Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων – Οι αποφάσεις

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Συνεδρίασε πριν από λίγη ώρα δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco webex, η Οικνομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

Η συνεδρίαση διήρκησε 45 λεπτά περίπου.

Εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε ομόφωνα η αποδοχή της γ΄ κατανομής ύψους 70.680 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Η κ. Φροσυνάκη Μαρία ζήτησε να γίνονται δια ζώσης οι συνεδριάσεις της Επιτροπής. Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αλέκος Θ. απάντησε ότι θα εξεταστεί το θέμα, εφόσον το επιτρέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Εγκρίθηκαν επίσης

-Η επικύρωση της υπ΄αρ. 449/2021 απόφασης Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων αναφορικά με τον ορισμό Πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη αιρετού κατόπιν προσκλήσεως του Α.Τ. Μετεώρων για διερεύνηση Ν. 4039/2012. Υπεράσπιση κ. Θεοχάρη Στ. για μήνυση που έκανε ο κ. Κτενάς Χρ. από τον κ. Κανάτα Θ. Εγκρίθηκε Ομόφωνα.

-Ο ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου προς υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων ως προς την υπ’ αριθ. 165507/2021 αίτηση επαναπροσδιορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4745/2020, όπως ισχύει, η οποία έλαβε πράξη κατάθεσης υπ’ αριθ. 61/2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Αφορά σε οφειλή 2.440 ευρώ και δικηγόρος ορίστηκε η κ. Χαρτοπούλου Π. Εγκρίθηκε Ομόφωνα.

-Ο ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση μήνυσης για αδίκημα σε βάρος αιρετού και σύνταξη και κατάθεση αγωγής για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Αφορά στον Αντιδήμαρχο κ. Παπανικολάου Γ. που θα στραφεί κατά δημότη που τον κατηγόρησε άδικα μέσω τοπικού ραδιοφώνου. Ο κ. Παπανικολάου με δήλωσή του θα αναλάβει ο ίδιος την οικονομική επιβάρυνση.

-Η αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Δήμου Μετεώρων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Προϋπολογισμός 418.000 ευρώ, 372.000 ευρώ από το πρόγραμμα και 46.000 ίδιοι πόροι. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

– Η Αίτηση της εταιρείας ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε για παράταση προθεσμίας του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ’ αριθ. 10953/05-07-2021 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης Δικατεχόμενου Δάσους Αμαράντου, Κοινότητας Αμαράντου, περιόδου 2019-2028» έως 4 Οκτωβρίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Η Αίτηση Μουλά Γεωργίου περί παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ’ αριθ. 11820/13-7-2021 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Διακατεχόμενου Δάσους Κλεινού, Κοινότητας Κλεινού, περίοδος 2019-2028» έως 13/10/2021. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μετεώρων» και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων. Στις 53.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του έργου. Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές για τη δημοπράτηση και τις ενστάσεις. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Η Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.817,89€ από ΥΠΕΣ για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε δικαιούχους του αρθρ. 56 του ν. 3518/2006. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Η Αίτηση Καλλιόγλου Κων/νου περί παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ.αριθμ.11219/7-7-2021 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γάβρου περιόδου 2020-2029» έως 4/11/2021. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Το πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια πέντε (5) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων». Ανάδοχος οριστικά είναι η κ. Τζελέπη Βαρβάρα με προσφορά 235.000 ευρώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Το πρακτικό Ι της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου « Αποπεράτωση Οδού Ι. Ζιώγα». Προϋπ. 48.000 ευρώ. Ο κ. Μπακάλης Θεόδωρος με έκπτωση 5% είναι προσωρινός ανάδοχος. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων στο Δήμο Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Ο καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 και 9 μηνών με κάλυψη της δαπάνης από την καταβολή αντιτίμου. Εγκρίθηκε ομόφωνα

-Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας». Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Η τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2021. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία

-Η Αποδοχή πίστωσης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΠΕΔ Θεσσαλίας με τον Δήμο μας. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Η Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού SARS-COV-2. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. Ναι κατά πλειοψηφία.

-Η Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού του πολιούχου της πόλης μας Αγίου Βησσαρίωνα. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Η Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση πληγέντων συνδημοτών μας από φυσικές καταστροφές. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Η Εξειδίκευση πίστωσης για συνδρομή του Δήμου μας στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές (σχετ. το υπ΄αρ. 569/17-8-21 έγγραφο της ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ). Εγκρίθηκε να καταβληθεί από το Δήμο ένα ποσό για τους πληγέντες. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

-Η Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην 32η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας –Αναρρίχησης. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Αναβλήθηκαν:

-Η Ανάθεση εργασιών για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην προέκταση επί της οδού Λήμνου στην περιοχή Κω/νου & Ελένης στη θέση «ΣΕΛΙΟΣ» στην Κ. Γάβρου του Δήμου Μετεώρων.

-Η Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην προέκταση επί της οδού Λήμνου στην περιοχή Κω/νου & Ελένης στην Καλαμπάκα και στη θέση «ΣΕΛΙΟΣ» στην Κ. Γάβρου του Δήμου Μετεώρων.

–Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και διαγραφής οφειλών.

Δείτε το βίντεο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ