Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Διαδικαστικού χαρακτήρα τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής - Αποχώρησε ο Χρήστος Σινάνης

Διαδικαστικού χαρακτήρα τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής – Αποχώρησε ο Χρήστος Σινάνης

-

Με τριάντα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της 163 εγκ. της 29-5-20 του ΥΠΕΣ και προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η συνεδρίαση άρχισε λίγο μετά τη 1.00 μ.μ. και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 14:00

Στην αρχή της συνεδρίασης ο Χρήστος Σινάνης έθεσε το θέμα της καταγραφής των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, κάτι που ζητά επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε ότι έχει αναθέσει την υπόθεση αρμοδίως και περιμένει απάντηση, αν αυτή είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Η απάντηση του Δημάρχου δεν ικανοποίησε τον κ. Σινάνη, και αποχώρησε μαζί με την άλλη σύμβουλο της παράταξης, Μαρία Φροσυνάκη.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα:

– Πρακτικό δημοπράτησης εμπορικής υλοτομίας δημοτικού δάσους Κονισκού.

– Εξειδίκευση πίστωσης 900 ευρώ για γενόμενες δαπάνες εορτασμού του Αγίου Βησσαρίωνα (παράθεση γεύματος).

– Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 509/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΤΜ 214/23-12-19 αγωγής για οφειλές εκμισθώτριας δημοτικού καταστήματος της Δ.Ε. Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα.

– Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 503/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 11/2020 αίτησης αναστολής εκτέλεσης του υπ’ αριθμ. 402/17-7-2020 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής (καταπάτηση δρόμου στην Αηδόνα).

– Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. 8117/16-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Οξύνειας περιόδου 2017-2026».

– Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. 7820/13-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Βλαχάβας περιόδου 2017-2026».

– Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 9 μουσικοδιδασκάλων διάρκειας 8 και 9 μηνών με κάλυψη της δαπάνης από την καταβολή αντιτίμου.

– Πρακτικό ΙΙΙ περί κατακύρωσης του διαγωνισμού «προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων και των νομικών προσώπων οικ. έτους 2020-2021».

– Όροι δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.

– Όροι δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Αγίου Δημητρίου της Κοινότητας Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.

– Όροι δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Αγναντιάς για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.

– Όροι δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Καστρακίου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.

– Όροι δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Διάβας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.

– Όροι δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Βλαχάβας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.

– Όροι δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος της Κοινότητας Οξύνειας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα, έτους 2020.

– Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. 8377/22-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Αγναντιάς περιόδου 2017-2026.

– Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 9/2020 απόφασης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

– Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΕιΜ 187/2020 ανακοπής (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.

– Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΑΓ62/2019 αγωγής κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.

– Άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 44/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 01.09.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων.

– Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας.

– Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας κατά τη συζήτηση της υπ’ αρ. κατάθεσης 53/24-11-2014 αγωγής.

– Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. 15-07-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Σκεπαρίου περιόδου 2017-2026.

– Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. 24-07-2020 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Καστρακίου περιόδου 2017-2026».

– Αίτημα ΔΕΥΑΜ για παραχώρηση χρήσης δύο οχημάτων του Δήμου Μετεώρων. η ΔΕΥΑΜ θα αναλάβει το κόστος της συντήρησης, τα ασφάλιστρα.

– Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα της προμήθειας: «Μονοκάμπινο φορτηγό ανατρεπόμενο» (μέχρι 11-1-2021)

– Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα της προμήθειας: «Καλαθοφόρο όχημα 16μ» (μέχρι 11-1–2021)

– Έγκριση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα της προμήθειας: «Γεωργικός Ελκυστήρας (Τρακτέρ)» (μέχρι 16-1-2021)

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (μειοψήφισε ο κ. Παπαμιχαήλ):

-πρακτικό δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Παναγίας.

– Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020. “Το παθητικό είναι πάντα διπλάσιο του ενεργητικού, όπως τα τελευταία χρόνια. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε”, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αντώνης Τούλας.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ σημείωσε ότι η πορεία είσπραξης βεβαιωθέντων οφειλών προηγούμενων ετών είναι μικρή σε σχέση με το ποσό του προϋπολογισμού, καθώς και ότι οι απαιτήσεις από έργα είναι προϋπολογισμένες στα 5 εκ. και μέχρι 30/6 εκταμιεύθηκαν μόνο 48.000 ευρώ. Τέλος, τόνισε ότι κανένα ποσό δεν έχει ξοδευτεί μέχρι σήμερα για μελέτες.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

www.hamogelo.gr

www.hotelkostafamissi.com

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα links:
www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr,
www.aedep.grwww.espa.gr

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...