Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την περιοφορά των Επιταφίων την Μ. Παρασκευή στην Καλαμπάκα

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1. Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99
“Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του
Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την υπ΄ αριθμ. 5605/22/828920 από 19/04/2022, εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία προτείνει τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης της Καλαμπάκας και
Γ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και
2. Αποσκοπώντας στην εύρυθμη, απρόσκοπτη κι ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, υπό συνθήκες πλήρους οδικής ασφάλειας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή κι ασφαλή διεξαγωγή της περιφοράς του Ιερού Επιταφίου
καθώς και την αποφυγή διασάλευση του αισθήματος κατάνυξης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο
– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τη Μεγάλη Παρασκευή 22/04/2022,
στις κάτωθι οδούς της πόλης της Καλαμπάκας:
Α. Κατά τις ώρες 19:00΄ – 22:00΄ ως ακολούθως:
i. – Επί της οδού Ευθ. Βλαχάβα και στο τμήμα αυτής από την οδό Κ. Μασούτα έως την οδό
Τρικάλων,
ii. – Επί της οδού Τρικάλων και στο τμήμα αυτής από την οδό Ευθ. Βλαχάβα έως την οδό
Αγίου Στεφάνου και

Β. Κατά τις ώρες 20:00΄ – 22:00΄ ως κάτωθι:
i. – Επί της οδού Κονδύλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ευθ. Βλαχάβα έως την οδό
Τρικάλων,
ii. – Επί της οδού Σιδηροδρόμου και στο τμήμα αυτής από την οδό Χατζηπέτρου έως την οδό
Τρικάλων,
iii. – Επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής από την οδό Χατζηπέτρου έως την
οδό Τρικάλων,
iv. – Επί της οδού Σοφοκλέους και στο τμήμα αυτής από την οδό Τρικάλων έως την οδό Δ.
Λιαπίδη,
v. – Επί της οδού Δ. Λιαπίδη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ε. Βλαχάβα έως την οδό
Ράμου,
vi. – Επί της οδού Περικλέως και στο τμήμα αυτής από την οδό Τρικάλων έως την οδό
Κονδύλη και
vii. – Επί της οδού Ρόδου και στο τμήμα αυτής από την οδό Τρικάλων έως την οδό
Χατζηπέτρου.-

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες – εναλλακτικές οδούς σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, σε συνεννόηση
με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες
πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Άρθρο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού
Τμήματος Μετεώρων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την
ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την
αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Άρθρο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Στυλιανός ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ