Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στη Βασιλική για την ηλεκτροκίνηση στη σιδηροδρομική γραμμή

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας και Κοινωφελών Περιουσιών κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και με δαπάνες ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., συνολικής έκτασης εμβαδού πεντακοσίων επτά τετραγωνικών μέτρων (507 τ.μ.) με τα συστατικά και τα παραρτήματά της, αποτελούμενη από τρία (3) τεμάχια εδάφους εμβαδού το κάθε ένα 13X13=169 μ2 , καθώς και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης αγωγών, σε εδαφική ζώνη συνολικού μήκους πεντακοσίων σαράντα μέτρων και πενήντα οκτώ εκατοστών (540,58 μ.) και συνολικού μεταβλητού πλάτους κυμαινόμενου από 7.83μ. έως 40μ., για τις ανάγκες της κατασκευής της γραμμής μεταφοράς Γ.Μ. 150kV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΤΑΥΡΩΠΟΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) – Υ/Σ ΟΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις καθώς και οι προς σύσταση δουλείας, εναέριας διέλευσης των αγωγών εκστάσεις, οι οποίες ανήκουν στην κτηματική περιοχή του Δήμου Μετεώρων (Δημοτική Ενότητα Βασιλικής-τοπ. κοιν. Βασιλικής), εμφανίζονται στο υπ’ αριθ. ΤΜΓΜ 62713/ Ιούλιος2019/ Φύλλο 1/ κτηματολογικό διάγραμμα-πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και το οποίο έχει θεωρηθεί, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το περιεχόμενο της δουλείας σε όλα τα παραπάνω τμήματα της γραμμής, συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της εταιρείας ΑΔΜΗΕ ή των οριζόμενων απ’ αυτόν προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών και πύργων τους, και αφετέρου στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος και τοποθέτησης υψηλών αντικειμένων.

Επίσης, απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή τη λειτουργία της γραμμής (όπως συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία, λειτουργία γερανοφόρων οχημάτων).

Η εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. οφείλει να καταθέσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας πράξης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα αντιστοιχεί στο 20% της προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2882/2001. Εάν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.

Εάν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ