Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Αποκαθίσταται και επαναλειτουργεί το Σπήλαιο της Θεόπετρας

Αποκαθίσταται και επαναλειτουργεί το Σπήλαιο της Θεόπετρας

Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ - Κ. Αγοραστός: «Ο πολιτισμός είναι βαθιά αναπτυξιακό εργαλείο και οικονομικό μέγεθος που συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής»

-

Ανοίγει ξανά το Σπήλαιο της Θεόπετρας, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και το πρώτο ανασκαφικό σπήλαιο της Θεσσαλίας, με ευρήματα που αρχίζουν στη μέση της παλαιολιθικής εποχής και διαρκούν μέχρι το τέλος της νεολιθικής περιόδου, χωρίς χρονικά κενά.
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 του έργου «Βελτίωση επισκεψιμότητας Σπηλαίου Θεόπετρας» με προϋπολογισμό 2.018.285 ευρώ. Δικαιούχοι του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης του είναι η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας.

«Σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις υπηρεσίες μας προχωράμε σε έργα για την επαναλειτουργία με όρους απόλυτης ασφάλειας του σπηλαίου της Θεόπετρας» τονίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για έναν μοναδικό αρχαίο μνημείο, που σε συνδυασμό με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης Σπηλαίου Θεόπετρας που χρηματοδότησε η Περιφέρεια και λειτουργεί σε κοντινή απόσταση, προσφέρει μια ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία στον επισκέπτη. Το σπήλαιο της Θεόπετρας είναι αρκετά πιθανό να είναι το μοναδικό το οποίο περιέχει, μέσα σε ένα ενιαίο χώρο, στοιχεία δύο πολύ σημαντικών πολιτιστικών μεταβάσεων: την αντικατάσταση του Νεάντερταλ από τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και τη μετάβαση από τον άνθρωπο-τροφοσυλλέκτη στον άνθρωπο-γεωργό, την ίδια την εξέλιξη από τον παλαιολιθικό στον νεολιθικό τρόπο ζωής, στο τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων. Η θέση του σπηλαίου, δίπλα στην πόλη της Καλαμπάκας και ακριβώς απέναντι από τους βράχους των Μετεώρων αποτελεί ακόμη ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αναβάθμιση του πολιτιστικού χάρτη της περιοχής, την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και την αύξηση της επισκεψιμότητας. Tα μνημεία οφείλουμε να τα αποδώσουμε στις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να εντάσσονται στην καθημερινότητα του πολίτη γιατί μόνο έτσι προστατεύονται. Ο πολιτισμός είναι βαθιά αναπτυξιακό εργαλείο και οικονομικό μέγεθος που συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην καθημερινότητα του πολίτη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020. Η διαδρομή καλύπτει σημαντικά, αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) ως την Ανατολική (Μαγνησία).

Το σπήλαιο
Το σπήλαιο της Θεόπετρας βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα έξω από την Καλαμπάκα και αποτελεί σημαντικό αρχαίο μνημείο, αφού διασώζει συνεχείς ανθρωπογενείς επιχώσεις που ξεκινούν από τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (περίπου πριν 130.000 χρόνια) και φθάνουν μέχρι το τέλος της Νεολιθικής Εποχής (3.000 π.Χ.). Στο σπήλαιο βρέθηκαν πυκνά αρχαιολογικά κατάλοιπα των εν λόγω περιόδων που δίνουν πολύτιμα στοιχεία γι’ αυτές. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας υλοποιήθηκαν έργα ανάπλασης και ανάδειξης του χώρου με την κατασκευή διαδρόμου επισκεπτών σε υψηλότερη στάθμη από τις ανεσκαμμένες επιχώσεις.
Το σπήλαιο από το 2010 είναι επισκέψιμο για το κοινό και σταδιακά εξελίσσεται σε σημαντικό αξιοθέατο της ευρύτερης περιοχής. Δυστυχώς, τον Ιούνιο του 2016, σημειώθηκαν βραχοπτώσεις μπροστά από την είσοδο του σπηλαίου, εξαιτίας των οποίων ανεστάλη η λειτουργία του.
Οι παρεμβάσεις
Το έργο «Βελτίωση επισκεψιμότητας Σπηλαίου Θεόπετρας» αποτελείται από 2 υποέργα: το πρώτο με τίτλο «Εργασίες προστασίας και ανάδειξης του σπηλαίου Θεόπετρας» έχει δικαιούχο την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας και το δεύτερο με τίτλο «Στερέωση βραχωδών πρανών στο Σπήλαιο Θεόπετρας» έχει δικαιούχο την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
«Εργασίες προστασίας και ανάδειξης του σπηλαίου Θεόπετρας»:
– Εκπόνηση μελέτης για την προστασία των ανασκαφικών τομών από τη σταγονορροή και άλλους παράγοντες διάβρωσης.
– Εφαρμογή μέτρων για την προστασία των ανασκαφικών τομών στο εσωτερικό του σπηλαίου. Στεγανοποίηση διαδρόμου επισκεπτών και τοποθέτηση ιδιοκατασκευών σε επιλεγμένα σημεία για την αποστράγγιση των υδάτων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από τη μελέτη.
– Αρχαιολογικός καθαρισμός των παρειών των τομών που έχουν καταρρεύσει ή κρίνονται επισφαλείς. Τοποθέτηση πλεγμάτων συγκράτησης των χαλαρών επιχώσεων σε συγκεκριμένα σημεία των ανασκαφικών τομών.
– Εκπόνηση Η/Μ μελέτης για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού του σπηλαίου.
– Εργασίες βελτίωσης του ηλεκτροφωτισμού του σπηλαίου.
– Εκπόνηση μελέτης για την απομάκρυνση της επιλιθικής χλωρίδας από το μητρικό βράχο του σπηλαίου και τις ανασκαφικές τομές.
– Εφαρμογή των μέτρων καθαρισμού της επιλιθικής χλωρίδας.
– Αναβάθμιση διαδρομής επίσκεψης (βελτίωση κιγκλιδωμάτων διαδρόμου, στομίου σπηλαίου).
– Βελτίωση αναβατορίων ΑμΕΑ
-Εργασίες ευπρεπισμού του σπηλαίου (βελτίωση ενημερωτικών πινακίδων με πρόβλεψη και για ΑμεΑ, αντικατάσταση ξύλινων κλιμάκων από το εσωτερικό των τομών).
– Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού (και σε γραφή Braille)
«Στερέωση βραχωδών πρανών στο Σπήλαιο Θεόπετρας»:
– Εργασίες αντιστήριξης βραχόμαζας
– Καθαιρέσεις επικρεμάμενων βραχωδών τεμάχων
– Αγκυρώσεις μεμονωμένων τεμάχων στα εξωτερικά πρανή πρόσβασης και παρειών του σπηλαίου
– Τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων
– Τοποθέτηση αγκυρωμένου πλέγματος επένδυσης του βραχωδών πρανών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

www.physionatsis.gr

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr