Θ. Αλέκος: Το προσωπικό στοίχημα για τα ληξιπρόθεσμα κερδήθηκε 100% – Χαρίζονται και οι 930.000 ευρώ!

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αλέκος μετέφερε στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου μία πολύ σημαντική και ευχάριστη είδηση για τον Δήμο Μετεώρων.

Με νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, το ποσό της επιχορήγησης που έλαβε πέρυσι ο Δήμος Μετεώρων για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμών οφειλών και ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί του συνολικού ποσού του 1,5 εκατ. / ευρώ περίπου, ήτοι σε ποσό 930.000 ευρώ, διαγράφεται!

Και αυτό διότι ο Δήμος Μετεώρων φρόντισε για την ταχεία αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.

Σημειώνεται ότι για το υπόλοιπο 40% της επιχορήγησης εξ αρχής ήταν γνωστό ότι δεν θα επιστραφεί.

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για την απόλυτη δικαίωση για τον Δήμαρχο Μετεώρων προσωπικά, αφού πολλές φορές τους τελευταίους μήνες και μέχρι πρόσφατα το εν λόγω ποσό των 930.000 ευρώ ήταν αντικείμενο δριμείας κριτικής από την Αντιπολίτευση, που είχε επικεντρώσει σε αυτό τα «βέλη της».

Ο κ. Αλέκος επέμενε να τονίζει ότι είναι σίγουρος ότι και αυτό το ποσό δεν θα ζητηθεί από την Πολιτεία να επιστραφεί και επιβεβαιώθηκε πριν από τέσσερις ημέρες με την ψήφιση του Νόμου.

Αναλυτικά το εν λόγω Άρθρο 123 του Ν. 4799/2021
(ΦΕΚ A 78 – 18.05.2021)

Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους – Τροποποίηση του άρθρου 6 του v. 4281/2014

1. Η παρ. 2. α. του άρθρου 6 του v. 4281/2014 (Α’ 160) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α. κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του v. 3852/2010 (Α’ 87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.

Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης που λαμβάνουν κατά τα οικονομικά έτη 2020 και 2021 από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν παρακρατείται

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ