Αρχική ΑΠΟΨΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ Δίκτυο για την προστασία του Ασπροποτάμου: Απάντηση στην ανοικτή επιστολή του συνδημότη...

Δίκτυο για την προστασία του Ασπροποτάμου: Απάντηση στην ανοικτή επιστολή του συνδημότη μας κ. Γκούτρα

-

Με αφορμή πρόσφατη δημοσίευση ανοιχτής επιστολής του συνδημότη μας κ. Γκούτρα στην οποία παρουσιάζονται προσωπικές του κρίσεις αλλά και ανακριβή στοιχεία για το θέμα των αιολικών και της ενδεχόμενης εγκατάστασής τους στα ορεινά του Δ. Μετεώρων θα θέλαμε να διευκρινίσουμε σε όλους τους αναγνώστες σας τα παρακάτω σημεία, προκειμένου να διαμορφώσουν πιο ολοκληρωμένη και αντικειμενική γνώμη για το θέμα, βάσει στοιχείων και όχι προσωπικών κρίσεων και αντιπαραθέσεων.

Α. Η αιολική ενέργεια δεν είναι μία νέα μορφή ενέργειας όπως υποστηρίζει ο υπογράφων την επιστολή, αλλά μία τεχνολογία που υπάρχει εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι το μέγεθος των Α/Γ χωρίς να μπορέσει να λύσει το βασικό μειονέκτημα που είναι η στοχαστικότητα του ανέμου. Εως σήμερα πουθενά στον κόσμο δεν έχουν καταφέρει αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, όπως υποστηρίζει ο υπογράφων την επιστολή ότι γίνεται, ενώ οι όποιες μέθοδοι (μπαταρίες, υδρογόνο, στήλες άλατος, πεπιεσμένος αέρας κτλ) είναι σε εμβρυακό στάδιο με πολλές τεχνικές δυσκολίες και υπέρογκο κόστος. Οι μέθοδοι αυτοί είτε εφαρμόζονται πιλοτικά είτε σε μικρά κυρίως απομονωμένα συστήματα (ΜΔΣ). Ο μόνος τρόπος αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα και για τα προσεχή χρόνια είναι η αντλησιοταμίευση , όπου όμως έχει αρκετούς περιορισμούς (επάρκεια υδάτων αλλά και κατάλληλων ποταμών). Κατάλληλη για τις Σκανδιναβικές κυρίως χώρες και τον Καναδά. Πουθενά στον κόσμο τα φορτία βάσης δεν μπορούν να καλυφθούν με αιολικά, πέραν των θερμικών μονάδων και των ΥΗΣ (εκτός της αντλησιοταμίευσης). Αυτό μπορεί να γίνει επίσης μόνο σε μικρά σχετικά συστήματα όπως της Δανίας που είναι πολύ καλά διασυνδεδεμένη με τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γερμανία , όπου απορρίπτει την περίσσια αιολικής ενέργειας στα αντλησιοταμιευτικά κυρίως της Νορβηγίας και φορτία βάσης παίρνει μέσω των διασυνδέσεων από τους αχανείς ενεργειακά γείτονες.

Σε αντίθεση με όσα παρουσιάζονται στην επιστολή και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ «Η ωριαία παραγωγή των αιολικών λαμβάνεται υπόψη ίση με το 10% της εγκατεστημένης ισχύος τους» (Σελ 40 Έκθεση Επάρκειας φορτιου 2013-2020) που αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 MW αιολικών πρέπει συγχρόνως να κατασκευάσουμε και 0,9MW ευέλικτων θερμικών μονάδων. «Η μείωση αυτή, σε συνδυασμό με το στοχαστικό χαρακτήρα της αιολικής παραγωγής δημιουργούν απαιτήσεις για ευέλικτες μονάδες άμεσης ανταπόκρισης (υδροηλεκτρικές, αντλητικές, αεροστροβιλικές, κλπ.).» (ΑΔΜΗΕ έκθεση επάρκειας φορτίου 2013-2020 σελ. 50).

Β. Ο κ. Γκούτρας , προφανώς λόγω ελλιπούς γνώσης του θέματος, ανέφερε πως η τιμή της κιλοβατώρας που πουλάνε οι παραγωγοί των αιολικών είναι 0,9 λεπτά του ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα είναι περίπου κατά 1000% μεγαλύτερη από αυτό το ποσό που αναφέρει.

Δεν κατηγορούμε τον συμπολίτη μας για την άγνοιά του διότι το θέμα είναι αρκετά τεχνικό αλλά προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως και να καταλάβετε πως τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια θα σας αναφέρουμε τα εξής: Οι συμβατικοί παραγωγοί πληρώνονται με βάση την οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ) και η μονάδα τιμολόγησης είναι σε ευρώ ανά MWH. Οι τιμές της ΟΤΣ για τον μήνα Μάιο του 2020 ήταν η ελάχιστη 23,06 ευρώ/MWH ή 2,3 λεπτά/ κιλοβατώρα και η μέγιστη 48,21 ευρώ/MWH ή 4,8 λεπτά/κιλοβατώρα (πηγή enexgroup) . Οι παραγωγοί των ΑΠΕ πληρώνονται με προσυμφωνημένη τιμή και το σημαντικότερο μπαίνουν κατά προτεραίοτητα στο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύγκριση τιμών συμβατικών παραγωγών με παραγωγών ΑΠΕ δεν έχει νόημα γιατί πρόκειται για δύο διαφορετικές συμφωνίες που διέπονται από διαφορετικούς όρους. Γι αυτό κι αν ρωτούσαμε τον συντάκτη της επιστολής πόσο στοιχίζει η αιολική κιλοβατώρα όταν δεν φυσάει σίγουρα δεν θα είχε απάντησει να μας δώσει. Τιμή που τείνει στο άπειρο, θα πούμε εμείς , διότι αυτή η σύγκριση θα είχε νόημα αν υπήρχε ένα σύστημα αποθήκευσης και το αιολικό ρεύμα έμπαινε στο σύστημα σύμφωνα με τις ανάγκες του συστήματος, που ακόμη και αν γίνει αυτό πρέπει να προστεθεί και το υψηλό κόστος αποθήκευσης.

Επανερχόμαστε στο κόστος των 0,9 λεπτών/ευρώ που αναφέρεται στην επιστολή. Σύμφωνα με τον ΔΑΠΕΕΠ η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας των αιολικών τον Μάρτιο του 2020 ήταν 84,3 ευρώ /MWH ή 8,4 λεπτά / κιλοβατώρα (πηγή : Μηνιαίο δελτίο εκκαθάρισης Μαρτίου 2020 σελ.5) δηλαδή 1000% περίπου πάνωαπό τις τιμές που δείνει ο υπογράφων την επιστολή Επειδή ο συντάκτης της επιστολής μάλλον δεν τα πάει καλά με τα μαθηματικά και τις μονάδες μέτρησης ενέργειας, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως 1 MWH ισούται με 1000 κιλοβατώρες (KWH) και άρα δεν ισχύουν οι λανθασμένοι υπολογισμοί του.

Γ. Ως προς τα άτοπα συμπεράσματα στα οποία προβαίνει ο κ.Γκούτρας, αφού γι αυτόν όποιος δεν θέλει να μετατραπεί ο Ασπροπόταμος σε βιομηχανική περιοχή, είναι υποστηρικτής του λιγνίτη και των ορυκτών καυσίμων, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: Σύμφωνα με τα τελευταία δελτία του ΑΔΜΗΕ η λιγνιτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει πέσει κάτω από το 10% και αυτή έχει αντικατασταθεί στα φορτία βάσης, αν ξέρει να διαβάζει τα διαγράμματα της φόρτισης του συστήματος του ΑΔΜΗΕ από μονάδες φυσικού αεριού, που και αυτό είναι ορυκτό καύσιμο και εισαγώμενο. Επίσης οι εισαγωγές ρεύματος κυμαίνονται περίπου στο 20-30% και στην ουσία εισάγουμε ρεύμα που παράγεται από λιγνίτη, φυσικό αέριο και πυρηνικά των γειτόνων μας. Στο νέο ΕΣΕΚ το 2030 η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ προβλέπεται να φτάσει τα 19,1 GW, επίσης αναφέρεται : «η μεταλιγνιτική Ελλάδα θα πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια παραγωγής φυσικού αερίου από τα δικά της κοιτάσματα ώστε σταδιακά να μπορεί να είτε να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης (5-8 BCM/ ανά έτος) είτε να εξάγει στις γειτονικές χώρες, οι οποίες επίσης παρουσιάζουν μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση από τρίτες χώρες.» (Πηγή : ΕΣΕΚ σελ.50). Επίσης προβλέπεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος μονάδων φυσικού αερίου από 5,2 GW στα 7 GW όταν σήμερα τα όρια φόρτισης του συστήματος είναι 4-9GW περίπου.

Θα μπορούσε κατόπιν αυτών των στοιχείων να χαρακτηρίσει κανείς «φίλους του λιγνίτη» και την ΑΔΜΗΕ και όλους όσους αποφασίζουν για το ενεργειακό μείγμα της χώρας μας.
Προφανώς οι συντάκτης της επιστολής είναι θύμα της παραπληροφόρησης που έχουν δεχτεί όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι δήθεν τίθεται θέμα επιλογής λιγνίτη ή αιολικής ενέργειας, ενώ οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει τέτοιο δίλημμα, η δεύτερη δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς τον πρώτο. Δε θέλει ιδιαίτερες γνώσεις για να αντιληφθεί κανείς ότι αταστρέφοντας τον Ασπροπόταμο για αιολικά που θα λειτουργουν με ενέργεια από λιγνίτη όχι μόνο δεν σώζουμε τη χώρα από το λιγνίτη, αλλά την καθιστούμε και ενεργειακά εξαρτώμενη από εισαγωγές ενέργειας ορυκτών καυσίμων με ό,τι κίνδυνο οικονομικό ή γεωστρατηγικό συνεπάγεται αυτή η εξάρτηση.

Δ. Με ιδιαίτερη έκπληξη διαβάζουμε στην επιστολή του κ. Γκούτρα ότι «…ο συντάκτης (δηλαδή το Δίκτυο μας) μας μιλά για 33 αιολικά πάρκα με 300 ανεμογεννήτριες. Εδώ ξεχνά να σας ενημερώσει ότι αυτές είναι αιτήσεις και όχι αδειοδοτήσεις…». Όμως στην εισήγηση μας προς το ΔΣ Μετεώρων και συγκεκριμένα στη δεύτερη παράγραφο αναφέρουμε κατά λέξη ότι «μόνο για την περιοχή του Ασπροποτάμου Μετεώρων, έχουν γίνει δεκάδες αιτήσεις από ιδιωτικές εταιρείες, και αφορούν τη δημιουργία όχι ενός, ούτε δύο, αλλά 33 αιολικών εργοστασίων. Ο αριθμός των τερατωδών σε ύψος ανεμογεννητριώνπου θα εγκατασταθούν στον ορεινό όγκο του δήμου μας, εάν εγκριθούν όλες οι αιτήσειςτων εταιρειών θα είναι περίπου 300». Προφανώς ο κ. Γκούτρας εκτός από κάποια κενά στα μαθηματικά έχει κενά και στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας.

Κλείνοντας θα θέλαμε να διευκρινήσουμε σε όσους έτυχε να διαβάσουν τις ανυπόστατες προσωπικές κρίσεις στα όρια της προσβολής, τις οποίες συμπεριέλαβε ο κ Γκούτρας στην επιστολή του, ότι:

Το Δίκτυο Φορέων Πολιτών για την Προστασία του Ασπροποτάμου είναι μια συλλογικότητα που δεν έχει καμία σχέση με πολιτικά κόμματα και πραγματοποιεί μια αδιαμεσολάβητη και πέρα από πολιτικά κόμματα δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το πολύ σημαντικό θέμα της καταστροφής μιας παρθένας περιοχής όπως ο Ασπροπόταμος, στο όνομα της δήθεν πράσινης ανάπτυξης. Η φράση τα «ιδιωτικά συμφέροντα που θέλούν να καταστρέψουν τον τόπο μας» η οποία ενόχλησε τον κ. Γκούτρα, δεν αποτελούν κανενός είδους κομματική ορολογία, αποτελούν απλή αντικειμενική περιγραφή της πραγματικότητας.

Όπως όλα τα στοιχεία,σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν, η ενδεχόμενη εγκατάσταση αιολικών εργοστασίων σε μια παρθένα περιοχή όπως ο Ασπροπόταμος δεν τεκμηριώνεται επουδενί ως «οικολογική» και μπορεί να κατανοηθεί μόνο υπό το πρίσμα της οικονομικής σκοπιμότητας προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη των ανάδοχων ιδιωτικών εταιρειώνελληνικών και ξένων συμφερόντων. Δυστυχώς, όσο και αν πιστεύουμε στην οικονομική ανάπτυξη, στη συγκεκριμένη περίπτωση βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξόφθαλμη περίπτωσης αδυναμίας της αγοράς και της επιχειρηματικότητας να λειτουργήσουν με βάσητο κοινό καλό τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αφού ο Ασπροπόταμος δεν είναι των Θεσσαλών μόνο, είναι πνεύμονας πρασίνου όλης της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η Δράση του Δικτύου ξεκίνησε επί προηγούμενων κυβερνήσεων και συνεχίζεται και υπό την παρούσα κυβέρνηση, καθώς ο στόχος της δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση και πολιτική, όπως υπονοεί ο συντάκτης της επιστολής, αλλά να συμβάλει στην αποτροπή ενός εγκλήματος: αυτού της καταστροφής του Ασπροποτάμου. Ο κ. Γκούτρας στην προσπάθεια του να μειώσει περαιτέρω την αξιοπιστία μας, εικάζει ότι η εισήγηση μας προς το ΔΣ Μετεώρων είναι έρευνα κάποιων ωρών, χωρίς πιθανόν να γνωρίζει ότι το Δίκτυο μας σχεδόν μία δεκαετία πίσω κατάφερε με εμπεριστατωμένη κατάθεση των σχετικών ενστάσεων να ακυρώσει στην περιοχή Τριγγία – Χιόλι την κατασκευή αιολικού εργοστασίου εταιρείας, η οποία μάλιστα, χάρη στην επιστημονική μας τεκμηρίωση, αναγκάστηκε να παραδεχτεί την σωρεία λαθών που υπήρχαν στις μελέτες της. Μετά από εκείνη τη δυναμική αρχή του Δικτύου μας, η έρευνα και η γνώση που έχει στη διάθεσή του το Δίκτυο εμπολουτίστηκαν περαιτέρω και εμπλουτίζονται διαρκώς .

Σήμερα, το Δίκτυο Φορέων Πολιτών, αριθμώντας περίπου 3.000 διαδικτυακά μέλη μεταξύ των οποίων αξιόλογοι επιστήμονες και επαγγελματίες από το χώρο της ενέργειας και του περιβάλλοντος, ενεργεί κατόπιν μελέτης επιστημονικών και νομικών δεδομένων από την ελληνική αλλά και τη διεθνή εμπειρία και επιστημονική κοινότητα και έχει ως κύριο στόχο την διάχυση αυτής της ενημέρωσης γύρω από το κρίσιμο αυτό θέμα της αιολικής ενέργειας σε παρθένα οικοσυστήματα όπως ο Ασπροπόταμος.

Στα πλαίσια του σκοπού του Δικτύου, που είναι η διάχυση της γνώσης σχετικά με την σκοπιμότητα αποτροπής εγκατάστασης αιολικών στα ορεινά του Ν. Τρικάλων, ενεργά μέλη του Δικτύου πραγματοποιούν συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, πολιτικούς εκπροσώπους και τοπικές αρχέςκαι θέτουν στη διάθεση τους επιστημονικά στοιχεία και πηγές για το θέμα, τα οποία στην περίπτωση του ΔΣ Μετεώρων οδήγησαν σε ομόφωνη υπερκομματική απόρριψη αυτών των σχεδίων.

Σε μία αναιτιολόγητη προσπάθεια να προσβάλει όσους συμμετέχουμε στο Δίκτυο, ο κ. Γκούτρας εξισώνει εντελώς ωμά όσους αντιδρούν στην εγκατάσταση αιολικών με «δικτατορίες των μειονοτήτων» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά που «άλλοτε κάνουν φασαρία, άλλοτε προπηλακίζουν και άλλοτε κρατάν μολότοφ». Δηλαδή σύμφωνα με τον κ. Γκούτρα, τα μέλη του Δ.Σ Μετεώρων για παράδειγμα, αποτελούν μειονοτική δικτατορία που κάνουν φασαρίες. Μόλις πριν λίγες μέρες μάθαμε το ευχάριστο νέο, ότι ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδας και Φαναριοφερσάλλων κ.κ. Τιμόθεος, στηρίζει τον αντίστοιχο αγώνα του Δικτύου Αγράφων, κατά των ανεμογεννητριών, με το οποίο έχουμε τις ίδιες θέσεις και απόψεις. Πάλι σύμφωνα με τη λογική του κ. Γκούτρα, και ο Μητροπολίτης κ.κ. Τιμόθεος για παράδειγμα, ανήκει στη δικατορία που προπηλακίζει και κρατά μολότοφ; Να τον πληροφορήσουμε λοιπόν, ότι όσο περνά ο καιρός και αυξάνεται η ενημέρωση πολιτών και αρμοδίων, όλο και περισσότεροι περιφερειακοί και δημοτικοί αιρετοί κάθε κομματικής απόχρωσης, καταδικάζουν την προσπάθεια εγκατάστασης ανεμογεννητριών στον Ασπροπόταμο, υιοθετώντας πολλά από τα επιχειρήματα του Δικτύου μας, και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα πίεσης, αλλά ενημέρωσης. Τα στοιχεία και οι αριθμοί γύρω από το θέμα κραυγάζουν από μόνα τους για το πόσο άσκοπα και καταστροφικά θα είναι αυτά τα έργα.

Παρακαλούμε κάθε αναγνώστη να κρατήσειόλα τα παραπάνω, ως απάντηση σε κάθεκατευθυνόμενη ή μη, λαϊκίστικη δημοσίευση που προσπαθεί αυθαίρετα και με λανθασμένα στοιχεία να προσδόσει ποταπά κίνητραστον σοβαρό, ακομμάτιστο και βάσει επιστημονικών στοιχείων αγώνα του Δικτύου Φορέων Πολιτών για τη Προστασία του Ασπροποτάμου.

Κρίνεται η ολοκληρωτική καταστροφή του παρθένου ορεινού περιβάλλοντος του Ν. Τρικάλων. Δεν είναι ώρα για εγωϊσμους, προσωπικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, είναι ώρα να συναισθανθούμε όλοι την ευθύνη μας και να δώσουμε τον αγώνα μας εκ μέρους των επόμενων γεννεών, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να γνωρίσουν τον Ασπροπόταμο ως το παρθένο μέρος που μας άφησαν οι γονείς μας και όχι ως αυριανό εργοτάξιο και μελλοντικό νεκροταφείο βιομηχανικών τεράτων.

Καλούμε τον κ. Γκούτρα και κάθε άλλον πολίτη, φορέα ή κοινότητα που συμμερίζεται την οπτική του, να γνωρίσει καλύτερα τις θέσεις μας και να προσέλθει στις συναντήσεις μας να ενημερωθεί καλύτερα για το θέμα, ώστε να καταλάβειπως αν τελικά δεν αντιδράσουμε και εγκριθούν τα έργα,ο Ασπροπόταμος θα πληρώσει ένα πολύ ακριβό τίμημα για ένα ανύπαρκτο τοπικό ή εθνικό όφελος.

Το email του Δικτύου μας είναι [email protected]

Η σελίδα του Δικτύου μας στο facebook ΕΔΩ

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Πως μερικοί στην “ένδεια των επιχειρημάτων τους” ανακαλύπτουν μονίμως τις μολότωφ, είναι από τα άγραφα (μη γραμμένα) όπως λένε στο χωριό μου! Παλαιότερα δε, ανακάλυπταν όπλα με τα οποία οι “αναρχικοί” θα καταλάμβαναν την εξουσία. Τόση φαντασία πιά?
    Βασίλης Παππάς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

www.physionatsis.gr

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...