Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Δ.Σ. Μετεώρων: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός του 2017

Δ.Σ. Μετεώρων: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός του 2017

-

Με την ανάγνωση της επιστολής ανεξαρτητοποίησης του (απόντος από τη συνεδρίαση) δημοτικού συμβούλου Ανδρέα Καλτσούδα από τον Πρόεδρο του Σώματος Ζώη Χαλατσάκη ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων την Τρίτη το απόγευμα.

Ακολούθησε η συζήτηση του ισολογισμού και του απολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017.

Την παρουσίαση έκανε εκ μέρους της εταιρείας που ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων ο κ. Γιάννης Κλιάφας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι καθυστερεί η είσπραξη οφειλών δημοτών, καθώς και επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού 1,5 εκ. ευρώ περίπου.

Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης Δημήτρης Σακελλαρίου είπε ότι η κατάσταση τα έτη 2016 και 2017 είναι περίπου η ίδια, ενώ αυξάνονται οι οφειλές των δημοτών που έφθασαν τα 2,4 εκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς τρίτους που έφθασαν τις 600.000 ευρώ.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Χρήστος Παπαγεωργίου υπεραμύνθηκε της οικονομικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι σταθεροποιημένη από την αρχή της τρέχουσας θητείας της δημοτικής Αρχής.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Αντώνης Τούλας, ο οποίος είπε ότι η διοίκηση του Δήμου είναι αντιθεσμική και έχει καταρρακώσει τους τομείς του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος. Ξεκίνησε να αναφέρεται στο υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα, όμως με παρέμβαση του Δημάρχου Χρήστου Σινάνη, ο Πρόεδρος του Σώματος Ζώης Χαλατσάκης τον διέκοψε, λέγοντας ότι αυτά δεν αφορούν στον προϋπολογισμό.

Κατά την ψηφοφορία ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε ξανά τον λόγο στον κ. Τούλα, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα με τα λύματα που κατά καιρούς βγαίνουν στην επιφάνεια στο κέντρο της πόλης.

Ο Δήμαρχος είπε ότι ο ο κύριος λόγος είναι ότι οι δημότες ρίχνουν ό,τι νά’ ναι στο αποχετευτικό δίκτυο.

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα

Εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω θέματα:

  • Ανανέωση αδείας πωλητή λαϊκών αγορών (Χαρ. Μάνου)
  • Προγραμματισμός προσλήψεων για 2018 (τροποποίηση): 2 χειριστές μηχανημάτων έργου και 1 χειριστής σαρώθρου
  • Στήριξη του αιτήματος του Προέδρου του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλη Γιαγιάκου για κατασκευή Εκθεσιακού – Συνεδριακού Κέντρου. Προτείνεται έκταση 30 στρεμμάτων έναντι του πρώην Waterland.

 

Τα υπόλοιπα θέματα

1. Υποβολή πρόταση για την πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι , Άξονας προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2. Προγραμματική σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων και ΔΕΥΑΜ για την πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

3. Αποδοχή όρων για λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ. Δήμου Μετεώρων». Δρόμοι σε Κλεινοβό, Αύρα, Ασπροκκλησιά, Αγιόφυλλο.

Ο κ. Σακελλαρίου εξέφρασε την επιφύλαξή του για τη ρητή αναφορά στους όρους για ανάληψη της ασφάλειας του δανείου από τον Δήμο με δέσμευση του ανάλογου ποσού (500.000 ευρώ περίπου στην προκειμένη περίπτωση).

Λάθος της Κυβέρνησης να βάζει τους δήμους μπροστά σε τέτοια θέματα.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

4. Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (Χορήγηση Ετήσιας άδειας εκσκαφής για Μικροεπεκτάσεις & Μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων στον Δήμο Μετεώρων). Εγκρίθηκε ομόφωνα.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρ. υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ . Χουλιαράκη, που αφορά στην υποχρέωση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στη μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου (όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρ. 11 της ΥΑ) στον λογαριασμό αυτό.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η απόφαση της ΚΕΔΕ.

7. Τριμηνιαία έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2018. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

8. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο χρήσης 2018. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

9. Αίτηση Ελευθερίου Καρανίκα (παραχώρηση χώρου στάθμευσης). Εγκρίθηκε ομόφωνα.

10. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

11. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

12. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμπάκας». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

13. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως». Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Αναβλήθηκε το θέμα: Μεταβίβαση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου μας στο ΦΟΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε» σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, μετά από το ερώτημα του κ. Σακελλαρίου για ποιο λόγο είναι αναγκαία η μεταβίβαση κατά κυριότητα και ποιο θα είναι το όφελος του Δήμου.

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Ο ορκωτός λογιστής έδωσε νούμερα για τα φέσια . Παρά ταύτα ο αντιδήμαρχος επιμένει, συνεχίζει να πουλάει σανό λες και όλοι εμείς οι «απέξω» αδυνατούμε να αντιληφθούμε την κατάντια. Δεν γίνεται ρε Κίτσιο να πας πάλι κόντρα παραμύθι τόσους δημότες.

  2. “Όχι” της αντιπολίτευσης στο έργο «Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ. Δήμου Μετεώρων». Το έργο αφορά δρόμους σε Κλεινοβό, Αύρα, Ασπροκκλησιά.
    “Όχι” δηλαδή στη βελτίωση του δρόμου Αμπέλια-Μπάσια!!! προκειμένου να μην δοθεί η δυνατότητα στη Δημοτική αρχή του Κου Χρ. Σινάνη να ξεκινήσει το έργο και να εγκαταστήσει εργολάβο. Μεταξύ αυτών και Δημοτικός σύμβουλος που κατάγεται από τα Αμπέλια Κλεινού!!!!!!
    Άγνοια, σύγχυση, μικροπολιτικές και προεκλογικές σκοπιμότητες δεν χωρούν σε ζητήματα έργων ιδιαίτερα δε όταν ο Δήμος δεν ξοδεύει ούτε ένα ευρώ για την υλοποίησή τους και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Τ.Κ. Κλεινού.

  3. Κύριε Καραγεώργο, δεν τα λες όλα. Δεν αναφέρεσαι στους όρους του προγράμματος. Ζούμε στην Ελλάδα της αστάθειας όπου όλα αλλάζουν εν μια νυκτί. Δεν εξηγείς ότι υπάρχει η πιθανότητα το όλα τζάμπα να γίνει σκάσε και πλήρωνε. Μην προσπαθείς να διχάσεις τους πολίτες ενόψει εκλογών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

 

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

www.physionatsis.gr

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Δήμος Μετεώρων: Ανοίγουμε γραμμή επικοινωνίας και κλείνουμε την πόρτα στον Κορωνοϊό…!

Χρειάζεσαι βοήθεια ή γνωρίζεις άτομα, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούν να μετακινηθούν…; Ενημέρωσέ μας και ο Δήμος Μετεώρων θα είναι αμέσως δίπλα σας. Επικοινώνησε στο 24320 78661 και θα εξυπηρετηθείς αμέσως! Δεν κυκλοφορούμε και ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών. Είναι ώρα ευθύνης, ατομικής και συλλογικής. Και στο Δήμο Μετεώρων "Μένουμε Σπίτι"!

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...