Οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Τελ. ενημ. 20.55 Συνεδρίασε το απόγευμα της Τρίτης 13 Απριλίου δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

Εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα η πρόσληψη τεσσάρων υδρονομέων, καθώς και η εξειδίκευση πίστωσης 5.000 ευρώ για τους απόρους, ενόψει της εορτής του Πάσχα.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν:

 • Ομόφωνα η τροποποίηση της υπ.αριθμ. 19/2021 απόφασης της οικ. Επιτροπής με θέμα «Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δασαρχείο Καλαμπάκας ΑΔΘΣΕ για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή παράλληλων τοιχίων συρματοκιβώτια (ΣΕΡΑΣΑΝΕΤ).
 • Τα τεύχη της «Μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Βασιλικής, Δήμου Μετεώρων» και προσφυγή στη διαδικασία του Ν. 4412/2016 άρθρο 32. Αφορά στην κατασκευή δικτύου εντός του οικισμού συν 9 χλμ. αγωγού προς τον Βιολογικό Σταθμό της Καλαμπάκας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Μετεώρων Θεόδωρος Αλέκος η προθεσμία για την κατάθεση της μελέτης εκπνέει στις 31 Μαΐου.
 • Η συγκρότηση επιτροπών Διερεύνησης τιμών για την εξακρίβωση του κόστους των υλικών αναφορικά με τις προμήθειες του Δήμου Μετεώρων στις προσκλήσεις του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  α) Επιτροπή στην πρόσκληση ΑΤ 03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».
  β) Επιτροπή στην πρόσκληση ΑΤ 04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
  γ) Επιτροπή στην πρόσκληση ΑΤ 08 «Ψηφιακή Σύγκλιση».
  δ) Επιτροπή στην πρόσκληση ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
  ε) Επιτροπή στην πρόσκληση ΑΤ 02 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων».
 • Ομόφωνα η αντικατάσταση μελετητών μελών σύμπραξης – αναδόχου της μελέτης «Αποχέτευση οικισμών Αγναντιάς – Αγ. Δημητρίου». Η μελέτη είχε ξεκινήσει το 2005 με ανάθεση από τον τότε Δήμο Χασίων, επί δημαρχίας Βασίλη Παπαευθυμίου με ποσό 58.000 ευρώ, ενώ η νέα θα κοστίσει 118.000 ευρώ. Από τους δύο μελετητές που αντικαταστάθηκαν ο ένας απεβίωσε και ο άλλος συνταξιοδοτήθηκε. Ο Χρήστος Σινάνης είπε ότι οι προδιαγραφές από το 2005 μέχρι το 2021 έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά και ότι καλύτερο θα ήταν να γίνει μία νέα μελέτη. Ο κ. Αλέκος είπε ότι θα γίνει ένας σύγχρονος Βιολογικός Σταθμός και ότι η μελέτη θα υποβληθεί στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.
 • Ομόφωνα ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας του έργου «Μελέτη Αποχέτευσης οικισμών Αγναντιάς – Αγίου Δημητρίου».
 • Ομόφωνα η επικύρωση της υπ’ αριθ. 199/2021 απόφασης Δημάρχου Μετεώρων για ορισμό δικηγόρου για μήνυση που έγινε τον Μάρτιο του 2020 στον Δημήτρη Κόττη από τον Χρήστο Κτενά για τα αδέσποτα. Ορίστηκε ο κ. Θεόδωρος Κανάτας.
 • Ομόφωνα ο ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΕιΜ51/2021 αγωγής (διαδικασία εργατικών διαφορών – μήνυση του χοροδιδασκάλου Γιάννη Δήμα που ζητά από τον Δήμο ποσό 52.571 ευρώ για εργασία 46 μηνών) κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων. Όπως είπε ο κ. Αλέκος, ο κ. Δήμας δεν είχε υπογράψει σύμβαση. Ο κ. Σινάνης είπε ότι δεν είχε καμιά συμφωνία μαζί του για ποσό, αλλά σε κάθε περίπτωση το ποσό που ζητά σήμερα είναι υπερβολικό. Ο Χρήστος Παπαγεωργίου είπε ότι ο κ. Δήμας είχε κρατήσει το μεγάλο χορευτικό τμήμα και εθελοντικά έκανε πρόβες, και μάλιστα πληρωνόταν από τα μέλη του χορευτικού. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιώργος Θώμος είπε ότι ο κ. Σινάνης χορήγησε βεβαίωση ότι δούλευε, ενώ ο κ. Παπαγεωργίου λέει ότι δεν γνώριζε. “Πάρτε απόφαση τι ισχύει από τα δύο και πείτε μας”, είπε ο κ. Θώμος. Ορίστηκε ο δικηγόρος Γεώργιος Κατσαρός.
 • Ομόφωνα ο ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης του Δήμου Μετεώρων κατά της υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων). Αφορούσε σε υπόθεση Διοικητικής αποβολής στην Αηδόνα. Ορίστηκε ο Νεκτάριος Λαγούδης.
 • Ομόφωνα τα πρακτικά Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού α. του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Μετεώρων» – Φώτης Τσιλίκης με προσφορά μετά την έκπτωση 38.600 ευρώ. β. του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων». Φώτης Τσιλίκης με προσφορά μετά την έκπτωση 30.500 ευρώ. γ. του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων». Στυλ. και Κων. Τσιλίκης με προσφορά μετά την έκπτωση 31.000 ευρώ. δ. του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων». Στυλ. και Κων. Τσιλίκης με προσφορά μετά την έκπτωση 28.000 ευρώ.
 • Ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της ΔΕΥΑΜ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στη πρόσκληση με Α.Τ. 01 με αριθ. Πρωτ. 14573/24-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΓ3Ε46ΜΥΛ6-ΥΡ2) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Υποδομές ‘Ύδρευσης». Μαυρέλι, Φλαμπουρέσι, Κρανιά, Ξηρόκαμπο, Καστράκι, Βασιλική, Καλογριανή. Στα 2 εκ. ο προϋπολογισμός.
 • Ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της ΔΕΥΑΜ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στη πρόσκληση με Α.Τ. 02 με αριθ. Πρωτ. 16402/28-08-2020 (ΑΔΑ:6ΕΥ74ΜΤΛ6-ΘΙ8) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Ολοκλήρωση διαχείριση αστικών λυμάτων» για την Κορομηλιά της Διάβας, προϋπ. 165.000 ευρώ. Ο κ. Σινάνης είπε ότι η ενδεδειγμένη λύση και αυτή που ζητούσαν οι κάτοικοι της Διάβας ήταν σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων Διάβας και στη συνέχεια της Καλαμπάκας. Ο κ. Αλέκος είπε ότι αυτή η λύση άγγιζε σε κόστος το 1,5 εκ. ευρώ.
 • Ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της ΔΕΥΑΜ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στη πρόσκληση με Α.Τ. 03 με αριθ. Πρωτ. 14574/24-07-2020 (ΑΔΑ:9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Παρεμβάσεις και φράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».1
 • Ομόφωνα τα πρακτικά Ι και ΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μετεώρων και των Νομικών προσώπων οικ. Ετών 2021,2022 &2023. Προσωρινοί ανάδοχοι για Πετρέλαιο θέρμανσης ο Χρήστος Ζαχαράκης και για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη κίνησης ο Γιώργος Τσιομπίκας.

Η συνεδρίαση:

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ