Παράταση στους Περιβαλλοντικούς Όρους της «Νέας σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα – Ιωάννινα»

Την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 141879/6.7.2009 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα – Ιωάννινα» και τροποποίηση της για την προσαρμογή / συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Δημόπουλος.

Η απόφαση αφορά:

Α. Στην τροποποίηση της υπ’ αριθ. 141879/6.7.2009 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα – Ιωάννινα», για την προσαρμογή / συμμόρφωση του περιεχομένου της στο νεότερο κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. θεσμικό πλαίσιο που διέπει: τις προδιαγραφές περιεχομένου της ΑΕΠΟ, την προστασία των υδάτων [Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής / Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας], ποιότητα της ατμόσφαιρας, τον περιβαλλοντικό θόρυβο που προέρχεται από την λειτουργία
συγκοινωνιακών έργων κα.),

Β. Στην παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 141879/6.7.2009 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα – Ιωάννινα» για χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

Πριν από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν.4014/2011 (όπως ισχύει). Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος ανανέωσης υποβληθεί εμπροθέσμως (τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη ισχύος), για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης, οι περιβαλλοντικοί όροι διατηρούνται σε ισχύ.

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγ. 8α του άρθρου 2 του Ν. 4014/2011 (όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4685/2020), η ισχύς της ΑΕΠΟ παρατείνεται:

– είτε για έξι (6) έτη, για τα έργα – δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), και
για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ

– είτε για τέσσερα (4) έτη, εφόσον διαθέτει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO
14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.

Για τις ως άνω παρατάσεις χορηγείται σχετική διαπιστωτική πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (και εφόσον έχει παρέλθει η αρχική διάρκεια των δεκαπέντε ετών) συνεπάγεται αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ