Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της Καλαμπάκας λόγω έργων για το φυσικό αέριο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”,
ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν.
2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 21/11/2019 έγγραφη αίτηση της εταιρείας EDIL HELLAS Α.Τ.ΕΒ.Ε
υποβληθείσα παρά του νομίμου εκπροσώπου της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ευθυμίου του
Παύλου.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/19/2491926 από 22/11/2019, εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη
προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της
οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την
εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των οικοδομικών
εργασιών σε οδούς του Δήμου Mετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων για τις
ημέρες Δευτέρα 25/11/2019 έως και Παρασκευή 29/11/2019 και κατά τις ώρες
07:30΄ – 15:30΄ στις κάτωθι οδούς και σημεία διέλευσης οχημάτων στην πόλη
Καλαμπάκας:
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην πάροδο
της οδού Ηπείρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ηπείρου έως
τέρμα παρόδου Ηπείρου.
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Μετεώρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Καστράκι προς Ιωάννινα και συγκεκριμένα
στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ηπείρου έως το ύψος
της διασταύρωσης της με την οδό Ιωαννίνων.
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Ζιώγα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό
Κόμματου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Κροσάρη.
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Σωτ. Καλοστύπη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Ηλ. Σκαρλάτου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την
οδό Σόλωνος.
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Πατριάρχου Δημητρίου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Πλουτάρχου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την
οδό Διογένους.
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Ηπείρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την
οδό Μετεώρων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ιωαννίνων.
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Χαρ. τρικούπη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης
με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Δεληγιάννη.
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Αβέρωφ και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την
οδό Σιδηροδρόμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γ. Κονδύλη.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα
με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς
επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την
σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το
Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες
πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το
προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικό
Τμήμα Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα
λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς
και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ