Θαύματα – διωγμός των Αποστόλων

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Του Μητροπολίτου Αυλώνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ MR.TH

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Πράξ. 5, 12-20

«Πορεύεσθε καί σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τά ρήματα τῆς ζωῆς ταύτης» (Πράξ. 5, 12-20).

«Μέσῳ τῶν Ἀποστόλων γίνονταν πολλά ἐκπληκτικά θαύματα στό λαό. Οἱ πιστοί συνήθιζαν νά συγκεντρώνονται ὅλοι μαζί στή Στοά τοῦ Σολομώντα. Ἀπό τούς ἄλλους πού ἦταν στό ναό κανείς δέν τολμοῦσε νά προσκολληθεῖ σ’ αὐτούς, ὅμως ὁ λαός τούς εἶχε σέ μεγάλη ὑπόληψη. Ὅλο καί περισσότερα πλήθη ἀπό ἄντρες καί γυναίκες πίστευαν στόν Κύριο καί γίνονταν μέλη τῆς Ἐκκλησίας».

Μέ τά παραπάνω λόγια ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων παρουσιάζει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο μέρα μέ τή μέρα αὔξανε ἡ Ἐκκλησία μέ τά σημεῖα (θαύματα) πού ἐπιτελοῦσαν οἱ Ἀπόστολοι• γι’ αὐτό οἱ Σαδδουκαῖοι τούς συνέλαβαν καί τούς φυλάκισαν, ἀλλά βγῆκαν ἀπό τή φυλακή μέ ὑπερφυσικό τρόπο. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού εἶχαν οἱ Ἀπόστολοι ἐκδηλωνόταν μέ «πολλά ἐκπληκτικά θαύματα».

Ὁ Κύριος, ὅταν ἀπέστειλε τούς Μαθητές Του νά διακηρύξουν τό χαρμόσυνο μήνυμα σέ ὅλη τήν κτίση, τούς εἶπε: «Ὅποιος πιστέψει καί βαφτιστεῖ θά σωθεῖ• ὅποιος δέν πιστέψει θά καταδικαστεῖ. Νά καί τά θαύματα πού θά κάνουν ὅποιοι πιστέψουν: Μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός μου θά διώχνουν δαιμόνια, θά μιλοῦν νέες γλῶσσες, κι ἄν παίρνουν φίδια στά χέρια τους ἤ πίνουν κάτι δηλητηριῶδες δέ θά παθαίνουν τίποτε• θά βάζουν τά χέρια τους πάνω σέ ἀρρώστους καί θά τούς θεραπεύουν» (Μάρκ. 16, 16-18). Τό ἴδιο καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει πώς τό κήρυγμα βεβαιώθηκε «μέ κάθε λογῆς θαυματουργικές ἐνέργειες καί μέ τίς διάφορες δωρεές τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ἑβρ. 2, 4).

Τό ἔργο τῶν Ἀποστόλων ἦταν, οὐσιαστικά, ἔργο τοῦ Θεοῦ. Τά ἐκπληκτικά, ὅμως, θαύματα (σημεῖα καί τέρατα τοῦ κειμένου) ἦταν ἡ δύναμη τῶν Ἀποστόλων, γιατί ὄχι καί τά ὅπλα τους, στόν ἀγῶνα τους γιά τήν ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ὁ λόγος τοῦ κηρύγματός τους ἦταν ἀληθινός, γιατί ἦταν «μάρτυρες» τῆς ἀναστάσεώς Του (Πράξ. 1, 8. Λουκ. 24, 48), γι’ αὐτό καί παρουσιάζουν ζωντανό στούς ἀνθρώπους τόν Ἰησοῦ Χριστό.

«Τά ἐκπληκτικά θαύματα» τῶν Ἀποστόλων ἦταν ὁράματα ἤ γεγονότα πού ἔγιναν σέ ἀπόμερες γωνιές; Ἦταν θαύματα πού εἶχαν γίνει δημόσια, τά εἶδαν οἱ χριστιανοί καί ὅσοι ἄλλοι εἶχαν τή διάθεση νά πιστέψουν. Ἀκόμη δέν ἦταν λίγα αὐτά τά θαύματα, ἄρα τά εἶδαν πολλοί. Ὅλα αὐτά τά θαυμαστά γεγονότα προκάλεσαν τή ζήλεια τῶν Σαδδουκαίων, δαιμονίσθηκαν ἀπό τό κακό τους, κατά τό κοινῶς λεγόμενο, καί ἔκλεισαν τούς Ἀποστόλους στή φυλακή, γιά νά τούς ἐξευτελίσουν στά μάτια τοῦ λαοῦ.

«Τή νύχτα ἕνας ἄγγελος Κυρίου ἄνοιξε τίς πόρτες τῆς φυλακῆς, τούς ἔβγαλε ἔξω καί τούς εἶπε: ”Πηγαίνετε στό ναό καί κηρύξτε στό λαό τό μήνυμα γι’ αὐτή τήν καινούρια ζωή”». Στό λαό, ὄχι στούς ἄρχοντες πού δέν εἶχαν τή διάθεση νά ἀκούσουν. Καί ἀκόμη νά κηρύττουν «πάντα τά ρήματα» καί αὐτό ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τό σχολιάζει ὡς ἑξῆς: «Ὁ κήρυκας οὔτε προσθέτει οὔτε ἀφαιρεῖ». Μακάρι καί ὁ καθένας νά κηρύττει μέ τή ζωή του καί μέ τό λόγο του• χωρίς νά φοβᾶται κανέναν.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ