Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Ποιοί δρόμοι θα κλείσουν στην Καλαμπάκα για έργα Φυσικού Αερίου

Ποιοί δρόμοι θα κλείσουν στην Καλαμπάκα για έργα Φυσικού Αερίου

-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99
“Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του
Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 06/02/2020 έγγραφη αίτηση της εταιρείας EDIL HELLAS Α.Τ.ΕΒ.Ε
υποβληθείσα παρά του νομίμου εκπροσώπου της ΧΟΝΔΡΟΥ Δημητρίου του Παναγιώτη.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/20/713071 από 04/04/2020, εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή
διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση
του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των οικοδομικών εργασιών σε οδούς του
Δήμου Μετεώρων:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά το χρονικό
διάστημα και για τις ημέρες Δευτέρα 06/04/2020 έως και την Παρασκευή 10/04/2020 και κατά τις ώρες 07:00΄ – 15:00΄, στις κάτωθι οδούς και σημεία διέλευσης οχημάτων στην πόλη Καλαμπάκας:
 Στην πάροδο της οδού Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Κονδύλη και Σιδηροδρόμου.
 Στην πάροδο της οδού Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των
οδών Γ. Μασούτα και Κ.Οικονόμου.
 Στην πάροδο της οδού Γ. Κονδύλη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών
Τρικάλων και Αυγ. Αβέρωφ.
 Στην οδό Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Διογένους έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό
Καστρακίου.
 Στην οδό Ράμμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με
την οδό Γ. Κονδύλη έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Λιαππίδη.
 Στην οδό Χ. Μάη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με
την οδό Ράμμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ομ. Αμερικής.
 Στην οδό K. Οικονόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό
Χατζηπέτρου.
 Στην οδό Ραμμίδη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης
με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γκέκα.
 Στην οδό Οικονόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Ασκληπιού έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Β.
Ευαγγέλου.
 Στην οδό Ελ. Βενιζέλου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Θ. Οικονόμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό
Γκέκα.
 -Στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Αυγ.
Αβέρωφ.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά το χρονικό
διάστημα και για τις ημέρες Δευτέρα 06/04/2020 έως και την Πέμπτη 09/04/2020
και κατά τις ώρες 07:00΄ – 15:00΄, στην πόλη της Καλαμπάκας και ειδικότερα στην οδό
Τρικάλων σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από
το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ι. Δημουλά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γ. Κονδύλη.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα
τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
– Επιπλέον διευκρινίζεται ότι τις ημέρες που θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων
επί της οδού Τρικάλων, από το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ι. Δημουλά έως το
ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γ. Κονδύλη, τα οχήματα που κινούνται προς είσοδο
πόλεως Καλαμπάκας από την πόλη των Τρικάλων, θα εκτρέπονται στην είσοδο της πόλης
(ξενοδοχείο ΔΙΒΑΝΗ) προς οδό Πίνδου και τα οχήματα που κινούνται από την πόλη της
Καλαμπάκας με κατεύθυνση τα Τρίκαλα, θα εκτρέπονται στην οδό Χαρ. Τρικούπη.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό
Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού
Τμήματος Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα
λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

www.physionatsis.gr

 

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Δήμος Μετεώρων: Ανοίγουμε γραμμή επικοινωνίας και κλείνουμε την πόρτα στον Κορωνοϊό…!

Χρειάζεσαι βοήθεια ή γνωρίζεις άτομα, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούν να μετακινηθούν…; Ενημέρωσέ μας και ο Δήμος Μετεώρων θα είναι αμέσως δίπλα σας. Επικοινώνησε στο 24320 78661 και θα εξυπηρετηθείς αμέσως! Δεν κυκλοφορούμε και ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών. Είναι ώρα ευθύνης, ατομικής και συλλογικής. Και στο Δήμο Μετεώρων "Μένουμε Σπίτι"!

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220