Παρασκευή, 7 Αυγούστου, 2020
Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΣΜΥ: "Δυσμενής μεταχείριση έναντι των αποφοίτων ΑΣΣΥ"

ΣΑΣΜΥ: “Δυσμενής μεταχείριση έναντι των αποφοίτων ΑΣΣΥ”

-

Ανοιχτή επιστολή με την οποία κάνει λόγο για δυσμενή μεταχείριση έναντι των αποφοίτων ΑΣΣΥ στέλνει ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπξκων (ΣΑΣΜΥ), με αφορμή το κατατεθέν προς συζήτηση στη Βουλή Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ.

Η επιστολέ έχει αποδέκετες τους ΠΡΟΣ : Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και κοινοποιείται σε ΜΜΕ, Στρατιωτικούς Συντάκτες, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΣΤΥΑ,  ΣΑΣΜΥΝ, ΣΑΙΡ .

 

Η επιστολή

ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ

Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπξκων (ΣΑΣΜΥ), με αφορμή το κατατεθέν προς συζήτηση στη Βουλή Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, κατόπιν επεξεργασίας του αλλά και ως αποδέκτης πλείστων παραπόνων από αποφοίτους της Σχολής, πολλών εξ αυτών μελών μας, αναδεικνύει την δημιουργία κατά παράδοξου τρόπου, άνισης μεταχείρισης μεταξύ δύο κατηγοριών, των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ, προς όφελος των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/74 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν. 705/77 (Α’ 279).

Η παραδοξότητα, έγκειται στο γεγονός ότι, η συγκεκριμένη διάταξη εμφανίστηκε αιφνιδίως με την κατάθεση του Νομοσχεδίου προς νομοτεχνική επεξεργασία και συζήτηση στο Κοινοβούλιο, ενώ κατά τη δημόσια διαβούλευση δεν εντασσόταν εντός αυτού, με αποτέλεσμα την αδυναμία υποβολής σχολιασμού αναλόγως, από τους αποφοίτους ΑΣΣΥ.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 32 παρ. 1 αναγράφεται: «Στο τέλος της παραγράφου 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/16 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Για τους εν ενεργεία αξκους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 (Α’160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977 (Α’279) οι οποίοι μέχρι τις 31-12-14 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας , ο χρόνος των υποπαραγράφων β´ και γ´ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας µόνιµου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Για τους αξκους που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δε γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών».

Η ανωτέρω διάταξη αφορά εκείνα τα στελέχη τα οποία προάγονται σύμφωνα με τις εναπομείνασες διατάξεις του Ν.2439/96 που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, δηλαδή των ετών κατάταξης από 1984 έως και τα τέλη του 1990. Ειδικότερα, αυτό που απορρέει από την ανωτέρω διάταξη είναι η προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 30 έτη υπηρεσίας ακριβώς, και στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη (και αντιστοίχων) στα 34 έτη, ανεξαρτήτως οργανικών θέσεων (13+17 και 13+21, Ν.2439/96 άρθρο 5 υποπαράγραφοι 8β & γ). Με ενέργειες των Γενικών Επιτελείων, με το νόμο Ν.4433/16, είχε ρυθμιστεί πλήρως ώστε να ισχύει μόνο για τους Αξκους εξ ΑΣΣΥ για λόγους ιεραρχικής ομαλότητας.

Στην περίπτωση που ψηφιστεί και ισχύσει η παραπάνω ρύθμιση και για τους Αξκους εξ Εθελοντών, θα προκληθεί μεταβολή στην ιεραρχική σχέση μεταξύ αυτών και των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ για τους κατωτέρω λόγους:

1. Παρακάμπτονται πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2439/96 οι οποίες δίνουν πάντα προτεραιότητα προαγωγής, στους αποφοίτους ΑΣΣΥ έναντι των Εθελοντών, του ίδιου ημερολογιακού έτους κατάταξης, καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις προγενέστερου έτους κατάταξης, καθιστώντας την ημερομηνία κατάταξης ως το μόνο κριτήριο προαγωγής.

Κατ’ αυτό τον τρόπο θα διαταραχθεί η δομή της Ιεραρχίας που ισχύει μέχρι σήμερα, καθιστώντας τους Αξκους αποφοίτους ΑΣΣΥ νεότερους των Αξκων εξ Εθελοντών, αφού μεγάλος αριθμός εξ αυτών έχουν προγενέστερη ημερομηνία κατάταξης (από μήνες έως και έτη).

2. Δεδομένου ότι, με το Ν.4407/16 οι επετηρίδες των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και Αξκων εξ Εθελοντών διαχωρίστηκαν, οι τελευταίοι θα προσπεράσουν τους πρώτους στους βαθμούς του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη, αφού απλά, θα συμπληρώσουν τα 30 και 34 έτη υπηρεσίας αντίστοιχα νωρίτερα έως και πάνω από ένα χρόνο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ευνόητο είναι πως, θα υπάρξει μόνιμη αλλαγή της αρχαιότητας προς όφελος των Αξκων εξ Εθελοντών και εις βάρος των Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ, διότι υπάρχει διαφοροποίηση στο ημερολογιακό έτος προαγωγής.

3. Επιπλέον παρατηρείται ότι, για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατάταξης των Αξκων εξ Εθελοντών του Ν.Δ 445/74 (Α’ 160), προσμετράτε και η τυχόν θητεία που ως κληρωτοί είχαν υπηρετήσει, με αποτέλεσμα ο χρόνος θητείας να λαμβάνεται υπόψη τόσο στο Συνταξιοδοτικό όσο και στο βαθμολογικό καθεστώς τους. Εν αντιθέσει στους Αξκους αποφοίτους ΑΣΣΥ αλλά και ΑΣΕΙ, η ύπαρξη τυχόν χρόνου θητείας, προσμετράτε μόνο στη συντάξιμη υπηρεσία και όχι για την προαγωγή τους στο βαθμό του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη στα 30 και 34 έτη αντίστοιχα. Πέραν τούτου, ακούγεται αρκετά οξύμωρο το γεγονός της θεμελίωσης δικαιώματος προαγωγής σε βαθμό Ανώτερου Αξκου, λόγω της ύπαρξης του χρόνου στρατιωτικής θητείας.

4. Σας υπενθυμίζουμε πως προσπάθεια της εκάστοτε Ηγεσίας του Στρατεύματος, τουλάχιστον των τελευταίων 20 – 30 ετών, είναι η παρεχόμενη αναβάθμιση του ρόλου των Στελεχών που αποφοιτούν από τις Σχολές ΑΣΣΥ όλων των κλάδων. Αυτό από μόνο του προσδιορίζει το υψηλό μορφωτικό – στρατιωτικό επίπεδο των Στελεχών που αποφοιτούν από τις ΑΣΣΥ. Εν αντιθέσει η ψήφιση της ανωτέρω διάταξης έρχεται να «ακυρώσει» όσα έως τώρα εκάστη Ηγεσία πρεσβεύει περί αναβάθμισης των Σχολών Υπαξιωματικών, καθόσον οι προερχόμενοι εξ Εθελοντών Αξκοί, δεν είναι απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών.

5. Με απώτερο σκοπό να καταδειχτούν όλα αυτά τα ανωτέρω στοιχεία, αναφέρονται τα ακόλουθα:

α. Η εισαγωγή των σπουδαστών στις Παραγωγικές Σχολές Υπξκων των ΕΔ από το 1992 γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

β. Οι Παραγωγικές Σχολές Υπξκων με το Ν.2319/01 εντάχθηκαν στην Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης. Γι’ αυτό και η ονομασία Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ).

γ. Με το άρθρο 24 του Ν.4361/16 αναγνωρίστηκαν ως απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχόλης, οι αποφοιτήσαντες όλων των Τάξεων των Σχολών Υπξκων των ΕΔ, χωρίς καμία εξαίρεση, αρκεί να έχουν απολυτήριο λυκείου αποκτηθέν έστω και σε μεταγενέστερο της αποφοίτησης από τη Σχολή χρόνο. Αυτό κατέστησε το σύνολο των αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών Υπξκων κοινό και αδιαίρετο.

δ. Η φοίτηση στη Σχολή Υπξκων για 2 έτη παρείχε στους σπουδαστές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την ειδικότητα που είχαν επιλέξει, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ακριβώς σε αυτό που η Υπηρεσία ζητούσε από εκείνους να ανταποκριθούν. Την ακαδημαϊκή από καθηγητές πανεπιστημίου εκπαίδευση, καθώς και την πρακτική εκπαίδευση, συμπλήρωνε και η συνεχής στρατιωτική εκπαίδευση, αντίστοιχη με αυτή των σχολών Αξκων (για λιγότερο χρόνο), με ότι αυτό συνεπάγεται για τη σφυρηλάτηση της στρατιωτικής νοοτροπίας και την ικανότητα διοίκησης.

Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,

Από τα παραπάνω πέραν του ζητήματος ηθικής τάξεως που προκύπτει, το θέμα έχει και σαφείς επιχειρησιακές πτυχές και προεκτάσεις, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.

Εν κατακλείδι ο ΣΑΣΜΥ εισηγείται κατά περίπτωση :

α) Την άμεση απόσυρση της παρ. 1 του άρθρου 32 στο κατατεθέν Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ,

ή σε διαφορετική περίπτωση

β) στο Ν.4407 (Α’134), άρθρο 18 μετά την παράγραφο 26 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.4433/16 εισάγεται νέα παράγραφος 26Α ως εξής::«Οι προερχόμενοι από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ) που εντάσσονται στις διατάξεις της παραγράφου 26, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται, με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Στέφος / Ο Γεν. Γραμματέας Στέφανος Κουκουράβας

«Ο αγαθός ανήρ και επί το βέλτιστον λέγων ά, αν λέγη άλλο τι ουκ εική ερεί». ΠΛΑΤΩΝ
Απόδοση στη νέα Ελληνική: «Όσα λέγει ο καλός άνθρωπος τα λέγει αποσκοπώντας στο καλό και δεν μιλάει ποτέ στην τύχη!».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

www.physionatsis.gr

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Ανακοίνωση του ΚΔΑΠ “Το Αερόστατο των Μετεώρων” για τις αιτήσεις για εγγραφή σε ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

▶️ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΔΑΠ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΑΝΟΙΞΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 17/7 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5/8. ❗️Εάν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε την αίτηση για εσάς εντελώς δωρεάν❗️ Για οποιαδήποτε βοήθεια στην αίτηση ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: ☎ 24320-77609 📱 6970408234 📧 [email protected] Θα μας βρείτε📍Θ.Οικονόμου 13 ( Πρώην...