Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές του Δήμου Μετεώρων (31/10) - Τα θέματα

Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές του Δήμου Μετεώρων (31/10) – Τα θέματα

-

Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 31 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων. Η συνεδρίαση αρχίζει στις 19,00΄ στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) με τα παρακάτω θέματα:

1.-Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Μετεώρων στη ΠΕΔ Θεσσαλίας.

2.-Ορισμός εκπροσώπων εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό» (ΤΟΠΣΑ).

3.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2019.

4.-Ταξινόμηση οχήματος

5.-Αίτηση Σαλταπίδα Αθανασίου περί γνωμοδότησης για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης κατ΄εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του ν. 998/79.

6.-Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων στην έκθεση εναλλακτικού εποχιακού τουρισμού GREEK PANORAMA που θα λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο στις 15-16 Νοεμβρίου.

7.-Λήψη απόφασης ψηφίσματος επί πρότασης τις δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωσης Καλαμπάκας» με θέμα «Ενάντια στη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ για τις στρατιωτικές βάσεις.

8.-Κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας «χριστουγεννιάτικης αγοράς» Δ. Μετεώρων έτους 2019.

9.-Αίτηση Ντόκου Γεώργιου (Διακοπή μίσθωσης καταστήματος κοινότητας Στεφανίου).

10.-Αίτηση Αρχοντής Κατσογιάννη (Παράταση μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ματονερίου).

11.-Αίτηση Ντούλα Βασιλείου (παραχώρηση έκτασης στο Βυτουμά).

12.-Αίτηση Αντωνίου Παναγιώτη (παραχώρηση έκτασης στη Βασιλική)

13.-Έλεγχος και θεώρηση φακέλου Οριστικής Τμηματικής Οριοθέτησης ρεμάτων «Μαλακασιώτικου» και «Μπαλτά».

14.-Αίτηση Ταραμπέκη Κων/νου (παράταση μίσθωσης καταστήματος στον οικισμό Αμπελίων της Κοινότητας Κλεινού του Δήμου Καλαμπάκας).

15.-Αίτηση Kαλοστύπη Αντώνιου (παράταση μίσθωσης πάρκιγκ).

16.-Αίτηση Παπακώστα Γεώργιου – Κων/νου και Μπαλάφα Γεώργιου (παράταση μίσθωσης πάρκιγκ).

17.-Αίτηση Τόλη Κων/νου & Ιωάννη (παράταση μίσθωσης πάρκιγκ).

18.-Αίτηση Τσουρβάκα Βησσαρίων (παράταση μίσθωσης ακινήτου).

19.-Αίτηση Φάλλα Ιωάννη (παράταση μίσθωσης ακινήτου).

20.-Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή συμβούλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας.

21.-Ορισμός εκπροσώπων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μετεώρων

22.-Αιτήσεις Κορδέλα Βασιλείου, Νάκου Μαρίας και Σαράντη Αικατερίνης (μετατροπή αδειών πλανόδιου εμπορίου σε άδειες στάσιμου εμπορίου).

23.-Αίτηση Γκέτσιου Κερασούλα (πέργκολα).

24.-Αίτηση της «Α.Ε. Εμφιαλώσεις Μετσόβου» για την παράταση της μίσθωσης και του δικαιώματος εμφιάλωσης και εμπορίας πόσιμου ύδατος από κοινοτική πηγή στην Κοινότητα Κλεινού του Δήμου Μετεώρων.

25.-Επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων –ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ), σχετ. η υπ΄αρ. 286/18 ΑΔΣ, λόγω μεταβολής του νομικού καθεστώτος του ΙΓΜΕ.

26.-Αίτηση Φίλων Μπάσκετ (παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου)

27.-Δημιουργία μητρώου εθελοντών, σύσταση ομάδας του Δήμου Μετεώρων, ορισμός συντονιστή.

28.-ΦΟΠ (παιδικής χαράς).

29.-Αίτημα της Αφροδίτης Ζορμπά για παραχώρησης χώρου στάθμευσης – πάρκινγκ.

30.-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

31.-Πρόσληψη Παιδιάτρου, για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Μετεώρων.

32.-Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τ.Ε. και ορισμός υπευθύνων υποχρεωτικών λογαριασμών.

33.-Εξεύρεση ακινήτου στο Δήμο Μετεώρων για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

34.-Ορισμός εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων».

35. Αίτημα Σιούτα Ηλία (αντικατάσταση ξύλινων υποστυλωμάτων -τοποθέτηση τέντας).

36. Εξεύρεση υπαίθριων χώρων για την δημιουργία δημοτικών πάρκιγκ αυτοκινήτων.

 

Συνεδριάζουν και οι Επιτροπές

Όπως συνηθίζεται, πριν και μετά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεδριάζουν και οι Επιτροπές.

Στις 18.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή υπό την προεδρία του Δημάρχου και Προέδρου της Θοδωρή Αλέκου. Τα θέματα είναι τα εξής:

1.-Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019.

2.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2019.

Στις 18.45 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υπό την Προεδρία του Δημήτρη Κόττη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Αίτηση Σαλταπίδα Αθανασίου περί γνωμοδότησης για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα έκτασης κατ΄εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του ν. 998/79.

2.-Κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας «χριστουγεννιάτικης αγοράς»Δ. Μετεώρων έτους 2019

3.-Αίτηση Ντούλα Βασιλείου (παραχώρηση έκτασης στο Βυτουμά)

4.-Αίτηση Αντωνίου Παναγιώτη (παραχώρηση έκτασης στη Βασιλική)

5.-Αίτηση Γκέτσιου Κερασούλα (πέργουλα).

6.-Αίτηση Φίλοι Μπάσκετ (παραχώρηση γυμναστηρίου)

7.-Αίτημα της Αφροδίτης Ζορμπά για παραχώρησης χώρου στάθμευσης-
πάρκιγκ.

8.-Εξεύρεση ακινήτου στο Δήμο Μετεώρων για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

9.-Εξεύρεση υπαίθριων χώρων για την δημιουργία δημοτικών πάρκιγκ αυτοκινήτων.

Στις 20.30 θα συνεδριάζει εκ νέου η Οικονομική Επιτροπή, για τα εξής θέματα που θα έχουν συζητηθεί πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο:

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την φιλοξενία των αδέσποτων ζώων του Δήμου Μετεώρων

2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης υπαίθριων χώρων για την δημιουργία δημοτικών πάρκιγκ αυτοκινήτων.

3.-ΦΟΠ παιδικής χαράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

www.hamogelo.gr

www.hotelkostafamissi.com

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links:
www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr,
www.aedep.grwww.espa.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...