Συνεδριάζουν την 1η Οκτωβρίου Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

-

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Συνεδριάζει στην 11/2020 δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της με αρ. πρωτ. 33282/29-5-20 163 εγκ. του ΥΠ.ΕΣ και προς αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid -19, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων στις 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.-Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ περί χορήγησης άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόμια και δρόμους για την κατασκευή υπόγειων Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας
2.-Τροποποίηση –συμπλήρωση της 252/2019 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
3.-Αίτηση – καταγγελία της Παρασκευής Τότη περί διατάραξης κοινής ησυχίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
4.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Κοινότητα Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
5.-Αίτηση της ΜΟ.ΛΕ.Κ περί δέσμευσης έκτασης για δημιουργία πίστας motocross.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχήστος
6.Αίτηση Καρανίκα Χρήστου περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ευαγγέλου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
7.-Τοποθέτηση πινακίδας του Κ.Ο.Κ στην κάθοδο της οδού Κ. Οικονόμου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος
8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
9.-Αίτηση Παπανικολάου Χαράλαμπου (οριοθέτηση χώρου έμπροσθεν φροντιστηρίου του).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος
10.-Αίτηση Δημάση Ελευθέριου περί σύνταξης μελέτης για τα λύματα της Κορομηλιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας
11.-Αίτηση Φασούλα Περιστέρας περί κατασκευής τοιχίου στα όρια ιδιοκτησίας της στην Κοινότητα Ορθοβουνίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας
12.-Αίτηση Μπάκου Σπυρίδωνα περί οικονομικής ενίσχυσης, λόγω καταστροφών από πλημμύρες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
13.-Αίτηση Γκούντρα Αικατερίνης περί κατασκευής τοιχίου στα όρια ιδιοκτησία της στην Κοινότητα Αύρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Θεοχάρης
14.-Αίτηση Καλτσογιάννη Αρχόντως περί μείωσης μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ματονερίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
15.-Αίτηση Τέγου Ιωάννη περί μείωσης μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κακοπλευρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
16.-Αίτηση Ντόκου Όλγας περί μείωσης μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πολυθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
17.-Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στο Δημοτικό δάσος Σκεπαρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
18.-Αίτηση Κλουτσοθύμιου Βασιλικής περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ιωάννη Ζιώγα.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος
19-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Β΄ τριμήνου 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
20.-Αίτηση Γκούμα Ιωάννη περί ανταλλαγής οικοπέδου, λόγω διέλευσης αγωγών ύδρευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
21.-Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

Συνεδριάζει στην 9η δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠ.ΕΣ και προς αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid -19, τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέπμτη και ώρα 7.30 μ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.-Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ περί χορήγησης άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόμια και δρόμους για την κατασκευή υπόγειων Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.
3.-Αίτηση της ΜΟ.ΛΕ.Κ περί δέσμευσης έκτασης για δημιουργία πίστας motocross.
4.-Τοποθέτηση πινακίδας του Κ.Ο.Κ στην κάθοδο της οδού Κ. Οικονόμου.
5.-Αίτηση Κλουτσοθύμιου Βασιλικής περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ιωάννη Ζιώγα
6.-Αίτηση Καρανίκα Χρήστου περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ευαγγέλου
7.-Αίτηση – καταγγελία της Παρασκευής Τότη περί διατάραξης κοινής ησυχίας.
8.-Αίτηση Παπανικολάου Χαράλαμπου (οριοθέτηση χώρου έμπροσθεν φροντιστηρίου του).
9.-Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.

Συνεδριάζει στην 23η/2020 δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠΕΣ και προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θ Ε Μ Α ΤΑ
1.-Ανάθεση εργασιών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.
2-Χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας».
3.-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στο ΤΔ Καστρακίου».
4.-Τροποποίηση πρ-σμού οικονομικού έτους 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ