Συνεδριάζει την Τρίτη 28/9 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας – Τα θέματα

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ69/182/οικ.17896/20-9-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 12η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1)Δια ζώσης «κεκλεισμένων των θυρών», στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων
2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, την Τρίτη 28-9-2021 και ώρα 20:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 73/2021 ΑΔΣ περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 4α του δημοτικού δάσους Κονισκού για κάλυψη εμπορικής ξυλείας (νέα προσφορά από τον Ελεύθερο Δασικό Συν/σμού Εργασίας Φλαμπουρεσίου – Τυμφαίων).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
2.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου & Κλεινού Καλαμπάκας για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών οικισμού Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γαύρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
3.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αμαράντου & Κλεινού Καλαμπάκας για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών δάσους Κλεινού (συστάδα 6β).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
4.-Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων ΔΙΕΚ στο Δήμο Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
5.-Αίτηση Ορεινού Δασικού Συν/σμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας και για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ατομικών αναγκών καυσοξύλων Κ. Γαύρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
6.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνιδιόκτητου δάσους «Κρύας Βρύσης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
7.-Αίτηση Μάνου Χαράλαμπου περί μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγοράς υπαίθριου εμπορίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
8.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
9.- Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
10.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 252/2019 ΑΔΣ αναφορικά με τον «Καθορισμό αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων»
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας
11.-Τροποποίηση της ΑΔΣ 172/2019 περί ορισμού επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης εντός οικισμών ως προς τα μέλη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
12.-Αίτηση εκ νέου του Τσεκούρα Γεώργιου περί τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου στην Κοινότητα Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
13.-Τροποποίηση της ΑΔΣ 119/21 «Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης
14.Αίτηση για την έγκριση στάσεων και αφετηρίας και σύμφωνη γνώμη ειδικής διαδρομής ανοικτού λεωφορείου αστικής περιήγησης πόλεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
15.-Αντικατάσταση παραιτηθέντος προέδρου της Κοινότητας Ματονερίου του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
16.-Τρ/ση της 163/2019 ΑΔΣ ως προς την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
17.-«Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Μετεώρων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
18.-Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης ή μη οικοπέδου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
19.-Τροποποίηση της 137/2021 απόφασης Δ.Σ ως προς το τίμημα εκμίσθωσης έκτακτης κάρπωσης στο δημοτικό δάσος Βλαχάβας, κατόπιν απόσυρσης του ενδιαφερόμενου συνεταιρισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
20. Διόρθωση ορίων αγρού του Δήμου Κιλελέρ (κληροδότημα Βελιγκέκα στην Κοινότητα Πολυθέας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
21. Χαρακτηρισμός κωδικού αριθμού εξόδων στον πρ/σμό οικ. έτους 2021 ως δεκτικού εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ