Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων (28/9)

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Τελ. ενημ 7.30 μ.μ.

Στις 6.30 μ.μ. περίπου ξεκίνησε η 22η/2021 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας.

Μέσω τηλεδιάσκεψης μετείχε στη συνεδρίαση ο Γιώργος Θώμος.

Εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ορισμός δικηγόρου για υπόθεση κατά του Προέδρου της στέγης, Χρήστου Κτενά.

Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα ο ορισμός οριστικής παραλαβής για το έργο της ύδρευσης στην Καλαμπάκα.

Δείτε βίντεο από τη συνεδρίαση

Οι αποφάσεις

1.-Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και διαγραφής οφειλών. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

2.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καλαμπάκας». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

3.-Ανάθεση εργασιών για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Ο.Τ. 187 στην Κοινότητα Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων στο Πάρκο. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

4.-Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση της δαπάνης επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Ο.Τ. 187 (Πάρκο) στην Κοινότητα Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

5.-Ενεργοποίηση προαίρεσης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Καλαμπάκας» (ένας χρόνος παράτασης). Εγκρίθηκε ομόφωνα.

6.-Τρ-ση της υπ΄αρ. 289/2019 απόφασης Δ.Σ. αναφορικά με την «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Μετεώρων (Δ.Ε.Υ.Α.Μ) και Δήμου Μετεώρων για την πράξη «Σύνταξη σχεδίου ασφαλείας νερού για την ΔΕΥΑΜ»». Έργο προϋπολογισμού 60.000 ευρώ συν ΦΠΑ (είχε ληφθεί απόφαση για ποσό 60.000 μαζί με το ΦΠΑ). Εγκρίθηκε ομόφωνα.

7.-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» της Πρόσκλησης ΑΤ 09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος». Αφορά στους οικισμούς Βασιλικής, Αγναντιάς και Αγίου Δημητρίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

8.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 268/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων. Παραμένει ο ίδιος δικηγόρος. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

9.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 290/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων. Παραμένει ο ίδιος δικηγόρος. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

10.-Τροποποίηση Πρ-σμού οικ. έτους 2021. Για αποζημίωση πληγέντων από τον Ιανό, πρόσληψη δύο ατόμων με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ κ.ά. Εγκρίνεται ομόφωνα.

11.-Περί πρόσληψης παιδιάτρου για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Μετεώρων. Θα βγει σύντομα προκήρυξη. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

12.-Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 184.401,00€ για την οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

13.-Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος ”ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” – πρόσκληση ΑΤ 03 της πράξης ” ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ” με τα κάτωθι υποέργα: Υποέργο 1: «Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτιστοποίηση λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης στο υδροδοτικό σύστημα του Δήμου Μετεώρων»» υποέργο 2: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999KW για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με χρήση ΑΠΕ της ΔΕΥΑ Μετεώρων».

Ο Λευτέρης Αβραμόπουλος είπε ότι ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του κ. Θώμου πήρε καλύτερη προσφορά, αντί για 865.000 στα 623.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Θώμος απάντησε ότι στην παρούσα φάση γίνεται διερεύνηση τιμών από την τεχνική υπηρεσία. Η έκπτωση που θα γίνει αργότερα είναι το ζητούμενο και τότε πρέπει να έρθει η προσφορά πυο λέει ο κ. Αβραμόπουλος.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η αντιπολίτευση διαφώνησε με τον τρόπο διερεύνησης τιμών.

14.-Έγκριση πρακτικού εξακρίβωσης τιμών, έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης της πράξης «επανάχρηση δημοτικών σφαγείων Καλαμπάκας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 07 «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος». Το έργο είναι προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση δεν συμφώνησε, διότι δεν έλαβε εγκαίρως την εισήγηση.

15.-Έγκριση πρακτικού εξακρίβωσης τιμών, έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης της πράξης «προμήθεια και τοποθέτηση Μονάδας compact Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων στον οικισμό Κορομηλιάς» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 02 «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων». Προϋπολογισμός 265.000 ευρώ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση δεν συμφώνησε, διότι δεν έλαβε εγκαίρως την εισήγηση.

16.-Έγκριση πρακτικού εξακρίβωσης τιμών, έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης της πράξης «Τοποθέτηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης/ παρακολούθησης πολιτών-χρηστών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Συναγερμοί σεόλα τα δημοτικά σχολεία, στο αμαξοστάσιο και στο δημαρχείο. Προϋπολογισμός έργου 259.000 ευρώ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση δεν συμφώνησε, διότι δεν έλαβε εγκαίρως την εισήγηση.

17.-Έγκριση πρακτικού εξακρίβωσης τιμών, έγκριση μελέτης και υποβολή συμπληρωματικής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος εξασφάλισης της επάρκειας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων» στην πρόσκληση ΑΤ01. Περί τα 20.000 υδρόμετρα, προϋπολογισμός έργου 8,2 εκατ. ευρώ. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση δεν συμφώνησε, διότι δεν έλαβε εγκαίρως την εισήγηση.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ