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΜΑ ΕΤΩΝ 77 Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 06-12-2020 και ώρα 11:00 π.μ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία Τρίμα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ιωάννης Τρίμας Αφροδίτη και Σωτήριος Παπίας Μαρία και Νικόλαος Τσιούκας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεώργιος, Στυλιανός, Ιωάννης- Σωτήριος, Αθηνά, Γεώργιος ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Η Σορός θα Μεταφερθεί...

Το «Αερόστατο των Μετεώρων» απογειώνεται με την κοινωφελή συνεισφορά της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας!

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Το Aερόστατο των Μετεώρων» ξεκινά νέες διαδικτυακές δράσεις για τους μικρούς του φίλους σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας. Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί παιδικό εργαστήριο με θέμα: «Ανοίγοντας το σεντούκι των Χριστουγέννων». Καλούμε παιδιά και γονείς του ΚΔΑΠ να προσέλθουν στις...

Αναρτήθηκαν από το ΥΠ.ΕΣ. οι θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις

Σε 12.221 ανέρχονται οι θέσεις από 568 φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης που είναι κενές και θα καλυφθούν μέσω της κινητικότητας. Από αυτές οι 11.228 (ποσοστό 92%) θα καλυφθούν μέσω μετατάξεων και οι υπόλοιπες 993 (8%) με αποσπάσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Η αρμόδια επιτροπή...

Πλούσια η δραστηριότητα Αστυνομικών Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου έτους 2020, από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας: α. Συνελήφθησαν συνολικά (325) άτομα και ειδικότερα: • Ένα (1) άτομο για ανθρωποκτονία από αμέλεια. • Ένα (1) άτομο για ληστεία. • Είκοσι τρία (23) άτομα για διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων οικιών, καταστημάτων, οχημάτων κ.α. • Ένα...

Βγαίνει αντίδραση στη Ρεάλ

Η κατανομή των αποδόσεων, με τη Ρεάλ Μαδρίτης αουτσάιντερ, εξηγεί την κατάσταση στους φιλοξενούμενους αγωνιστικά. Με τη Σεβίλλη είναι περίπου στα ίδια στην Ισπανία βέβαια. Γράφει ο Λάμπρος Γκαραγκάνης Όλες οι νεότερες μεταγραφες nba είναι στο Nbaholics Οι Ανδαλουσιάνοι προέρχονται από καταστροφική εμφάνιση στο 0-4 από την Τσέλσι για το Champions League,...

Ο Βασίλης Σκουντής για τον Χρίστο Λιάπη

Το άρθρο του Ψυχιάτρου και Διδάκτωρος του Πανεπιστημίου Αθηνών για την απώλεια του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, με τίτλο ο «Άνθρωπος που θα γινόταν Βασιλιάς», δημοσιεύθηκε στο Βήμα αλλά και στο Sport24, με μια ιδιαίτερα θερμή εισαγωγή για τον Δρα Λιάπη από τον γνωστό αθλητικό δημοσιογράφο Βασίλη Σκουντή, υπό τον...

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...