Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η ένταξη των 21 έργων στο LEADER

-

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη 21 νέων επενδυτικών σχεδίων δημόσιου χαρακτήρα στο Πρόγραμμα Leader νομού Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

«Σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, χρηματοδοτούμε με 2,3 εκατομμύρια ευρώ 21 νέα δημόσια έργα και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των υποδομών σε αγροτικές περιοχές του νομού Τρικάλων, αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν, διατηρούν την πλούσια λαϊκή παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής και αναδεικνύουν με σύγχρονους τρόπους την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά», δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για έργα με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα, δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης, θέσεις εργασίας και φέρνουν χρήμα στην τοπική πραγματική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Τα νέα έργα

Τα 21 νέα επενδυτικά σχέδια δημόσιου χαρακτήρα που εντάσσονται στο Leader νομού Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι τα εξής:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4 & 19.2.6
Κατάταξη Κωδ. ΟΠΣΑΑ Υποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) Εγκεκριμένο Ποσό ΣΚ
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
1 11021056 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης 300.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 300.000,00 €
Κατάταξη Κωδ. ΟΠΣΑΑ Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) Εγκεκριμένο Ποσό ΣΚ
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
1 10885642 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 430.000,00
2 11022640 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 170.000,00
3 11248248 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ. ΠΗΓΗΣ & ΛΥΓΑΡΙΑΣ 270.000,00
4 11301646 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΗΣ, ΣΕΡΒΩΤΩΝ, ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ 330.000,00
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.200.000,00 €
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
 1 11302674 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ <ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ> 14.943,24 €
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 14.943,24
Κατάταξη Κωδ. ΟΠΣΑΑ Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) Εγκεκριμένο Ποσό ΣΚ
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
1 11322849 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΡΟΥ Ο ΒΡΑΧΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 14.850,00
2 11249047 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΤΟΥΜΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 12.896,00
3 11234043 ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΑΘΑΜΑΝΩΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 25.500,00
4 11327448 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 14.880,00
5 11341642 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΕΥΚΙΩΤΩΝ ΠΕΥΚΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 14.999,04
6 11320845 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ (3D) ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 24.800,00
7 11303442 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ 14.960,60
8 11315841 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ &  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΝΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 14.999,04
9 11236443 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 14.880,00
10 11310440 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 8.782,50
11 11049852 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ” ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 14.892,00
12 11325048 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΙ ΘΕΡΙΣΤΑΔΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΘΕΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “ΜΑΝΝΑ ΓΗ-ΜΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ” 14.940,00
13 11331049 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 24.800,00
14 11064251 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ- ΠΑΡΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 599.874,79
15 11020448 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 15.000,00
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 831.053,97
Κατάταξη Κωδ. ΟΠΣΑΑ Υποδράση 19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα Εγκεκριμένο Ποσό ΣΚ
Παραδεκτές αιτήσεις (αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας)
ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2.345.997,21 €

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ