Ανατέθηκε η εκπόνηση Η/Μ μελέτης για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού του σπηλαίου Θεόπετρας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Με απευθείας ανάθεση από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας ο Αθανάσιος Ιωαννίδης, Ηλεκτρ. Μηχανικός & Μηχανικοός Η/Υ, ανέλαβε την εκπόνηση «Η/Μ μελέτης για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού του σπηλαίου Θεόπετρας, στο πλαίσιο του 1ου Υποέργου «Εργασίες προστασίας και ανάδειξης του σπηλαίου Θεόπετρας» της Πράξης «Βελτίωση επισκεψιμότητας Σπηλαίου Θεόπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5052421 (Ε.Π Θεσσαλίας 2014-2020).

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε επίπεδο εφαρμογής και θα περιλαμβάνει τον ηλεκτροφωτισμό ανάδειξης του σπηλαίου, τον φωτισμό ασφαλείας και τα συστήματα ασφαλείας και επιτήρησής του. Ειδικότερα θα παραδοθούν:

1. Τεχνική Έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών
3. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών
4. Σχέδια και διαγράμματα παραδοτέα, επεξεργάσιμα σε ηλεκτρονική μορφή *.dwg.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
5. Σχέδια και διαγράμματα παραδοτέα σε ηλεκτρονική μορφή .pdf
6. Σχέδια και διαγράμματα σε έντυπη μορφή εις διπλούν
7. Φωτογραφική τεκμηρίωση
8. Προμέτρηση ποσοτήτων

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει τη μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΓΒΕ/488939/345456/4696/2169/ 11-9-2020 εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου.

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και των επιβλεπόντων και δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ