Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Η αρνητική εισήγηση του Δ.Σ. Καλαμπάκας για τη Μονάδα παραγωγής Βιοαερίου στη...

Η αρνητική εισήγηση του Δ.Σ. Καλαμπάκας για τη Μονάδα παραγωγής Βιοαερίου στη Βασιλική

-

Όπως είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερο ρεπορτάζ, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας τέθηκε προς συζήτηση η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) µονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500KWe φερόµενης ιδιοκτησίας της “Ten siblings Rower Energy Μ.Ι.Κ.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεµάχιο υπ’ αριθ. 1095 κτηµατικής περιφέρειας Βασιλικής του ∆ήµου Καλαµπάκας.

Η αρνητική εισήγηση του Δ.Σ. Καλαμπάκας βασίστηκε κυρίως στις αιτιολογημένες ενστάσεις που κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλός Δημήτρης Ντελλής, ο οποίος σημείωσε ότι:

Όπως αναφέρεται στη σελίδα 38 (σ.σ. της Μελέτης), η µονάδα θα παράγει ετησίως 12913 τόνους υγρών αποβλήτων και θα διατίθενται στους παρακείµενους αγρούς καθώς και 3992 τόνους στερεών αποβλήτων που θα αποθηκεύεται για πώληση. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων απαιτεί το ελάχιστο 5545 στρέµµατα τα οποία προσδιορίζονται και χωρικά (σελ. 95, 97, 227 της µελέτης), τα οποία είναι ιδιόκτητα χωράφια µε κυρίως αγροτικές καλλιέργειες.

Επειδή η σύσταση του “λιπάσµατος” είναι περίπου σταθερή δεν είναι δεδοµένο ότι είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε καλλιέργεια υπάρχει στην περιοχή. Η µονάδα θα έχει σχετικά σταθερή παραγωγή υγρών αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ οι αγροτικές καλλιέργειες χρειάζονται λίπανση σε πολύ συγκεκριµένες χρονικές περιόδους και διαφορετικής µορφής ανά καλλιέργεια. ∆εν υπάρχει εκδηλωµένη διάθεση των ιδιοκτητών των αγρών εκτάσεως 5545 στρεµµάτων να δέχονται τέτοια απόβλητα στις καλλιέργειες. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων φαίνεται να παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα.

Στη σελίδα 121 της µελέτης αναφέρεται: “ύπαρξη ικανού αριθµού µονάδων (κτηνοτροφικές µονάδες) οι οποίες παράγουν µεγάλες ποσότητες οργανικών αποβλήτων. Οι θέσεις των κτηνοτροφικών µονάδων σε ακτίνα 1 km από τη θέση του έργου απεικονίζονται στον χάρτη 3 στο Κεφάλαιο 15” : και σελίδα 34 : “40.55 τόνοι κοπριάς βοοειδών”.

Στην περιοχή υπάρχουν µόνο 2 κτηνοτροφικές µονάδες που σηµειώνονται στο χάρτη οι οποίες όµως δεν είναι εγκαταστάσεις βοοειδών αλλά χοιροστάσια µε παραγωγή πρώτης ύλης πολύ µικρότερη, άρα δεν υπάρχει διαθεσιµότητα πρώτης ύλης (κοπριά βοοειδών) στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρεται στον Πίνακα 3-4, σελίδα 34 της µελέτης, θα χρησιµοποιούνται για την λειτουργία της µονάδας 40.55 τόνοι κοπριάς βοοειδών και 12.33 τόνοι ενσιρώµατος καλαµποκιού ηµερησίως.

Επειδή στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις βοοειδών που θα µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες σε κοπριά, πρέπει αυτή να µεταφερθεί από άλλες σχετικά µακρινές περιοχές. Η πρόσβαση προς την προτεινόµενη τοποθεσία της µονάδας σε κάθε περίπτωση περιλαµβάνει διέλευση των φορτηγών/βυτίων µε κοπριά µέσα ή δίπλα από κατοικηµένες περιοχές (Βασιλική, Περιστέρα, Σαρακίνα, Κεφαλόβρυσο, Καλαµπάκα, Τρίκαλα – αναλόγως της περιοχής προέλευσης), οι οποίες εκτός των άλλων περιλαµβάνουν αρχαιολογικούς/τουριστικούς χώρους κλπ. Η όχληση από την κυκλοφορία, οσµή και τις πιθανές διαρροές στερεών-υγρών κατά τη διέλευση φαίνεται να είναι σηµαντική.

∆εν υπάρχει στη µελέτη πρόβλεψη για τις πιθανές αλλαγές και επιπτώσεις στις καλλιέργειες της περιοχής από ενδεχόµενη αλλαγή στο µικροκλίµα της περιοχής από την παραγωγή και απελευθέρωση στην ατµόσφαιρα θερµότητας 501 kW (που ισοδυναµεί µε θερµότητα που παράγεται από καύση 1232 lt πετρελαίου θέρµανσης ανά 24ωρο) καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου και έτους καθώς και των αντίστοιχων ποσοτήτων CO2.

Η µονάδα έχει ονοµαστική ισχύ 500 kW µε περίπου 10% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας να χρειάζεται για τη λειτουργία των συστηµάτων της (σελ. 34), και εµπλέκει στη λειτουργία της εκτός από τη µεταφορά κοπριάς από άλλες περιοχές και 5545 στρέµµατα αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών διπλάσιας ισχύος (ώστε να καλύπτεται η έλλειψη παραγωγής κατά τη διάρκεια της νύχτας) χρειάζεται έκταση µικρότερη των 100 στρεµµάτων χωρίς την αντίστοιχη όχληση, εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, εµπλοκή άλλων εκτάσεων κλπ.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου, το υπ.αριθµ. 58/26-1-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου, την υπ.αριθµ. 9/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Βασιλικής (αρνητική εισήγηση), την υπ’ αριθ. 41/2016 απόφαση της Ποιότητας Ζωής µε θέµα «Έκφραση απόψεων για την µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Τ.Κ. Βασιλικής» µε την οποία εισηγούνται τις αντιρρήσεις ως προςτην έγκριση της µελέτης, την εισήγηση του κ. Ντελλή ∆ηµήτριου και το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν συµφωνεί µε την Μ.Π.Ε. και την κατασκευή µονάδας παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φερόµενης ιδιοκτησίας της “Ten siblings Rower Energy Μ.Ι.Κ.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεµάχιο υπ’ αριθ. 1095 της κτηµατικής περιφέρειας Τ.Κ. Βασιλικής διότι δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται σ αυτή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

 

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...