Παρασκευή, 7 Αυγούστου, 2020
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ι.Ε.Τ.: Ο λανθασμένος σχεδιασμός των Μέτρων στήριξης θα καλλιεργήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό...

Ε.Ι.Ε.Τ.: Ο λανθασμένος σχεδιασμός των Μέτρων στήριξης θα καλλιεργήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και στις εφημερίδες της Περιφέρειας

-

Τον λανθασμένο σχεδιασμό των Μέτρων Στήριξης του Περιφερειακού έντυπου Τύπου, επισημαίνει για μια ακόμη φορά το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με επιστολή που απέστειλε στις 11-11-2019 προς τον Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στυλιανό Πέτσα, ζητώντας, έστω και την ύστατη ώρα, την τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, αντικαθιστώντας το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με το κριτήριο των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθούν οι προκύπτουσες αδικίες και θα ενισχυθούν πραγματικά και ο περιφερειακός τύπος αλλά και η απασχόληση.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή εφαρμοστεί ο λανθασμένος σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης που ως φαίνεται υιοθετεί και η παρούσα, θα προκληθούν μεγάλες ανισότητες και θα καλλιεργηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και στα περιφερειακά έντυπα.

Η επιστολή του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ. προς τον κ. Πέτσα, έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε σήμερα στο θέμα των Μέτρων Στήριξης του Περιφερειακού έντυπου Τύπου, εκφράζοντας την αντίθεση μας για τον τρόπο κατανομής των χρημάτων, όπως σας επισημάναμε και στην συνάντηση που είχαμε στις 16-10-2019.

Σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι εγγεγραμμένες περιφερειακές εφημερίδες θα ενισχυθούν από φέτος με ένα κονδύλι της τάξης των 4 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χορηγείται κάθε έτος, μέχρι τις 31/12/2022 (συνολικά θα διατεθούν 16 εκατ. ευρώ), για όσα έντυπα έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου.
Ωστόσο, όπως σας επισημάναμε στην μεταξύ μας συνάντηση ο τρόπος κατανομής των χρημάτων, όπως αυτός σχεδιάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και, όπως διαπιστώσαμε υιοθετείτε και εσείς, είναι λανθασμένος, θα προκαλέσει ανισότητες και θα καλλιεργήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό στα περιφερειακά έντυπα.

Κι αυτό γιατί:

Η ΚΥΑ 78/2019 (ΦΕΚ Β 1676/14.5.2019), για την ενίσχυση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, ουσιαστικά εξαιρεί το σύνολο των εβδομαδιαίων εφημερίδων, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία των ημερήσιων εφημερίδων της Περιφέρειας, αφού η υποτιθέμενη “ενίσχυση” επιφυλάσσεται μόνο σε όσους συναδέλφους απασχολούν προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή αγνοεί την φύση της δραστηριότητας μιας εβδομαδιαίας εφημερίδας και στοχεύει μόνο στην ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης και όχι στην ενίσχυση του περιφερειακού τύπου, όπως αναφέρει η αιτιολογία της συγκεκριμένης διάταξης.
Ας δούμε ένα παράδειγμα: Συνάδελφος με έναν μόνο εργαζόμενο και αυτόν πλήρους απασχόλησης λαμβάνει επιδότηση, ενώ συνάδελφος που απασχολεί επτά άτομα μερικής απασχόλησης δεν λαμβάνει επιδότηση (υπαρκτά παραδείγματα και τα δύο). Έτσι, επιδοτείται μια επιχείρηση που απασχολεί ένα άτομο αντί μίας που απασχολεί επτά.

Πράγματι, τα μέτρα που προβλέπονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση βοηθούν πολύ μικρή μερίδα των συναδέλφων μας, αλλά εμείς, υπό τον ρόλο μας και ως συνδικαλιστικού οργάνου, εκπροσωπούμε το σύνολο των ιδιοκτητών – μελών μας και ως εκ τούτου στοχεύουμε στο να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τα διαθέσιμα κονδύλια.
Υπό τη βάσει αυτής της παραδοχής, ζητούμε -έστω και την ύστατη ώρα- να τροποποιηθεί η ως άνω Υπουργική Απόφαση, αντικαθιστώντας το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με το κριτήριο των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), κριτήριο που χρησιμοποιείται κατά κόρον στα επενδυτικά προγράμματα και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις -ενισχύσεις. Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθούν οι προκύπτουσες αδικίες και θα ενισχυθούν πραγματικά και ο περιφερειακός τύπος αλλά και η απασχόληση, ζήτημα που φαίνεται να σας ενδιαφέρει.

Επίσης, για το ίδιο θέμα, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Υπάρχουν εκδοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ταυτόχρονα εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδα και τυπογραφείο που τυπώνει όχι μόνο την εφημερίδες, αλλά και άλλες εφημερίδες και πάσης φύσεως έντυπα. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να απασχολούν μέχρι και 50 εργαζόμενους. Αυτοί θα θεωρηθούν όλοι ότι είναι εργαζόμενοι στον επαρχιακό τύπο και θα επιδοτηθούν με βάση τους εργαζόμενους; Θα πάρουν δηλαδή χρήματα (και μάλιστα αρκετά) που δεν δικαιούνται καθώς τα μέτρα στήριξης αφορούν αποκλειστικά τον έντυπο Τύπο της Περιφέρειας. Πως θα γίνει ο διαχωρισμός; Οι ιδιοκτήτες τηλεόρασης, ραδιοφώνων και ιστοσελίδων, ζητάνε επίσης στήριξη του κράτους. Αν το κράτος πάρει τέτοια απόφαση, θα επιδοτηθούν από δύο ή και περισσότερες πλευρές;

Ακόμη θεωρούμε ότι για να τύχει κάποιος επιδότησης πρέπει να του ζητηθούν και άλλα στοιχεία όπως: Οι Α.Ε. να έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό στο ΓΕΜΗ και να μην λειτουργούν με ζημίες που υπερβαίνουν το ποσοστό πέραν του μετοχικού τους κεφαλαίου που ο νόμος ορίζει. Σε διαφορετική περίπτωση η κρατική επιδότηση συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό.
Επίσης, για να επιδοτηθεί μια εφημερίδα θα πρέπει να είναι ενήμερη ή να έχει κάνει ρύθμιση σε τυχόν οφειλές σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε ότι, ο αρχικός σχεδιασμός είναι καθ’ όλα λανθασμένος και ουσιαστικά θα ευνοήσει λιγοστές περιφερειακές εφημερίδες, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία είτε δεν θα λάβει ενίσχυση είτε θα λάβει λιγοστά χρήματα.

Διαβάζοντας σχετικά δημοσιεύματα, ότι ο έντυπος Τύπος της Περιφέρειας ενισχύεται σημαντικά και μάλιστα με χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις σχεδόν για το σύνολο των περιφερειακών εφημερίδων που στο εξής θα θεωρούνται “προνομιούχες”, ενώ ουσιαστικά θα μείνουν εκτός των Μέτρων Στήριξης.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουμε πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (ασφαλιστικά και φορολογικά βάρη), αλλά και ως ιδιοκτήτες εφημερίδων (κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών, δραματική μείωση στις δημοσιεύσεις διακηρύξεων, “ψαλίδισμα” στην επιδότηση της διακίνησης των εντύπων μας μέσω ΕΛΤΑ κλπ.), είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε σθεναρά οτιδήποτε μας αναλογεί και δεν θα το χαρίσουμε σε κανέναν, πέφτοντας -για μια ακόμη φορά- θύματα στον αθέμιτο ανταγωνισμό που καλλιεργείται εδώ και δεκαετίες και στον Περιφερειακό Τύπο.

Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως κριτήριο στα επενδυτικά προγράμματα και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις – ενισχύσεις και πραγματικά διερωτόμαστε γιατί να μην χρησιμοποιηθούν και στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Μετά Τιμής
Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

www.physionatsis.gr

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοίνωση του ΚΔΑΠ “Το Αερόστατο των Μετεώρων” για τις αιτήσεις για εγγραφή σε ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

▶️ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΔΑΠ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΑΝΟΙΞΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 17/7 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5/8. ❗️Εάν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε την αίτηση για εσάς εντελώς δωρεάν❗️ Για οποιαδήποτε βοήθεια στην αίτηση ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: ☎ 24320-77609 📱 6970408234 📧 [email protected] Θα μας βρείτε📍Θ.Οικονόμου 13 ( Πρώην...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220