Σατανικά / εωσφορικά συνθήματα σε πολλές οδούς της Καλαμπάκας

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

ΠΡΟΣ (ἀποδέκτες πρὸς ἐνέργεια ) :

• Δημοτικὸ Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων
• Σεβασμ. Μητροπολίτη Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Θεόκλητο
• Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Μετεώρων

Σταγοί ( Καλαμπάκα ), 5 Ἀπριλίου 2021

Θέμα: Σατανιστικὰ / Ἑωσφορικὰ Συνθήματα Σὲ Πολλὲς Ὁδοὺς τῆς πόλεως Καλαμπάκας

Σεβασμιώτατε, Ἀξιότιμοι Κύριοι: Δήμαρχε καὶ Διοικητὰ τοῦ Α.Τ.,

Καταγγέλλω διὰ τῆς παρούσης ὅτι πλεῖστες ὁδοὶ τῆς Καλαμπάκας βρίθουν βδελυρῶν συνθημάτων σατανι στικῶν / ἑωσφο ρ ικῶν. Αὐτὰ εἶναι γραμμένα σὲ τοίχους μὲ τρόπο “κάπως συγκεκαλυμμένο”, ὥστε νὰ μὴν προκαλοῦν ἀμέσως τὴν ἐντύπωση (νὰ μὴν χτυποῦν στὸ μάτι) περαστικῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν μιλοῦν ἀγγλικά. Ὡστόσο, ἡ παρουσία τους :

• καὶ προσβάλλει τα φιλόχριστα αἰσθήματα τῶν Χριστιανῶν δημοτῶν
• καὶ προσβάλλει, ἐπίσης τὴν (κατ‘ ἄρθρο 3 § 1 τοῦ ἐν ἰσχύι Συντάγματος) ἐπικρατοῦσα στὴν Ἑλλάδα θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Όρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Τὰ συνθήματα συνίστανται σὲ ἀναγραφὴ τῶν δύο ἀκόλουθων λέξεων μαζὶ ὡς μιᾶς λέξεως: HELL (κόλαση ἀγγλιστί) + BOUND (μετοχή: κατευθυνόμενος πρὸς / προοριζόμενος πρὸς / προσδεδεμένος σὲ / περιορισμένος σέ): HELLBOUND, κάτω ἀπὸ τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ συνυπάρχει και Σταυρὸς ἀντεστραμμένος (δηλ. μὲ τὸ μακρὸ σκέλος πρὸς τὰ ἄνω καὶ τὸ βραχὺ πρὸς τὰ κάτω). Πέρα ἀπὸ τὴν ὅποια ἀρνητικὴ ἐνέργεια τῶν συνθημάτων, ὡς δαιμονικῶν ἐπικλήσεων σὲ συγκεκριμένα σημεῖα / τόπους (καὶ μάλιστα σὲ δύσκολους καιροὺς σεισμῶν καὶ ἐπιδημικοῦ Φόβου τῶν πολιτῶν), αὐτὰ ρυπαίνουν καὶ προσβάλλουν καὶ τὴν Αἰσθητικὴ σὲ πόλη, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ ἕλκει τουρισμό.

Συνάπτω φωτογραφίες ληφθεῖσες μὲ κάμερα ἔξυπνου κινητοῦ τηλεφώνου (iPhone, κατὰ τὴν διάρκεια περιπάτων μου μὲ τὸ κατοικίδιο) πολλῶν ἀπὸ τὰ ὡς ἄνω συνθήματα:
1. Ὁδὸς Γ. Ραμμίδη σὲ γκαραζόπορτα πολυκατοικίας παρακείμενης σὲ ἰατρεῖο
2. Ὁδ. Μητροπόλεως
3. Οδ. Κύπρου
4. Πλησίον διασταύρωσης ὁδῶν Κονδύλη καὶ Χατζηπέτρου, πλησίον Μουσείου Ἑλληνικῆς Παιδείας.

Ὅμως, νομίζω ὅτι εἶναι πιθανὸν ν ὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλα , πολὺ περισσότερα καὶ ἀλλοῦ στὴν πόλη. Μᾶλλον ὑπάρχουν καὶ σὲ τοίχους πλησίον τοῦ Δημοτικοῦ Σταδίου (μετὰ τὴν γέφυρα τοῦ Πηνειοῦ ποταμοῦ, πρὸς Διάβα) καὶ ἴσως καὶ πλησίον τοῦ Σταθμοῦ τοῦ ΟΣΕ καὶ στὶς ἐκεῖ κοντὰ σιδηροδρομικὲς ἐγκαταστάσεις. Τυχὸν δημοσιοποίηση τῆς παρούσας θὰ ὠφελοῦσε νὰ εὐαισθητοποιήσει τοὺς δημότες νὰ ἀναγνωρίζουν τέτοια ἢ παρόμοια συνθήματα, ὅπου τὰ βλέπουν.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀποδέκτες τῆς παρούσας νὰ μεριμνήσουν, εἰ δυνατόν, γιὰ νὰ ἀπαλειφθοῦν τὰ βδελυρὰ συνθήματα μὲ ἐξουδετέρωση ὅποιας μεταφυσικῆς / δαιμονικῆς ἐνεργείας μὲ Ἁγιασμὸ ἢ μὲ ραντισμὸ μὲ ἁγίασμα ἢ μὲ κάποια πλέον κατάλληλη εὐχή τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας. Παρακαλεῖται ἡ Ἀδελφότης τῶν μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου νὰ προσεύχονται ὑπὲρ τῶν κατοικούντων στὴν πόλη, ὥστε νὰ συνεχίζει νὰ μᾶς προστατεύει ἡ Ἁγία καὶ Ὁμοούσιος καὶ Ἀδιαίρετος Τριάδα, παρὰ τὴν διὰ συνθημάτων προσβολή, ποὺ ἤδη τελέσθηκε.

Με εξαιρετική τιμή

Ἰωάννης Χαρ. Παπαχρῆστος
Ταξίαρχος (ΥΙ) – Θωρακοχειρουργὸς ἐ.ἀ.
Δημότης Δήμου Μετεώρων
Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος ἐνορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Καταρχάς κ. Παπαχρήστο η επισήμανση για λόγους αισθητικής είναι πάρα πολύ σωστή.
    Η διαφωνία μου εστιάζει στο γεγονός πως ένας επιστήμονας σαν εσάς αναφέρει αγιασμούς, προσευχές και μάλιστα από συγκεκριμένο μοναστήρι.
    Τέτοιες πρακτικές κ. Παπαχρήστο μας θυμίζουν άλλες εποχές…… Μεσαίωνα.
    Δαίμονες, μάγισσες, λιθοβολισμοί και φωτιά……

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ