Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Επιστολή του ΣΑΣΜΥ στον Υπουργό Άμυνας για το θέμα του μισθολογίου

Επιστολή του ΣΑΣΜΥ στον Υπουργό Άμυνας για το θέμα του μισθολογίου

-

Επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας απέστειλε το Δ.Σ. του ΣΑΣΜΥ Τρικάλων σχετικά με τον προβληματισμό και την ανησυχία για το θέμα του μισθολογίου.

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ : Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ
ΠΟΜΕΝΣ – ΠΟΕΣ – ΣΑΣΜΥΝ – ΣΑΣΥΔΑ – ΣΑΣ – ΣΑΙΡ – ΣΑΑΥΣ
ΜΜΕ – Στρατιωτικοί συντάκτες

ΘΕΜΑ : Οικονομικά (Μισθολόγιο)

ΣΧΕΤ. : Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74)

Κύριε Υπουργέ,

Έντονος προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των συναδέλφων σχετικά με το ζήτημα του μισθολογίου, με αφορμή φήμες που διακινούνται δημόσια περί της αναμόρφωσης αυτού. Η αλήθεια είναι ότι το ισχύον μισθολόγιο δεν ικανοποίησε την συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων, διότι αφενός δεν αποκαταστάθηκαν οι αποδοχές στο επίπεδο του 2012, όπως αποφάνθηκε με την ιστορικής σημασίας απόφασή του το ΣτΕ και αφετέρου το συγκεκριμένο νομοθέτημα υπήρξε άτολμο από πλευράς περιεχομένου, καθόσον δεν είναι αντιπροσωπευτικό του έργου και της προσφοράς των στελεχών των ΕΔ.

Η προσεκτική μελέτη του παραπάνω σχετικού αναδεικνύει τις βαθιές εσωτερικές αντιφάσεις και την ελλιπή επεξεργασία που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο περιεχόμενό του. Οι διατάξεις δεν διασφαλίζουν την απαιτούμενη εσωτερική ισορροπία, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Επιπλέον δεν ικανοποιείται μια σειρά παγίων διεκδικήσεων του κλάδου, όπως παρακάτω:

α. Χορήγηση Ειδικής Αποζημίωσης για τη νυχτερινή απασχόληση (μέχρι 64 ώρες το μήνα κατ’ ανώτατο όριο), στο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί νυχτερινή υπηρεσία, από 22:00 έως 06:00, η οποία να ανέρχεται ωριαία στο ποσό των 2,77€. Ναι μεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στην παρ. δ του άρθρου 127, πλην όμως η συγκεκριμένη διάταξη ουδέποτε υλοποιήθηκε εξαιτίας της σκόπιμης μη έκδοσης σχετικής ΚΥΑ.

β. Αναπροσαρμογή του Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών Εργασίας, που χορηγείται με το ισχύον μισθολόγιο, με επαύξηση της τάξεως των 100,00€, αποκλειστικά και μόνο για το προσωπικό που αποδεδειγμένα εκτελεί υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας 24ωρης διάρκειας (ως μερικό αντιστάθμισμα για την υπερωριακή απασχόληση η οποία, ακόμη και μετά την λήψη της καθιερωμένης απαλλαγής, υπερβαίνει κατά πολύ τις 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως).

γ. Καθιέρωση ημερήσιας αποζημίωσης ποσού 46,00€, για κάθε ημέρα εργασίας Πέραν του Πενθημέρου την εβδομάδα (μέχρι 2 ημέρες το μήνα κατ’ ανώτατο όριο για εργασία σε αργίες και επιλέξιμες), όπως αρχικά ρυθμίστηκε με την 164721/4033/12-1-1982 (ΦΕΚ 43Α) ΚΥΑ, επικυρώθηκε με το Ν.1249/1982, τροποποιήθηκε σχετικώς στη συνέχεια και ισχύει μέχρι σήμερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πλην μόνο των ΕΔ.

δ. Καθιέρωση Επιδόματος Στέγασης (ενδεικτικά: ποσού ύψους 100,00€) για το προσωπικό που υπηρετεί σε τόπο μη επιθυμίας του, εφόσον αφενός δεν διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε απόσταση έως 50 χλμ από τον τόπο υπηρέτησης και αφετέρου δεν στεγάζεται σε Στρατιωτικό Οίκημα.

Επιπλέον και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας, μελετώντας προσεκτικά τη διάρθρωση του μισθολογίου, ανά μισθολογική κατηγορία, καθώς και το ανάπτυγμα μεταξύ των κλιμακίων του Βασικού Μισθού (ΒΜ), προκύπτουν οι ακόλουθες ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις:

α. Η αναλογία καταληκτικού (τελικού) κλιμακίου ως προς το αντίστοιχο εισαγωγικό (αρχικό) διαμορφώνεται ως εξής:

(1) Α΄ Κατηγορία (Απόφοιτοι ΑΣΕΙ): 2,727/1 (272,7%) [χωρίς να ληφθούν υπόψη τα μισθολογικά κλιμάκια των Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ – Δκτή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ].

(2) Β’ Κατηγορία (Απόφοιτοι ΑΣΣΥ): 2,482/1 (248,2%).

β. Το μισθολογικό ανάπτυγμα δεν εξελίσσεται ομοιόμορφα σε όλες τις κατηγορίες με αποτέλεσμα η απόκλιση (ποσοστιαία διαφορά) μεταξύ των ΒΜ, ενδεικτικά, να διαμορφώνεται ως ακολούθως:

(1) Εισαγωγικό (αρχικό) κλιμάκιο: Η απόκλιση μεταξύ της Α’ και Β’ Κατηγορίας διαμορφώνεται σε αναλογία 1,1725/1 (117,25%).

(2) 18ο κλιμάκιο (ενδιάμεσο): Η απόκλιση μεταξύ της Α’ και Β’ Κατηγορίας διαμορφώνεται σε αναλογία 1,3321/1 (133,21%), ήτοι μεταβολή +15,96% έναντι του αρχικού.

(3) Καταληκτικό (τελικό) κλιμάκιο: Η απόκλιση μεταξύ της Α’ και Β’ Κατηγορίας διαμορφώνεται σε αναλογία 1,2883/1 (128,83%), ήτοι μεταβολή +11,58% έναντι του αρχικού.

Από τα παραπάνω, συνάγεται με απόλυτη βεβαιότητα ότι η Πολιτεία επιφυλάσσει μια επιλεκτικά δυσμενή μεταχείριση για όσους εντάσσονται στη Β’ Κατηγορία, καθόσον μεταξύ εισαγωγικού και καταληκτικού κλιμακίου ο ΒΜ αποκλίνει σημαντικά. Αν ανατρέξουμε τόσο στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου, όσο και στα λοιπά κείμενα που τον συνοδεύουν στη Βουλή των Ελλήνων, δεν βρίσκουμε κάποια πειστική αιτιολόγηση για την εν λόγω διαφοροποίηση. Επιπλέον είναι σαφές ότι δεν τίθεται ζήτημα αυξημένων ευθυνών λόγω καθηκόντων κλπ, αφού ο νομοθέτης έχει ήδη κάνει σχετική πρόβλεψη ώστε τα λοιπά επιδόματα (πλην ΒΜ) να διαρθρώνονται και με βάση τον διοικητικό βαθμό, που είναι απολύτως αλληλένδετος με τα καθήκοντα και τις αυξημένες ευθύνες που αναλαμβάνονται ιδίως στις κατηγορίες των Ανωτέρων και Ανωτάτων Αξιωματικών.

Για την άρση της συγκεκριμένης αδικίας, προτείνεται η σταδιακή αναπροσαρμογή και επαύξηση των κλιμακίων της Β’ Κατηγορίας, ως ακολούθως:

(1) Αρχής γενομένης από το 10ο κλιμάκιο κατά 1%,
(2) Το 9ο κλιμάκιο κατά 2%,
(3) Το 8ο κλιμάκιο κατά 3%,
(4) Το 7ο κλιμάκιο κατά 4%,
(5) Το 6ο κλιμάκιο κατά 5%,
(6) Το 5ο κλιμάκιο κατά 6%,
(7) Το 4ο κλιμάκιο κατά 7%,
(8) Το 3ο κλιμάκιο κατά 8%,
(9) Το 2ο κλιμάκιο κατά 9%,
(10) Το 1ο κλιμάκιο κατά 10%, προκειμένου το ανάπτυγμα της Β’ Κατηγορίας να προσεγγίσει -κατ’ αναλογία- το αντίστοιχο της Α΄ Κατηγορίας, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα με το ισχύον μισθολόγιο.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την, εκ μέρους σας, ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την αποτροπή θεσμοθέτησης ρυθμίσεων που διαιωνίζουν μία κυριαρχική αντίληψη εις βάρος των αποφοίτων ΑΣΣΥ, διευρύνουν επιλεκτικά το έλλειμμα κοινωνικής αλληλεγγύης και δεν συνάδουν με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των κρατικών οργάνων και φορέων της δημοσίας διοίκησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-
Πρόεδρος

Ευάγγελος Στέφος -Ο-
Γεν. Γραμματέας

Στέφανος Κουκουράβας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

www.hotelkostafamissi.com

www.hamogelo.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links:
www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr,
www.aedep.grwww.espa.gr

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr