Έγκριση εγκατάστασης έξι ανεμολογικών ιστών στον Ασπροπόταμο για την μέτρηση των χαρακτηριστικών του ανέμου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο Δασάρχης Καλαμπάκας Έχοντας υπόψη :

1. Τις δ/ξεις του άρθρου 53 παρ.4 του Ν.998/79 όπως αυτό ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται εντός δασών, δασικών εκτάσεων και αναδασωτέων, καθώς και εντός δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ 5 του άρθρου 3 του ίδιου Νόμου, η εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμών για τη μέτρηση της ταχύτητας και των άλλων χαρακτηριστικών του ανέμου, όπως ιστών και παρεμφερών εγκαταστάσεων , ύστερα από έγκριση του οικείου δασάρχη.

2. Την απο 13-04-2021 αίτηση της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000 στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις εγκατάστασης των ιστών.

3. Το αριθ. Κ.Γ./Δ3/Δ 5127/09-04-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολτικής Αεροπορίας.

4. Την από 22-04-2021 αναφορά αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε την εγκατάσταση έξι (6) ανεμολογικών ιστών ύψους 80 μέτρων από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε ασκεπής δασικού χαρακτήρα εκτάσεις της μορφής ΔΔ, σύμφωνα με τον αναρτημένο και μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη περιοχής Π.Ε. Τρικάλων, στις παρακάτω θέσεις:

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΜΟΡΦΗ Χ Υ
1 ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ – ΒΑΡΙΚΟ 1 ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ 263515 4385470 ΔΔ
2 ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ – ΒΑΡΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ 260774 4387086 ΔΔ
3 ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ – ΒΑΡΙΚΟ 3 ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ 261714 4388386 ΔΔ
4 ΤΣΟΝΑΡΙΚΟ 1 ΠΟΛΥΘΕΑΣ 270943 4384406 ΔΔ
5 ΤΣΟΝΑΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΥΘΕΑΣ 271178 4386266 ΔΔ
6 ΤΣΟΝΑΡΙΚΟ 3 ΠΟΛΥΘΕΑΣ 269074 4387125 ΔΔ

Με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ασφάλειας των πτήσεων για την τήρηση των οποίων την ευθύνη έχει είναι η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

2. Η προσωρινή εγκατάσταση θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί χωρίς τη διάνοιξη νέων δρόμων προσπέλασης.

3. Η θέση εγκατάστασης δεν θα περιφραχθεί και θα είναι ελεύθερη και προσβάσιμη για άλλες χρήσεις.

4. Αν αποξηλωθούν οι εξοπλισμοί πριν την εγκατάσταση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, αποκαθίσταται υποχρεωτικώς ο χώρος της οικείας επέμβασης για την αποτροπή οποιασδήποτε βλάβης της δασικής βλάστησης.

5. Για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια απαιτείται νέα έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.3468/2006 ΦΕΚΑΊ29 και Κ.Υ.Α. 104247/ΕΥΠΕ/ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./25-5-2006).

6. Σε περίπτωση παραβάσεων επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α), όπως ισχύει.

7. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν διεκδίκηση δικαιωμάτων τρίτων επί της συγκεκριμένης έκτασης.

8. Η εγκατάσταση και λειτουργία του μετρητικού εξοπλισμού, δεν θεμελιώνει εμπράγματο δικαίωμα ή ενοχική σχέση επί του ακινήτου, ούτε δικαίωμα προτεραιότητας στην εν γένει αδειοδοτική διαδικασία.

Μ.Ε. Συντονιστή Α.Δ.Θ-Στ.Ε.

Ο Δασάρχης Καλαμπάκας
Χρήστος Πίσσιας
Δασολόγος με A’ βαθμό

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ