Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων – Οι αποφάσεις

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Τελ. ενημ. 19:50 Λιγότερο από μιάμιση ώρα διήρκησε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετε’ωρων, που δειξάγεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας.

Εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η επιχορήγηση με το ποσό των 500 ευρώ το 4o Meteora Wrestling Academy, που φέτος θα διεξαχθεί στα Τρίκαλα, ενώ τα τρία πρώτα διεξήχθησαν στην Καλαμπάκα.

Τα θέματα που εγκρίθηκαν

 • Η αναβολή επί της συζήτησης των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δικαιώματος εμπορικής υλοτομίας και απόληψης της συστάδας 9α του δημοτικού δάσους Βλαχάβας διαχειριστικού έτους 2022. Τπ αίτημα για αναβολή κατέθεσε ο δικηγόρος Γιώργος Μαγκούρας, εκπροσωπώντας 10 κτηνοτρόφους.
  Ο Αντώνης Τούλας σημείωσε ότι πρόκειται να περάσει από τη συγκεκριμένη έκταση ο αγωγός ύδρευσης που πρόκειται να τοποθετηθεί, και ενδεχομένως να καθυστερήσει το έργο.
  Ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου κ. Τσεκούρας είπε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν θέλουν να γίνει υλοτομία κατά την προεκλογική περίοδο.
  Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, Θεόδωρος Αλέκος, είπε ότι το έργο της ύδρευσης θα προχωρήσει, ανεξάρτητα από το πότε θα γίνει υλοτομία.
  Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα.
 • Επικύρωση της υπ’ αριθ. 282/2022 απόφασης του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων περί ορισμού δικηγόρου (Δ. Τσαγκρασούλης) για υπόθεση του Δήμου. Αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που άνοιξε πρόσφατα στην Καλαμπάκα και αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω καταγγελίας από κάτοικο της οικοδομής, όπου συνεχίζει να λειτουργεί το κατάστημα.
  Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είπε ότι ανάκληση της άδειας δεν πρέπει να γίνει χωρίς δικαστική απόφαση.
  Η Μαρία Φροσυνάκη είπε ότι η ευθύνη του Δήμου φτάνει μέχρι την έκδοση της αδείας. Οι καταγγελίες είναι ιδιωτική υπόθεση και μετά την απόφαση του δικαστηρίου ανακαλείται μία απόφαση. “Επιπλέον, επί του θέματος, δεν συμφωνούμε με την ανάθεση της υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο, αφού έχετε τρεις δικηγόρους συνεργάτες”, κατέληξε η κ. Φροσυνάκη.
  Ο Γιώργος Αρσενίου είπε ότι για την έκδοση της αδείας ο διαχειριστής της πολυκατοικίας αρχικά συνηγόρησε υπέρ της άδειας, ενώ στη συνέχεια ανακάλεσε. Πρόσθεσε ότι η δόθηκε προσωρινή άδεια, αλλά χωρίς όλα τα δικαιολογητικά δεν δόθηκε στη συνέχεια η οριστική.
  Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης είπε ότι μετά από διάφορα γεγονότα δίνουν τη συγκατάθεσή τους 14 από τους 17 ενοίκους και ότι παραπλεύρως λειτουργεί άλλο κατάστημα υγειονομικού καταστήματος, χωρίς προβλήματα.
  Ο ορισμός δικηγόρου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τις ψήφους της συμπολίτευσης και του Αντώνη Τούλα.
 • Επικύρωση της υπ’ αριθ. 367/2022 απόφασης του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων περί ορισμού δικηγόρου (Δ. Τσαγκρασούλης) για την παραπάνω υπόθεση του Δήμου. Κατά πλειοψηφία.
 • Επικύρωση της υπ’ αριθ. 364/2022 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων περί ορισμού δικηγόρου (Θ. Κανάτας) για υπόθεση του Δήμου (αδέσποτα). Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Επικύρωση της υπ’ αρ. 325/2022 απόφασης του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων. Δεν θα οριστεί δικηγόρος. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Έγκριση κατά πλειοψηφία των ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων, του Δήμου Μετεώρων». ΜΟναδικός μειοδότης με 17,36% έκπτωση ο Στυλιανός και Δημήτριος Τσιλίκης Ο.Ε. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τούλας, Παπαγεωργίου και Φροσυνάκη.
 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑ» της Κοινότητας Σκεπαρίου. Προς 10 ευρώ το στρέμμα. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «ΓΚΙΑΤΑΣ» της Κοινότητας Σκεπαρίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Έγκριση πρακτικών (πρώτης και επαναληπτικής) δημοπρασίας υλοτομίας καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Αχελινάδας της Κοινότητας Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων. Εγιναν δύο άγονες δημοπρασίες και θα γίνει απευθείας ανάθεση. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή για το έργο 2022ΝΑ25500000 επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας» (2003ΣΕ05500005), Δ. Μετεώρων Τρικάλων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Έγκριση της μελέτης «Κέντρο αναρρίχησης και αξιοποίησης βράχων Αγίου Δημητρίου και Γάβρου της Δημοτικής Ενότητας Χασίων του Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 270.000,00 €. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Διάνοιξη “VIA FERRATA” στους βράχους Αγίου Δημητρίου και Γάβρου της Δημοτικής ενότητας Χασίων του Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισμού 159.967,44 €. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Έγκριση χορήγησης τρίμηνης (μέχρι 30/9) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (ΔΕ Κλεινοβού). Μειοψήφησε ο κ. Παπαμιχαήλ.
 • Έγκριση χορήγησης τρίμηνης (μέχρι 30/9) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (ΔΕ Καστανιάς -Ασπροποτάμου).
 • Έγκριση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων ΔΙΕΚ στο Δήμο Μετεώρων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Τρ-ση της 376/2021 απόφασης Οικ. Επιτροπής αναφορικά με τον χρόνο πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου σε ΔΙΕΚ στο Δήμο Μετεώρων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνη επέκτασης ηλεκτροφωτισμού. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Αποδοχή της απόφασης του Πράσινου Ταμείου για ένταξη και χρηματοδότηση της πρότασης του Δήμου Μετεώρων, στη δράση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας – (Σ.Α.Π.)» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2022, σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 2479/27-4-2022 πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης ΣΑΠ-2022) του Πράσινου Ταμείου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Τροποποίηση πρ/σμού οικ. έτους 2022. Αφορά στην επιχορήγηση με το ποσό των 25.000 ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές με δικαστικές αποφάσερις μέχρι 24/3, και με το ποσό των 3.000 ευρώ από την ΠΕΔΘ για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τροποποιήσεις έγιναν και στο σκέλος των εξόδων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, έξοδα εμποροπανήγυρης 19.000 ευρώ κ.λπ. Τα έσοδα εγκρίθηκαν ομόφωνα, ενώ τα έξοδα κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι κ.κ. Παπαγεωργίου, Φροσυνάκη και Παπαμιχαήλ.
 • Ανάθεση στη ΔΕΔΗΕ εργασιών επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην Καλαμπάκα. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Να δοθεί προτεραιότητα και στα χωριά εκτός από την πόλη ζήτησε ο κ. Παπαμιχαήλ.
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Εξειδίκευση πίστωσης (3000 ευρώ) για κάλυψη δαπανών μετακίνησης της αποστολής των τμημάτων της Μουσικής σχολής Δήμου Μετεώρων και της Λαϊκής Ορχήστρας στο Schirgiswalde. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Αίτημα της ΓΑΛΑ.Τ.Ε.Σ. ΒΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΑΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΙΚΕ για αναπροσαρμογή τιμών της σύμβασης της με το Δήμο Μετεώρων. Λόγω ανατιμήσεων θα γίνουν αναπροσαρμογές στο φρέσκο γάλα, στη φέτα τυρί και στο κασέρι. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Εξειδίκευση πίστωσης (600 ευρώ για εξοπλισμό) για συνδρομή στο Σύλλογο εργαζομένων Κέντρων υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Περί χορήγησης γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος του Κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα της Κοινότητας Καλλιρρόης. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Περί χορήγησης γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος του Κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα της Κοινότητας Καταφύτου. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Παράταση συμβάσεων για ένα έτος, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67», σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ