Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ερώτηση του Σάκη Παπαδόπουλου για τον Υγειονομικό Χάρτη

Ερώτηση του Σάκη Παπαδόπουλου για τον Υγειονομικό Χάρτη

-

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό σχετικά με την πορεία του Υγειονομικού χάρτη, κατέθεσε ο βουλευτής Ν. Τρικάλων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Σάκης Παπαδόπουλος κατά τη συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής την 22/01/2016.

Ο κ. Παπαδόπουλος στην τοποθέτησή του επισήμανε πως η πολύτιμη αξία του υγειονομικού χάρτη ως βάση δεδομένων για οποιονδήποτε στρατηγικό σχεδιασμό της οργάνωσης και της ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας στη χώρα είναι δεδομένη. Καταγράφει στατιστικά στοιχεία, επιδημιολογικούς δείκτες, κάνει καταγραφή της διακίνησης των ασθενών, μελέτη της οργάνωσης και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε όλα τα επίπεδα και μας είναι πολύτιμος.

Δεδομένα υπάρχουν από πάρα πολλούς φορείς που σχετίζονται με την οργάνωση, τη διακίνηση των υπηρεσιών υγείας, τα στατιστικά στοιχεία. Όλα αυτά λειτουργικά ενοποιούνται στον υγειονομικό χάρτη. Τριάντα τρία χρόνια μετά την ψήφιση του ιδρυτικού του νόμου, το να μην υπάρχει ακόμα ο υγειονομικός χάρτης είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που αφορά και τις ευθύνες για το ότι δεν παραδόθηκε ακόμη, αλλά και το μέτρο των αναγκών που χρειάζονται προκειμένου να γίνει επιτέλους η σύνθεση όλων αυτών των δεδομένων που υπάρχουν σε επιμέρους φορείς. Πρέπει να δούμε πολύ συγκεκριμένα το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τελικά την αξιοποίησή του ως εργαλείο της μεταρρύθμισης που θέλουμε να κάνουμε στην υγεία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
Θέμα: Πορεία υγειονομικού χάρτη

Σε θεωρητικό και πολιτικό επίπεδο ο Υγειονομικός Χάρτης, είναι η ανάπτυξη της απαιτούμενης οργανωτικής, θεσμικής και πληροφοριακής υποδομής για την συστηματική συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση δεδομένων και δεικτών υγείας σε διαχρονικό επίπεδο. Το έργο επιχειρεί να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα του επιπέδου υγείας του Ελληνικού πληθυσμού και των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

Σήμερα, παρότι πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα τους, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα στοιχεία δεν καταγράφονται συστηματικά βάσει προτύπων που θα επιτρέπουν την αξιόπιστη και έγκυρη συλλογή τους, δεν επικαιροποιούνται και η έλλειψη συνολικής τυποποιημένης και ομοιογενούς επεξεργασίας δεν εξασφαλίζει την αξιοπιστία τους. Επιπλέον τα δεδομένα που συλλέγονται πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι επαρκή (και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτα) δεν είναι συγκρίσιμα με αντίστοιχα στοιχεία ομοειδών φορέων και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, ή απαιτείται εκτενής, χρονοβόρα και υψηλού κόστους επεξεργασία για την αξιοποίησή τους. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι σε σύγκριση με άλλες χώρες η Ελλάδα υστερεί σε δεδομένα υγείας που παρέχει σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς (WHO, Eurostat, OECD).

Το έργο ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια και χρηματοδοτήθηκε εκ νέου το 2009 από τον κρατικό προϋπολογισμό και το ΕΣΠΑ και ανατέθηκε εξ ημισείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), με προϋπολογισμό που υπερέβη τα 6εκ. €. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλήθος εταιρειών και ανεξάρτητων ερευνητών, διδακτικό προσωπικό και στελέχη της ΕΣΔΥ έχουν εργαστεί κατά την περίοδο 2010-2013 για ένα έργο, το οποίο σήμερα και κατά την τελευταία 2ετία στερείται οποιασδήποτε επικαιροποίησης. Η χρησιμότητα όμως του Χάρτη έγκειται σε δύο παράγοντες, στην εγκυρότητα και στην αμεσότητα της πληροφορίας. Όταν η πληροφορία δεν είναι σύγχρονη του συστήματος τότε εγείρονται ερωτηματικά και για την εγκυρότητά της.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Αν έχει μέχρι τώρα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος ανάπτυξης του έργου (διαφάνεια, σκοπιμότητα, επάρκεια παραδοτέων), να αποσαφηνισθεί η δυνατότητα και βούληση αξιοποίησης του Υγειονομικού Χάρτη κατά την εκπόνηση πολιτικών υγείας και ομοίως η δυνατότητα και η βούληση επικαιροποίησής του, ώστε να καταστεί ένα δυναμικό, σύγχρονο και επίκαιρο εργαλείο πολιτικής;

Ο ερωτών Βουλευτής
Αθανάσιος Παπαδόπουλος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Αγαπητέ συνάδελφε, νομίζω ότι είναι μια σημαντική ερώτηση. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ο υγειονομικός χάρτης είναι ένα πολύ κρίσιμο εργαλείο και καταγραφής υπαρχουσών δομών, κυρίως όμως καταγραφής υγειονομικών αναγκών και ένα εργαλείο σχεδιασμού. Αυτό το εργαλείο λείπει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εδώ και χρόνια, παρά το ότι είχε εξαγγελθεί, παρά το ότι έχουν δαπανηθεί χρήματα. Είναι όντως μια κρίσιμη έλλειψη.

Σήμερα, για να ασκηθεί σοβαρή πολιτική υγείας, καλά σχεδιασμένη, με προτεραιότητες, με ιεραρχήσεις, με δημοκρατικό προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας -αυτό είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν περιορισμένοι και υλικοί και ανθρώπινοι πόροι σήμερα στη χώρα και το να τους κατανείμεις όλους με σωστό, με δίκαιο τρόπο είναι αποτέλεσμα καλής απεικόνισης της πραγματικότητας, προτεραιοποίησης και ιεράρχησης των αναγκών- σε αυτό το πεδίο ο υγειονομικός χάρτης αναμφίβολα είναι πολύ κρίσιμος.

Γενικότερα, σήμερα χρειάζονται στρατηγικές πληροφορίες, για να μπορέσει το σύστημα υγείας να διακυβερνηθεί με αξιόπιστο τρόπο. Αυτό το εργαλείο παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Είχε παγώσει η διαδικασία. Σωστά αναφέρατε ότι είχε «σπάσει» σε δύο κομμάτια, από το 2009 που ανατέθηκε στους δύο φορείς, δηλαδή στην ΕΣΔΥ και στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Το συνολικό κόστος ήταν περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Η τελευταία προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου έγινε το 2013. Υπάρχουν δεδομένα μέχρι το 2012. Έκτοτε, δεν υπάρχει επικαιροποίηση.

Αυτό το οποίο έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε φέτος ήταν να συγκροτήσουμε μια ομάδα εργασίας στο Υπουργείο, η οποία είδε όλη την εκκρεμότητα αυτού του έργου και μας παρέδωσε ένα πόρισμα πολύ εμπεριστατωμένο με όλη τη διαδρομή από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση και τα βήματα τα οποία έχουν γίνει. Συγκροτήθηκε, με πρότασή της, μια μόνιμη επιτροπή διαχείρισης του έργου, με στελέχη του Υπουργείου και της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ και πήραμε την πολιτική απόφαση να αναθέσουμε στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ να έχει την ευθύνη της επικαιροποίησης και του ανασχεδιασμού αυτού του υγειονομικού χάρτη.

Είναι σε πιλοτική εφαρμογή αυτές τις μέρες και η δέσμευση που έχω από την υπηρεσία και από τους ανθρώπους που ασχολούνται, είναι ότι στις αρχές του Φλεβάρη η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη στο ευρύτερο κοινό. Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό θα γίνει με ίδιους πόρους πλέον.

Από εδώ και πέρα, ο στόχος είναι η προσπάθεια λειτουργικής διασύνδεσης αυτού του πληροφοριακού συστήματος με τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΦ, του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΚΕΠΥ, του ΕΚΕΑ, όλων των εποπτευόμενων φορέων, που έχουν εξαιρετικές βάσεις δεδομένων το καθένα, όμως δεν συναρθρώνονται όλες μαζί για να μας δώσουν τις κρίσιμες πληροφορίες. Αυτό θα συμβαίνει τώρα.
Υπάρχει επίσης το σύστημα «ΒΙ» του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αντλεί πληροφορίες από τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων. Και αυτό αναβαθμίζεται αυτήν την περίοδο και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε σε μια βελτιωμένη ηλεκτρονική διακυβέρνηση του συστήματος υγείας.

Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι όντως υπήρξαν προσπάθειες στο παρελθόν. Είχε συνειδητοποιηθεί –πιστεύω- διαχρονικά η ανάγκη αυτού του εργαλείου. Έχω, όμως, την αίσθηση ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη πολιτική βούληση για να υπάρξει αυτό το εργαλείο. Διότι ακριβώς είχαν επιχειρηθεί παρεμβάσεις στο σύστημα υγείας, συγχωνεύσεις νοσοκομείων, διασυνδέσεις νοσοκομείων, καταργήσεις κλινών, καταργήσεις κλινικών και τμημάτων, αλλαγές στους οργανισμούς, οι οποίες ακριβώς δεν προέκυψαν μέσα από μια μελέτη, έναν σχεδιασμό, μια αποτύπωση αναγκών και μια ανάγκη αναδιοργάνωσης του συστήματος, αλλά υπηρέτησαν ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο περικοπής δαπανών και συρρίκνωσης της δημόσιας περίθαλψης. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτός είναι ο πολιτικός λόγος που εξηγεί το γιατί υπήρξε αυτή την καθυστέρηση.

Θεωρώ ότι τώρα δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προχωρήσουμε, ακριβώς επειδή το σύστημα υγείας είναι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή του και καθημερινά δίνουν μάχη κυρίως οι εργαζόμενοι, οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό για να το κρατήσουν όρθιο, αλλά και η πολιτική ηγεσία κάνει ό,τι μπορεί για να το ενισχύσει με πόρους και να καλύψει σταδιακά τα τεράστια κενά του.

Χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο για να μπορέσουν οι παρεμβάσεις που θα κάνουμε να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικές, πιο ορθολογική η κατανομή των ανθρώπινων, των υλικών πόρων και να προσδοκούμε μέσα στο 2016 σε μια αναβαθμισμένη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...