Τρία νέα τμήματα – ειδικότητες ζητά από το ΔΙΕΚ Τρικάλων ο Δήμος Μετεώρων

Στο πλαίσιο της συνεχούς και βέλτιστης συνεργασίας του Δήμου Μετεώρων με το Δημόσιο ΙΕΚ Τρικάλων, με στόχο την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στην τουριστική αγορά, στάλθηκε από τον Δήμαρχο Θεόδωρο Αλέκο το ακόλουθο αίτημα για ίδρυση τριών νέων ειδικοτήτων : συνοδού βουνού, τεχνικού αγροτουρισμού και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνικών στην ταξιδιωτική βιομηχανία.

Το αίτημα

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Ο δήμος Μετεώρων στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το δημόσιο ΙΕΚ Τρικάλων και στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασιζόμενη στην ανάγκη για απόκτηση πιστοποιημένης γνώσης, συνεχίζει να ενισχύει αυτή την προσπάθεια.

Με τη συμβολή στην ίδρυση δύο σημαντικών ειδικοτήτων, άμεσα συσχετιζόμενων με τον κλάδο του τουρισμού κατά το έτος 2020, συγκεκριμένα την ίδρυση των τμημάτων «Τουριστικού Συνοδού και Τεχνικού Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» των οποίων η διετής φοίτηση τείνει να ολοκληρωθεί επιτυχώς, αιτούμαστε και εισηγούμαστε την ίδρυση τριών νέων ειδικοτήτων οι οποίες αναφέρονται ως κάτωθι:

α) ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ

β) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Καθώς ο δήμος Μετεώρων αποτελεί έναν άκρως τουριστικό δήμο με το τοπικό ΑΕΠ να καθορίζεται σε ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό από τον τουρισμό, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης νέων τμημάτων, διευκολύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων για κατάρτιση και την κάλυψη αναγκών που στο δήμο Μετεώρων, λόγω του ύψιστου τουριστικού ενδιαφέροντος, είναι συνεχείς.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σε συνέχεια της επιστολής του Δημάρχου του δήμου Μετεώρων κ. Αλέκου Θεόδωρου (αρ. πρωτ: 7116, 20-05-2022), προς τη διεύθυνση του δημοσίου ΙΕΚ Τρικάλων, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του δήμου με το εν λόγω δημόσιο ίδρυμα κατάρτισης και τη λειτουργία του παραρτήματος Καλαμπάκας, με θέμα την αίτηση για ίδρυση νέων τμημάτων, ακολουθεί μία περιγραφή η οποία τεκμηριώνει με σαφή επιχειρήματα τους λόγους για τους οποίους προτάθηκαν τρεις (03) συγκεκριμένες ειδικότητες.

Α) ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ (Mountain Leader)

Πρόκειται για μία ειδικότητα η οποία για το δήμο Μετεώρων χαρακτηρίζεται ύψιστης σημασίας, καθώς αυξάνεται το μερίδιο της αγοράς που σχετίζεται με την περιήγηση και την περιπέτεια στο βουνό και τη φύση παράλληλα με την εν γένει ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού η οποία δημιουργεί την ανάγκη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης στο δήμο Μετεώρων με τη δημιουργία πολλών επιχειρήσεων θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού επιβάλλει τη συνέχιση ίδρυσης και λειτουργίας τμημάτων κατάρτισης από τα οποία θα προκύψουν οι επαγγελματίες του παρόντος και του μέλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πόλη της Καλαμπάκας έχει έδρα το Πανελλήνιο Σωματείο Συνοδών Βουνού, πρωτεργάτες και μέλη του οποίου είναι οι πρώτοι απόφοιτοι πανελλήνιος της ειδικότητας αυτής από το τμήμα συνοδών βουνού που λειτούργησε κατά τη διετία 2006 – 2008 στην Καλαμπάκα.

Όλα αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη φήμη και τις δυνατότητες του δήμου Μετεώρων αλλά και τις ανάγκες που διαμορφώνονται.

Β) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Agritourism technician)

Ο δήμος Μετεώρων χαρακτηρίζεται από τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Το τοπικό ΑΕΠ, σε ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό καθορίζεται από την παραγωγική διαδικασία και το οικονομικό κύκλωμα έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται από τον αγροδιατροφικό τομέα, τον κλάδο του τουρισμού και των υπηρεσιών εν γένει.

Το μεγάλο στοίχημα για το δήμο Μετεώρων, ως τουριστικό προορισμό με εξέχουσα θέση στον τουριστικό χάρτη, αποτελεί η διασύνδεση του πρωτογενούς – αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό καθώς έτσι θα προαχθεί η εξαιρετικής ποιότητας τοπική παραγωγή και θα αναβαθμιστεί το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ως βασικό τμήμα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης ενός προορισμού.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ειδικότητα του «Τεχνικού Αγροτουρισμού» αποσκοπεί στην προετοιμασία εκείνων των εξειδικευμένων στελεχών που θα διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον κλάδο του αγροτουρισμού, ενισχύοντας τόσο το ατομικό τους εισόδημα όσο και την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Επαγγελματικές δεξιότητες, όπως η οργάνωση και διοίκηση αγροτουριστικών μονάδων και η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης που ο καταρτιζόμενος εξασφαλίζει, αποτελούν βασικές επιδιώξεις της δημοτικής αρχής του δήμου Μετεώρων με έναν εκ των στόχων την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ICT in Tourism)

Οι σύγχρονες τάσεις στη βιομηχανία του τουρισμού αλλά και σε άλλους κλάδους, με την ψηφιακή τεχνολογία και την αλλαγή του τρόπου προσέγγισης και διαχείρισης των πελατών, επιβάλλουν την εκπαίδευση που μεταλαμπαδεύει στους εργαζόμενους τις γνώσεις του μάρκετινγκ, όχι μόνο παραδοσιακά αλλά και σύμφωνα με την ψηφιακή εποχή.

Στη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία οι τεχνολογίες επικοινιονίας και πληροφορκόν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για κάθε τουριστική επιχείρηση που επιδιώκει να λειτουργεί σύμφωνα με σύγχρονες στρατηγικές οι οποίες θα εξασφαλίσουν καλύτερη λειτουργία και βιωσιμότητα.

Οι άνθρωποι της δημοτικής αρχής του δήμου Μετεώρων αναγνωρίζουν τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς, αξιολογούν τις δυνατότητες που η περιοχή διαθέτει και προτείνουν την ίδρυση και λειτουργία της συγκεκριμένης ειδικότητας στο Παράρτημα Καλαμπάκας του Δ.ΙΕΚ Τρικάλων. Η προσαρμογή εργοδοτών και εργαζομένων, αποτελεί για το δήμο Μετεώρων μία αναγκαία συνθήκη για καλύτερη διαχείριση, εξοικονόμηση κόστους, άμεσες πωλήσεις και βέλτιστες τεχνικές εξαιρετικής εξυπηρέτησης.

Με εκτίμηση,
Σπυρίδων Δημ. Νικολογιάννης
Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Δήμου Μετεώρων σε θέματα Τουρισμού και Οικονομικών

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ