Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων: Επιστροφή στις φυσικές παρουσίες σε υψηλούς τόνους

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων: Επιστροφή στις φυσικές παρουσίες σε υψηλούς τόνους

-

Μετά από δύο μήνες με συνεδριάσεις δια περιφοράς, λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, σήμερα το βράδυ πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία των μελών της η 13η συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων για το τρέχον έτος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας.

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, τηρήθηκαν εύλογες αποστάσεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής στη συνεδρίαση, η οποία ξεκίνησε με σχόλια επί των αποφάσεων που λήφθηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν δια περιφοράς, όπως προβλέπεται.

Οι τόνοι ανέβηκαν ιδιαίτερα σε κάποια σημεία της συνεδρίασης, ενώ κάποια από τα θέματά της ήταν εξόχως νομικής και οικονομικής φύσεως… και απαιτούσαν και τις ανάλογες γνώσεις.

Η συνεδρίαση διήρκεσε πάνω από δύο ώρες και άνοιξε με τον Δήμαρχο Μετεώρων και Πρόεδρο της Επιτροπής να τονίζει ότι περάσαμε όλοι μας μία δύσκολη περίοδο και ότι ως δήμος και ως νομός δεν είχαμε κρούσματα της πανδημίας και γενικά τα πήγαμε καλά.

Επί των αποφάσεων που ελήφθησαν στις 8 δια περιφοράς συνεδριάσεις της Επιτροπής ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρήστος Σινάνης επικεντρώθηκε σε απόφαση που αφορούσε τα κονδύλια για τον κορονοϊό, λέγοντας ότι αποφασίστηκε η διάθεση ποσού 6.000 ευρώ που μετά έγινε 16.000 ευρώ.

Ο κ. Αλέκος διευκρίνισε ότι αφορούσε στις προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού που από δίμηνες έγιναν τελικά τετράμηνες, και ακολούθησαν έντονες αντιπαραθέσεις.

Ο κ. Σινάνης ζήτησε επίσης να γίνεται καταγραφή και των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, μια που έχει αυξημένες αρμοδιότητες και μπορεί να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, κάτι για το οποίο ο κ. Αλέκος είπε ότι μπορεί να γίνεται.

Ο επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος αντιπολίτευσης Γιάννης Παπαμιχαήλ αναφέρθηκε στο θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων σε κάποιες δημοτικές ενότητες, λέγοντας ότι οι διαγωνισμοί έπρεπε να επαναληφθούν, λόγω της συμμετοχής ενός μόνο διεκδικητή και του μικρού ποσοστού έκπτωσης.

Οι τόνοι ανέβηκαν επίσης και κατά τη συζήτηση των τριμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων, όπου σημειώθηκαν αντιπαραθέσεις μεταξύ των κ.κ. Αλέκου και Παπαμιχαήλ.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα:

– Η αίτηση Κούτη Ε. – Κρουστάλλης Κ. Ο.Ε. για 2η παράτασης Προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας και συγκεκριμένα «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ)» μέχρι 18/9/2020.

-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας (αρχικής και επαναληπτικής) για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «Καμάρα και Κλήμα» στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Κοινότητας Καλαμπάκας.

-Η τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019.

-Έγκριση πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Βλαχάβας Κοιν. Βλαχάβας περιόδου 2017-2026 του Δήμου Μετεώρων».

-Έγκριση πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Σκεπαρίου Κοιν. Σκεπαρίου περιόδου 2017-2026 του Δήμου Μετεώρων».

-Έγκριση πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Διάβας Κοιν. Διάβας περιόδου 2017-2026 του Δήμου Μετεώρων».

-Έγκριση πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Καστρακίου Κοιν. Καστρακίου περιόδου 2017-2026 του Δήμου Μετεώρων».

-Έγκριση πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Αγναντιάς Κοιν. Αγναντιάς περιόδου 2017-2026 του Δήμου Μετεώρων».

-Έγκριση πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Οξύνειας Κοιν. Οξύνειας περιόδου 2017-2026 του Δήμου Μετεώρων».

-Νομική αντιμετώπιση της υπ΄15363/2019 αίτησης πληρωμής επιδικασθέντων ποσών που αφορούν την υπ΄ αρ. Α570/2017 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (να πληρωθούν).

-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων του διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μετεώρων για τα έτη 2020-2021.

-Έγκριση πρακτικών άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ανθούσα του Δήμου Μετεώρων
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν:

-Η αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής Δημοπρασίας που κήρυττε έκπτωτο τον προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων» Νίκο Παπαχρήστο. Διαφώνησε ο κ. Παπαμιχαήλ.

-Η τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2020.

Αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση (Πέμπτη, ώρα 7.00 μ.μ.), για να ζητηθεί η γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου, η λήψη αποφάσεων για

-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων, οικ. έτους 2020 – 2021»

-Απευθείας ανάθεση καυσίμων.

Εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα:

– Το άνοιγμα των προσφορών για τη δημοπρασία που αφορούσε στην αποχέτευση ομβρίων του νέου σχεδίου σε νέα ημερομηνία.

– Η δημοπράτηση για την υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών του Κονισκού (μειοδότης Κόκκας Θωμάς με τιμή 42,90 / τόνο)

– Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Καστανιάς» που αφορούσε στην αλλαγή του ΦΠΑ από 23 στο 24%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...