Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Συνεδριάζουν την 1η Οκτωβρίου Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζουν την 1η Οκτωβρίου Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

-

Συνεδριάζει στην 11/2020 δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της με αρ. πρωτ. 33282/29-5-20 163 εγκ. του ΥΠ.ΕΣ και προς αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid -19, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων στις 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1.-Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ περί χορήγησης άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόμια και δρόμους για την κατασκευή υπόγειων Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας
2.-Τροποποίηση –συμπλήρωση της 252/2019 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
3.-Αίτηση – καταγγελία της Παρασκευής Τότη περί διατάραξης κοινής ησυχίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
4.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Κοινότητα Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
5.-Αίτηση της ΜΟ.ΛΕ.Κ περί δέσμευσης έκτασης για δημιουργία πίστας motocross.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχήστος
6.Αίτηση Καρανίκα Χρήστου περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ευαγγέλου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
7.-Τοποθέτηση πινακίδας του Κ.Ο.Κ στην κάθοδο της οδού Κ. Οικονόμου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος
8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
9.-Αίτηση Παπανικολάου Χαράλαμπου (οριοθέτηση χώρου έμπροσθεν φροντιστηρίου του).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος
10.-Αίτηση Δημάση Ελευθέριου περί σύνταξης μελέτης για τα λύματα της Κορομηλιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας
11.-Αίτηση Φασούλα Περιστέρας περί κατασκευής τοιχίου στα όρια ιδιοκτησίας της στην Κοινότητα Ορθοβουνίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας
12.-Αίτηση Μπάκου Σπυρίδωνα περί οικονομικής ενίσχυσης, λόγω καταστροφών από πλημμύρες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
13.-Αίτηση Γκούντρα Αικατερίνης περί κατασκευής τοιχίου στα όρια ιδιοκτησία της στην Κοινότητα Αύρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Θεοχάρης
14.-Αίτηση Καλτσογιάννη Αρχόντως περί μείωσης μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ματονερίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
15.-Αίτηση Τέγου Ιωάννη περί μείωσης μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κακοπλευρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
16.-Αίτηση Ντόκου Όλγας περί μείωσης μισθώματος του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Πολυθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
17.-Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στο Δημοτικό δάσος Σκεπαρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
18.-Αίτηση Κλουτσοθύμιου Βασιλικής περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ιωάννη Ζιώγα.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος
19-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Β΄ τριμήνου 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
20.-Αίτηση Γκούμα Ιωάννη περί ανταλλαγής οικοπέδου, λόγω διέλευσης αγωγών ύδρευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
21.-Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

Συνεδριάζει στην 9η δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠ.ΕΣ και προς αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid -19, τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέπμτη και ώρα 7.30 μ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.-Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ περί χορήγησης άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόμια και δρόμους για την κατασκευή υπόγειων Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.
3.-Αίτηση της ΜΟ.ΛΕ.Κ περί δέσμευσης έκτασης για δημιουργία πίστας motocross.
4.-Τοποθέτηση πινακίδας του Κ.Ο.Κ στην κάθοδο της οδού Κ. Οικονόμου.
5.-Αίτηση Κλουτσοθύμιου Βασιλικής περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ιωάννη Ζιώγα
6.-Αίτηση Καρανίκα Χρήστου περί παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ευαγγέλου
7.-Αίτηση – καταγγελία της Παρασκευής Τότη περί διατάραξης κοινής ησυχίας.
8.-Αίτηση Παπανικολάου Χαράλαμπου (οριοθέτηση χώρου έμπροσθεν φροντιστηρίου του).
9.-Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.

Συνεδριάζει στην 23η/2020 δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠΕΣ και προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας (οδός Ιωαννίνων κοντά στο Κέντρο Υγείας) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θ Ε Μ Α ΤΑ
1.-Ανάθεση εργασιών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα.
2-Χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας».
3.-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στο ΤΔ Καστρακίου».
4.-Τροποποίηση πρ-σμού οικονομικού έτους 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links:
www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr,
www.aedep.grwww.espa.gr

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...