Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την επιβολή τέλους για τα αδέσποτα στον Δ. Μετεώρων

Δεκτή έκανε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας την από 11-9-2020 προσφυγή του κ. Χρήστου Σινάνη, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων, κατά της αριθμ. 163/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον καθορισμό τέλους για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, που ακυρώνεται.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό (βλ. ΕΔΩ), η εν λόγω απόφαση ακυρώθηκε, διότι

 • βάσει του αποσταλθέντος αποσπάσματος, προκύπτει ότι κατά τη συζήτηση του 23ου θέματος Η.Δ. και λήψη της αριθμ. 163/2020 απόφασης, σε σύνολο 26 παρόντων μελών ψήφισαν θετικά έντεκα (11) μέλη, ενώ δεκαπέντε (15) μέλη δεν ενέκριναν την επιβολή του τέλους. Ως εκ τούτου, η κρινόμενη απόφαση δεν έλαβε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και κατά συνέπεια ο προβαλλόμενος λόγος της προσφυγής πρέπει να γίνει παραδεκτός.
 • σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4039/2012 (15 Α΄) ορίζεται ότι: «… 3… β. Ο Ο.Τ.Α., προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και λειτουργία των υποδομών του, που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, δύναται να επιβάλει, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανταποδοτικό τέλος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των τριών (3) ευρώ, ανά σημαινόμενο ζώο. Το προαναφερθέν τέλος εισπράττεται και εντός τριάντα (30) ημερών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., από τον κτηνίατρο που διενεργεί την πράξη της σήμανσης και καταγραφής του ζώου στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων….». Επί της εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απέστειλε το αριθμ. 51/2428/11-1-2016 έγγραφό του προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.4039/2012……. όπως ισχύει», με το οποίο ενημερώνει για την έναρξη πλήρους λειτουργίας της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης σήμανσης των ζώων συντροφιάς του άρθρου 4 (παρ.1) του Ν.4039/2012 και για τη δυνατότητα επιβολής, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, ανταποδοτικού τέλους ύψους 3 ευρώ ανά σημαινόμενο ζώο. Καλεί δε την Κ.Ε.Δ.Ε. να πληροφορήσει τους Δήμους για τη δυνητική θέσπιση του ανωτέρω τέλους και για την ενημέρωση των τοπικών κτηνιάτρων τους ως προς το αποφασισθέν ύψος του τέλους και για τη διαδικασία απόδοσής του.
 • βάσει των ανωτέρω, θεσπίζεται μεν η δυνατότητα εκ μέρους των Δήμων της επιβολής
  ανταποδοτικού τέλους για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων και τη λειτουργία των υποδομών, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο επιβολής και είσπραξης, ήτοι επιβολή ανά σημαινόμενο ζώο και είσπραξη απόδοση από τους επιχώριους κτηνιάτρους στους οικείους ΟΤΑ.
 • η απόφαση του Δ.Σ. θεσπίζει διαφορετικό τρόπο επιβολής (τέλος 2,40€ ανά υδρόμετρο και όχι ανά σημαινόμενο ζώο), είσπραξης και απόδοσης του τέλους (μέσω των λογαριασμών της οικείας Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) κατά παρέκκλιση των οριζόμενων ανωτέρω και χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι αυτής της απόκλισης, ενώ δεν παρατίθενται στοιχεία ως προς την πραγματική έκταση του θέματος των αδέσποτων στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, ούτε αν υφίσταται τυχόν συνεργασία με τοπικούς κτηνιάτρους και λοιπούς φιλοζωικούς συλλόγους, ούτε αν υπάρχουν μόνιμες ή προσωρινές δημοτικές εγκαταστάσεις φιλοξενίας αδέσποτων ζώων που να δικαιολογούν τις απαιτούμενες
  δαπάνες. Άλλωστε, η πλήρης αιτιολόγηση και η παράθεση συγκεκριμένων κριτηρίων και στοιχείων είναι υποχρέωση των δημοτικών συμβουλίων κατά τη λήψη κανονιστικών αποφάσεων επιβολής ανταποδοτικών τελών και αποτελεί απόρροια της θεμελιώδους αρχής της ανταποδοτικότητας (αριθμ. 2077/14-1-2005 Εγκύκλιος 2 του ΥΠΕΣΔΔΑ).
 • από όλα τα ανωτέρω παρατεθέντα, η αριθμ. 163/2020 απόφαση Δ.Σ. Μετεώρων ελήφθη
  καθ΄υπέρβαση διατάξεων νόμου και χωρίς την απαιτούμενη εκ του νόμου πλειοψηφία και ως τέτοια κρίνεται ακυρωτέα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ