Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων (10/6)

Συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων (10/6)

-

Για πρώτη φορά μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων θα συνεδριάσει με φυσική παρουσία των μελών του την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7.30 μ.μ.

Για να υπάρχουν και οι απαραίτητες αποστάσεις, η συνεδρίαση θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης κατά της επιχειρούμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου μας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

2.- Αίτηση της Ελληνικής Εταιρίας Αντιρρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.Α.Ν.Α)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

3.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

4.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

5.-Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Δήμου Μετεώρων ως δεκτικοί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

6.-Αίτηση LIKO TEMTA (παραίτηση μισθώματος καταστήματος στην Παναγία).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

7.-Αιτήσεις ΚΟΣΜΟΤΕ-ΟΤΕ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

8.- Λήψη απόφασης απαλλαγής από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 (άρθρο 37 ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/2020).
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

9.-Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020).
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

10-Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και απαλλαγή των δημοτών από τα δίδακτρα των χορευτικών μαθημάτων και της μουσικής σχολής για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους (παρ. 1 του άρθρου εικοστού έκτου της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13-4-20 τεύχος Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

11.-Αίτημα του πολιτιστικού συλλόγου Καλογριανής «Άγιος Ραφαήλ» για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στέγασης του κοινοτικού γραφείου στην Καλογριανή.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

12.-Υποβολή πρότασης έγκρισης καθορισμού τροφείων και μοριοδότησης στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

13.-Αίτηση Ρίζου Ζωή (Παράταση εκμίσθωσης κοινοτικού καταστήματος Σαρακίνας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος

14.-Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 κ 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

15.-Αίτηση Βαβδιανού Ευαγγελία –Αλεξία (άδεια παραγωγού Λαϊκής Αγοράς).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

16.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Ασπροκκλησιάς» για το έτος 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

17.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Αγίου Δημητρίου» για το έτος 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

18.-Αίτημα των δημοτών Καρανάσιου Χρήστου & Ιωάννη για εκμίσθωση Κοινοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στoν οικισμό Θεοτόκο της Κοινότητας Αχλαδέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

19.-Απευθείας ανάθεση Δημοτικού Καταστήματος στην Κοινότητα Ανθούσα του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

20.-Αίτηση Ταμπακιώτη Ελένης (παράταση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

21.-Αίτηση Χύμα Χριστίνας (παράταση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

22.-Αίτηση Αλεξίου Βασίλειου (παράταση μίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

23.- Παραχώρηση χώρου στο Αγιόφυλλο (στον ΜΕΣ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

24.-Αίτηση Συλλόγου «ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ» (παραχώρηση αίθουσας στο πρώην Κοινοτικό Γραφείο).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

25.-Αίτηση Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Αγναντιάς (παραχώρηση αίθουσας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

26.-Λύση του από 30/5/18 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και του Μπραζιώτη Αριστείδη που αφορά στην εκμίσθωση έκτασης 7135,89 τμ στην περιοχή «Μπρουκουμάδες» στην ΤΚ Καστανιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος

27.-Αίτηση Συνδέσμου Απανταχού Χρυσομηλιωτών (παραχώρηση αίθουσας σχολείου).
Εισηγητής: κ. Μπαντανίκας Νικόλαος

28.-Αίτηση Σίμου Ελισάβετ (συμψηφισμός οφειλών)
Εισηγητής: κ. Μπαντανίκας Νικόλαος

29.-Αίτηση Μούτου Ιωάννη (Γνωμοδότηση για την υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση στη θέση ’Μουρορίνα’ στην Κοινότητα Κλεινοβού).
Εισηγητής: κ. Μπαντανίκας Νικόλαος

30.-Αίτημα Γκούμα Αχιλλέα περί παραίτησης μίσθωσης περιπτέρου στην οδό Ρόδου 1 στην Καλαμπάκα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσίκαρης Βασίλειος

31.-Αίτηση Αρδίτσου Τριάδα (αλλαγή ονόματος μίσθωσης αγροκτήματος στην Κοινότητα Βασιλικής).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύπας Δημήτριος

32.-Διαπιστωτική πράξη λύσης σύμβασης δωρεάς του ακινήτου-Δημόσιο κτήμα (οικόπεδο με κτίριο) και με αριθμό της Κτηματικής Υπηρεσίας ΑΒΚ 178 Παναγίας, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού της Παναγίας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: κ. Μαλακασιώτης Χρήστος

33.- Ανάπλαση χώρου στην Κοινότητα Παναγίας (πρώην ΑΤΤΙΚΑΤ).
Εισηγητής: κ. Μαλακασιώτης Χρήστος

34.-Αίτημα του Στάμου Δημητρίου για λύση της σύμβασης του με το Δήμο Μετεώρων που αφορά στην εκμίσθωση τεσσάρων στρεμμάτων στη θέση «ΞΥΛΑ» της Κοινότητας Κονισκού για κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Στέφανος.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις στην ιστοσελίδα tameteora.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

www.physionatsis.gr

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Ανακοίνωση του ΚΔΑΠ “Το Αερόστατο των Μετεώρων” για τις αιτήσεις για εγγραφή σε ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

▶️ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΔΑΠ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΑΝΟΙΞΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 17/7 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5/8. ❗️Εάν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε την αίτηση για εσάς εντελώς δωρεάν❗️ Για οποιαδήποτε βοήθεια στην αίτηση ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: ☎ 24320-77609 📱 6970408234 📧 [email protected] Θα μας βρείτε📍Θ.Οικονόμου 13 ( Πρώην...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...