Παρασκευή, 7 Αυγούστου, 2020
Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ

-

SERAFEIM-STAGON KAI METEORON

«Θαῦμα παράδοξον ὁρᾶται σήμερον! Ὁ γάρ Σωτήρ ἡμῶν ἐν τῷ Σπηλαίῳ σαρκί… τεχθῆναι ἐπείγεται…»
( ὕμνος 21ης Δεκεμβρίου)

Μέ τά λόγια αὐτά ὁ ἱερός ὐμνωδός, μᾶς περιγράφει τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑπογραμμίζοντας ὅτι τό γεγονός αὐτό, τό ὁποῖον βλέπομε καί ζοῦμε εἶναι ἕνα ΘΑΥΜΑ μεγάλο καί συγχρόνως παράδοξον καί ἀκατάληπτον γιά τήν ἀνθρώπινη νόησι.
Στόν ὡραῖο αὐτόν Ὕμνον διακρίνομε δύο σημαντικά γεγονότα, τά ὁποῖα εἶναι ὀφέλιμο νά τά ἀναλύσουμε γιά νά τά κατανοήσουμε καλύτερα.
Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἕνα συνηθισμένο γεγονός τό ὁποῖο ἠμπορεῖ νά γίνει εὔκολα κατανοητό ἀπό τον ἀνθρώπινο νοῦ. Οὔτε τότε, ὅταν ἔλαβε χώρα ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Χριστοῦ ἔγινε κατανοητό αὐτό τό γεγονός, οὔτε καί σήμερα γίνεται κατανοητό ἀπό τον σύγχρονο ἄνθρωπο αὐτό τό θαῦμα, αὐτό τό «μυστήριον τό ξένον» καί παράδοξον, τό ὁποῖο ἀποκαλύπτεται στόν κόσμο καί κυρίως στόν ἄνθρωπο τόν ὁποῖο καί ἀφορᾶ ἄμεσα.

Αὐτό τό «θαῦμα» γιά νά τό ἀντιληφθῆ ὁ ἄνθρωπος καί νά τό κατανοήσει, πρέπει νά τό «ἰδεῖ» πνευματικά, πρέπει νά «ἀποκαθάρη» τήν καρδιά του ἀπό τήν ἔνοχον ζωήν του, ἀπό τήν ἁμαρτίαν, ὥστε μέ «κεκαθαρμένον τόν νοῦν» νά ἀντιληφθῆ αὐτήν τήν σωτήρια ἀλήθεια, ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ» γιά νά ἀποκαταστήσει τον ἄνθρωπο στήν πρώτην του δόξαν.
Ἑπομένως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πρέπει νά εἰσχωρήσουμε στό κέντρο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μυστηρίου στό ὁποῖο μᾶς καλεῖ καί ἐφέτος ἡ Ἐκκλησία μας. Αὐτός πού ζεῖ μακριά ἀπό τόν Θεόν καί λατρεύει τόν ἑαυτόν του δέν θά κατορθώσει νά ἐξηγήσει καί νά γνωρίσει τό «ὑπέρ λόγον» αὐτό γεγονός μέ τήν ψυχρή λογική του.
Τό δεύτερο γεγονός πού ἀναφέρεται στά λόγια τοῦ τροπαρίου πού στήν ἀρχή τοποθετήσαμε, εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός πού γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία γιά ἐμᾶς «τεχθῆναι νῦν ἐπείγεται», βιάζεται νά γεννηθεῖ καί ἐφέτος ἀνάμεσά μας.

Ὁ Ἀπ. Παῦλος καί ὅλη ἡ Πατερική Θεολογία, με ἰδιαίτερη προσοχή καί ἐνδιαφέρον ἀναφέρονται στήν μεγάλη βοήθεια καί προσφορά τοῦ «Βρέφους τῆς Βηθλεέμ» στόν ἄνθρωπο, πού ἀποβλέπει ὄχι μόνο στήν σωτηρία του, ἀλλά καί στά πολλά «δῶρα»Του γιά τήν καθημερινή μας ζωή. Ὑπογραμμίζουμε ἕνα μεγάλο δῶρο πού μᾶς προσφέρει ἡ σάρκωσις τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό δῶρο τῆς Εἰρήνης. Ὁ «Χριστός ἐστίν ἡ Εἰρήνη ἡμῶν»( Ἐφεσ. Β΄, 14). Τό μέγιστο αὐτό δῶρο εἶναι δυσεύρετο καί γιά τήν σημερινή κοινωνία μας ἀλλά καί γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἡ καταπάτησι τοῦ θείου θελήματος, ἡ λατρεία τῆς ἁμαρτίας μέ τίς σκληρές τύψεις τῆς συνειδήσεώς μας, τίς ποικίλες ἀγωνίες, ὁ συμβιβασμός τοῦ ἀνθρώπου μέ ὅλα πού ἀντιστρατεύονται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, φυγαδεύουν τήν εἰρήνην πού ἁπλόχερα μᾶς τήν δίδει ὁ «ἄρχων τῆς εἰρήνης». «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν». Ἐγώ,μᾶς λέγει ὁ Ἰησοῦς, ἐφ΄ὅσον τό ἐπιθυμεῖτε αὐτό τό δῶρο, σᾶς τό προσφέρω ὡς ἰδικόν μου Δῶρον, ὡς προσωπικό μου χάρισμα. Καί ἡ ἰδική μου Εἰρήνη δέν ἔχει οὐδεμία σχέσι μέ τήν κοσμική εἰρήνη: «οὐ καθώς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὐμῖν». Δέν σᾶς προσφέρω μιά ψεύτικη καί πρόσκαιρη εἰρήνη, ἀλλά μιά μόνιμη εἰρήνη τῆς καρδιᾶς πού θά σᾶς συντροφεύει στήν ζωή σας καί θά συμπορεύται μέ τήν ἰδική μου διδασκαλία.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ἡ Κοινωνία μας περνᾶ μιά περίοδο ἀποσύνθεσης καί ἐκτεταμένης διάβρωσης. Δέν ἀπουσιάζει μόνο ἡ εἰρήνη, δέν ἀπουσιάζει τό θαῦμα τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, δέν ἀπουσιάζει ἡ κατανόησις γιά τόν συνάνθρωπό μας. ἀπουσιάζει σέ ἀνησυχητικό βαθμό ἡ ὕπαρξις τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός «ἐπείγεται» νά γεννηθεῖ καί πάλι. Ἄς μή τοῦ κλείσουμε τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας. Αὐτό θά μᾶς βοηθήση νά ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας στόν σημερινό πάσχοντα ἀδελφό μας.
«Θαῦμα παράδοξον ὁρᾶται σήμερον». Νά ἀνοίξουμε ἀγαπητοί μου τά μάτια τῆς ψυχῆς γιά νά ἰδοῦμε τόν Χριστό, πού εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, ἡ ζωή μας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἀγάπης τοῦ
Γεννηθέντος Χριστοῦ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ θα αναγνωσθεί κατά τη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

www.physionatsis.gr

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Ανακοίνωση του ΚΔΑΠ “Το Αερόστατο των Μετεώρων” για τις αιτήσεις για εγγραφή σε ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

▶️ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΔΑΠ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΑΝΟΙΞΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 17/7 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5/8. ❗️Εάν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε την αίτηση για εσάς εντελώς δωρεάν❗️ Για οποιαδήποτε βοήθεια στην αίτηση ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: ☎ 24320-77609 📱 6970408234 📧 [email protected] Θα μας βρείτε📍Θ.Οικονόμου 13 ( Πρώην...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr