Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Συνεδριάζουν την Πέμπτη 27/2 το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του Δ....

Συνεδριάζουν την Πέμπτη 27/2 το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Επιτροπές του Δ. Μετεώρων

-

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 συνεδριάζει στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) το Δημοτικό Συμβούλιο Μετεώρων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαχρήστος Σωτήριος)

2.-Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» και στη Δράση 4.3.1 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Στέφανος).

3.-Γνωμοδότηση επί του έργου «Λειτουργία υφιστάμενης Κτηνοτροφικής μονάδας των συστεγαζόμενων Καλούδα Δημητρίου και Καλούδα Παρασκευής στη Μεγ. Κερασιά.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος)

4.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «Καμάρα» και «Κλήμα» στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Κοινότητας Καλαμπάκας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

5.-Αίτηση Δασαρχείου για σύμφωνη γνώμη του Δήμου «για σύνταξη μελέτης για λήψη κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου στην περιοχή αρμοδιότητας μας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος)

6.-Οικονομική προσφορά για Dedicated internet Access μέσω οπτικής ίνας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα στο κτίριο της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θώμος Γεώργιος)

7.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία στο Τ.Δ. Καστρακίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

8.-Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (δίμηνα).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

9.-Αίτηση Παπαδόπουλου Νικόλαου (απευθείας μίσθωση δημοτικού καταστήματος Χαλικίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος)

10.-Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος)

11.-Διαγραφή τιμολογίων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος)

12.-Αίτηση Σταμούλη Αθανάσιου περί οικονομικής ενίσχυσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος)

13.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος )

14.-Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού με ίδια μέσα –ανάθεση υπηρεσιών –εργασιών σε ιδιώτη.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσίκαρης Βασίλειος)

15.-Συγκρότηση επιτροπών για τα Κληροδοτήµατα του Δήµου Μετεώρων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

16.-Αίτηση Μησιάρη Δήμητρας περί παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Βλαχάβας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος)

17.-Αίτηση Στάμου Γεωργίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Στέφανος)

18.-Τροποποίηση ρυμοτομικού Καστρακίου στο Ο.Τ. 81-82 (αίτηση Χούτου Νικόλαου)
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος)

19.-Αίτηση Παπαγεωργοπούλου Αικατερίνης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κ. Καστρακίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος)

20.- Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Καστρακίου του Ο.Τ.73
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος)

21.-Αίτημα καταστηματαρχών Καλ/κας περί παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Μετεώρων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος)

22.-Αίτηση του ΜΕΣ Καστανιάς «Ο ΣΤΙΝΟΣ» περί παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του Δασονομείου Καστανιάς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος)

23. –Αίτηση Ζυγουράκη Στέργιου (εκμίσθωση έκτασης στην Κοινότητα Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύπας Δημήτριος).

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την ίδια μέρα και στην ίδια αίθουσα συνεδριάζει στις 19.15 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Αίτηση Ηλία Σιούτα (άδεια τέντας)

2.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση “Καμάρα” και “Κλήμα” στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Κοινότητας Καλαμπάκας

3.-Αίτηση Παπαδόπουλου Νικόλαου (απευθείας μίσθωση δημοτικού καταστήματος Χαλικίου).

4.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.

5.-Αίτηση Μησιάρη Δήμητρας περί παραχώρησης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Βλαχάβας.

6.-Τροποποίηση ρυμοτομικού Καστρακίου στο Ο.Τ. 81-82 (αίτηση Χούτου Νικόλαου)

7.-Αίτηση Παπαγεωργοπούλου Αικατερίνης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κ. Καστρακίου.

8.-Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Καστρακίου του Ο.Τ.73

9.-Αίτηση του ΜΕΣ Καστανιάς «Ο ΣΤΙΝΟΣ» περί παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του Δασονομείου Καστανιάς.

 

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Λίγο νωρίτερα στις 19.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Τροποποίηση πρ/σμού οικ. έτους 2020.

2.-Παραίτηση ή μη από ένδικα βοηθήματα στην υπόθεση διαταγής πληρωμής του κ. Γ. Μαγκούρα.

3.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 7/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

4.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 2/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

5.-Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 17/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων

6.-Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 4/2020 απόφασης (τακτική διαδικασία) του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

7.-Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΑσφΜ24/20 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ιωάννη Πελεκάνου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων

8-Ορισμός δικηγόρου για τη νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΤΜ32/2020 αγωγής του Δημητρίου Ούτου του Φωτίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων

9.-Έγκριση Μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση οδού Ι. Ζιώγα»

10.-Αίτηση της Κ/ΞΙΑΣ ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

www.physionatsis.gr

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Το νέο Μικροβιολογικό Εργαστήριο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» λειτουργεί στην Καλαμπάκα υπό τη Διεύθυνση του κ. Νικολάου Παπανικολάου σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργαστήρια αναφοράς: Βιοϊατρική Αθηνών / In-Vitro / Βιοφόρµα / Mικροανάλυση. Μικροβιολογικό     Αιματολογικό     Βιοχημικό Ανοσολογικό     Ορμονολογικό     Προγενετικός έλεγχος Ωράριο λειτουργίας: • Δευτέρα: 7:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00 • Τρίτη:...

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

«Θαλάσσιος Κόσμος»: Με ένα τηλεφώνημα η παραγγελία σας στο σπίτι σας!

Για την προάσπιση της υγείας όλων μας και για τη δική σας εξυπηρέτηση, το κατάστημα «Θαλάσσιος Κόσμος» στην Καλαμπάκα παραδίδει τις παραγγελίες σας και στην πόρτα σας με ένα τηλεφώνημα στο 2432077418! Επιλέξετε από τη μεγάλη διαθέσιμη ποικιλία από κατεψυγμένα ψάρια, λαχανικά και σφολιατοειδή ή νωπά ψάρια, καθώς και από...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...