Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η έναρξη του διακρατικού έργου βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η έναρξη του διακρατικού έργου βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού

-

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα η έναρξη του νέου διακρατικού έργου ανάπτυξης και προβολής βιώσιμου και υπεύθυνου πολιτιστικού τουρισμού CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Πολιτισμός και Κληρονομιά για Δράσεις Υπεύθυνου, Καινοτόμου και Βιώσιμου Τουρισμού), στο πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έργο συμμετέχει με σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network – ECTN), που εδρεύει στις Βρυξέλλες και του οποίου την Προεδρία έχει η ΕΚΠΟΛ της Περιφέρειας Θεσσαλίας από το 2013 με Πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Χαλέβα περιφερειακό σύμβουλο. Το ECTN, που είχε την πρωτοβουλία και ευθύνη σύνταξης της πρότασης, έχει τις αρμοδιότητες για την επικοινωνία του έργου CHRISTA και τον συντονισμό της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ των εταίρων-προορισμών. Επικεφαλής είναι η Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, Κύπρος. Άλλοι εταίροι είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Βένετο – Ιταλία, η Περιφέρεια Βάστρα Γιόταλαντ – Σουηδία, η Επαρχία Γρανάδα – Ισπανία, ο Τουριστικός Σύνδεσμος Βίντζεμε – Λετονία, η Ένωση Δήμων Άβε Γκιμαράες – Πορτογαλία, ο Τουριστικός Σύνδεσμος Επαρχίας Σίμπιου – Ρουμανία και ο Δήμος Μπουργκάς – Βουλγαρία. Το νέο έργο CHRISTA αποτελεί συνέχεια του έργου πολιτιστικού τουρισμού CHARTS που υλοποιήθηκε την περίοδο 2012-2014 με επικεφαλής τον Δήμο Νοτίου Πηλίου και εταίρο το ECTN, στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG IVC.

Στη 1η συνάντηση των εταίρων στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν οι εννέα προορισμοί και το πλαίσιο της συνεργασίας τους σε τέσσερεις θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού: Άυλη πολιτιστική κληρονομιά, Καινοτομία και ψηφιοποίηση, Επεξηγηματικά μέσα και Βιομηχανική κληρονομιά. Μία επιπλέον θεματική ενότητα θα επιλεγεί μεταξύ των: Ναυτική κληρονομιά, Φυσική κληρονομιά, ή αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στη τουριστική ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ και του ECTN, Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας, κ. Κώστας Χαλέβας κηρύσσοντας τη έναρξη των εργασιών, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των εταίρων και συνεχάρη την ομάδα έργου CHRISTA για την μεγάλη επιτυχία της έγκρισης της πρότασης. Τόνισε επίσης τη σημασία του πολιτιστικού τουρισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη και τα σημαντικά αναμενόμενα αποτελέσματα της διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου CHRISTA, με την ουσιαστική συνεισφορά του ECTN στη διάδοση των αποτελεσμάτων πέραν της σύμπραξης, ενημέρωση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών UNWTO (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού) και UNESCO.

Στο έργο CHRISTA θα κεφαλαιοποιηθούν οι 12 καλές πρακτικές που εξετάστηκαν και τεκμηριώθηκαν στο έργο CHARTS, θα γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των περιοχών της σύμπραξης και θα ενημερωθούν και θα αναβαθμιστούν τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με καινοτομίες στον πολιτιστικό τουρισμό. Στο τέλος της 1ης διετίας θα εκπονηθούν Σχέδια Δράσης που θα εφαρμοστούν στη 2η διετία του έργου, για την ανάπτυξη βιώσιμου και υπεύθυνου πολιτιστικού τουρισμού στις περιοχές των εταίρων. Η σύμπραξη του έργου θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά φόρα, συνέδρια και εκθέσεις και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Το έργο θα υποστηριχθεί επιστημονικά από τέσσερα Πανεπιστήμια: το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Πολιτικής και Έρευνας, καθώς και τα Πανεπιστήμια Βαρκελώνης – Ισπανία, Βαρσοβίας – Πολωνία και Ριέκα – Κροατία, όλα συνεργαζόμενα μέλη του ECTN.

Το νέο έργο CHRISTA θα εφαρμόσει τη ‘Χάρτα της Θεσσαλίας’ για το βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό από το προηγούμενο έργο CHARTS, σχετικά με θέματα αιχμής όπως αξιοποίηση και ανάδειξη της άυλης και της βιομηχανικής κληρονομιάς, με καινοτομίες και ψηφιοποίηση, καθώς και νέα επεξηγηματικά μέσα. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν αρχές σημαντικών πολιτιστικών προορισμών όπως η Βενετία, η Γρανάδα, το Γκέτεμποργκ και φυσικά η Πάφος. Συμμετέχουν επίσης οι επιτυχημένες Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες του Σίμπιου, Ρουμανία (2007), του Γκιμαράες, Πορτογαλία (2012) και της Ρίγα, Λετονία (2014), η ήδη επιλεγμένη Πάφος (2017) και η υποψήφια Μπουργάς, Βουλγαρία (2019).

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η ενεργή συμμετοχή του ECTN και της σύμπραξης των εταίρων CHRISTA στις εκδηλώσεις για το ‘2017 Διεθνές Έτος Βιώσιμου Τουρισμού για Ανάπτυξη’ του ΟΗΕ και ‘2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου CHRISTA είναι 1,8 εκατομμύρια Ευρώ και η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 1,53 εκατομμύρια Ευρώ (85%), για τη περίοδο Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΠΟΛ όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Δικτύου Κωνσταντίνος Χαλέβας,είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού ECTN, που ιδρύθηκε το 2009 στις Βρυξέλλες με συγχώνευση του δικτύου που είχε δημιουργήσει η ΕΚΠΟΛ από το έργο πολιτιστικού τουρισμού CHIRON (ΧΕΙΡΩΝ), στο πρόγραμμα INTERREG IIIB CADSES (2006-2008). Ως Προεδρία του ECTN από το 2013, η ΕΚΠΟΛ της Περιφέρειας Θεσσαλίας διοργάνωσε το τελικό συνέδριο του έργου CHARTS τον Σεπτέμβριο του 2014 και την παρουσίαση της ‘Χάρτας της Θεσσαλίας’ για τον πολιτιστικό τουρισμό στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2014 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities). Η ΕΚΠΟΛ είναι επικεφαλής σε νέα πρόταση ανάπτυξης και προβολής πολιτιστικού τουρισμού στη Θεσσαλία, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg ADRION Αδριατική-Ιόνιο, με εταίρους-προορισμούς την Περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια – Ιταλία, το Ντουμπρόβνικ – Κροατία, τη Περιφέρεια Δυρραχίου – Αλβανία, το Κότορ – Μαυροβούνιο και το Ζλάτιμπορ – Σερβία, για τη περίοδο 2017-2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

www.physionatsis.gr

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Ανακοίνωση του ΚΔΑΠ “Το Αερόστατο των Μετεώρων” για τις αιτήσεις για εγγραφή σε ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

▶️ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΔΑΠ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΑΝΟΙΞΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 17/7 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5/8. ❗️Εάν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε την αίτηση για εσάς εντελώς δωρεάν❗️ Για οποιαδήποτε βοήθεια στην αίτηση ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: ☎ 24320-77609 📱 6970408234 📧 [email protected] Θα μας βρείτε📍Θ.Οικονόμου 13 ( Πρώην...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr