Συνεδριάζει την Τρίτη 22 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων – Τα θέματα

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Την Τρίρη 22 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η 5η/2022 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, η οποία θα αρχίσει
την Τρίτη 22-3-2022 και ώρα 19:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2020.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

Θα ακολουθήσει η 6η/2022 τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων θα προηγηθεί ομιλία από την πρόεδρο της Επιμορφωτικής, Λογοτεχνικής και Πολιτιστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Καλαμπάκας (KDK), κα Κατερίνα Δημουλά-Μέρριαμ με θέμα «Αποτίμηση λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας»):

1.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

3.-Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων στον πρ/σμό οικ. έτους 2022 ως δεκτικών εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

4.-Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

5.-Αίτημα ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση άδειας εκσκαφής για την κατασκευή υπόγειων δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

6.-Αίτημα Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας για παραχώρηση χώρου για τη στέγασή του.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

7-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους Λογγά για την περίοδο 2022-2026.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

8.-Αίτημα Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου Τυμφαίων περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 6α του δημοτικού δάσους Κονισκού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Κονισκού σε καυσόξυλα, έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

9.-Αίτημα Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Καστανιάς Αμπελίων Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας και για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Καστανιάς σε καυσόξυλα στη συστάδα 11α του δημοτικού δάσους Καστανιάς, έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

10.-Αίτημα Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Καστανιάς Αμπελίων Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας στις συστάδες 12,20Β και 21 του διακατεχόμενου δάσους Κλεινού Κ. Κλεινού , έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

11.-Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου και Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας στις συστάδες 12, 33γ και 34α του διακατεχόμενου δάσους Κλεινού Κ. Κλεινού, έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

12.-Αίτημα Αναπτυξιακού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Καστανιάς Αμπελίων Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 7 του διακατεχόμενου δάσους Κλεινού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Κλεινού σε καυσόξυλα, έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

13.-Αίτημα Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου Τυμφαίων περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας στη συστάδα 5γ του δημοτικού δάσους Κονισκού έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

14.-Αίτημα Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου Τυμφαίων περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 14 του δημοτικού δάσους Αγίας Τριάδας του οικισμού Αγίας Τριάδας Κ. Φλαμπουρεσίου έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

15.-Αίτημα ΣΤ Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς και Παλαιοχωρίου Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 1Γ του δημοτικού δάσους Αγναντιάς για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Αγναντιάς σε καυσόξυλα, έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

16.-Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου και Κλεινού Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας στις συστάδες 12β, 13α του διακατεχόμενου δάσους Αμαράντου έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

17.-Αιτήματα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας και του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 3β του δημοτικού δάσους Σκεπαρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Σκεπαρίου σε καυσόξυλα, έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

18.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 6 του δημοτικού δάσους Ασπροκκλησιάς για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Ασπροκκλησιάς σε καυσόξυλα, έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

19.-Περί παροχής σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία Δανειοθαλάμου –λατομείου αδρανών υλικών σε δημοτική έκταση στην Κ. Οξύνειας ΔΕ Χασίων του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

20.-Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση συνδημότη μας, λόγω καταστροφής της οικίας του από φωτιά.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

21.-Αιτήματα Συλλόγων-Σωματείων για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

22.-Γνωμοδότηση περί της ανακοίνωσης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκαταστημένης ισχύος παραγωγής 15,0 ΜW”, στη θέση «Μεγάλη Κερασιά» της ΤΚ Ορθοβουνίου της ΔΕ Καλαμπάκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

23.-Αίτημα Λούγγου Αθανασίου περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Καταφύτου του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

24-Αίτημα Ρίζου Ζωής περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Σαρακίνας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

25.-Αίτημα Τσιάκαλου Γεωργίας περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Καλλιρρόης του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ