Η ΕΣΠΕΘ για το έτος μέριμνας στρατιωτικού προσωπικού

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε την ανάδειξη του τρέχοντος έτους, σε «Έτος Μέριμνας Προσωπικού».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη φυσική ηγεσία να ανατρέψει παθογένειες και αγκυλώσεις ετών και συνιστά μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την πολιτική ηγεσία να ενσκήψει πραγματικά στα προβλήματα της καθημερινότητας των συναδέλφων, με γνήσιο ενδιαφέρον και όχι προσχηματικά για λόγους επικοινωνιακού εντυπωσιασμού.

Γι’ αυτό το λόγο η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας συνέταξε έγγραφο και το απέστειλε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) προς ενημέρωση και ενέργειες, προς ανάδειξη του θέματος.

 

ΠΡΟΣ : Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

ΚΟΙΝ. : Τομείς Άμυνας Κοινοβουλευτικών Κομμάτων
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΜΜΕ – Στρατιωτικοί Συντάκτες

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Υπέρ του Στρατιωτικού Προσωπικού

ΣΧΕΤ. : α. ΓΔ Φ.900/207/284466/Σ.1079/28 Σεπ 1999/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4
β. ΓΔ Φ.440/28/193092/Σ.4605/21 Σεπ 2000/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/ΓΜΠ
γ. ΓΔ Φ.440/45/27321/Σ.6096/6 Δεκ 2001/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/ΓΜΠ
δ. Φ.409/44/189752/Σ.11435/15 Νοε 2011/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε την ανάδειξη του τρέχοντος έτους, σε «Έτος Μέριμνας Προσωπικού». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη φυσική ηγεσία να ανατρέψει παθογένειες και αγκυλώσεις ετών και συνιστά μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την πολιτική ηγεσία να ενσκήψει πραγματικά στα προβλήματα της καθημερινότητας των συναδέλφων, με γνήσιο ενδιαφέρον και όχι προσχηματικά για λόγους επικοινωνιακού εντυπωσιασμού.

Η έκφραση «Μέριμνα Υπέρ του Προσωπικού» ως όρος επιδέχεται πολλές ερμηνείες και προφανώς δενμπορεί να οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. Αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον πυρήνα του ζητήματος θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει έννοιες όπως στοργή, φροντίδα και το ανεπιτήδευτο ενδιαφέρον της ηγεσίας, σε επίπεδο πρόνοιας και πρόληψης για τα καθημερινά προβλήματα του προσωπικού (συνθήκες και ωράριο εργασίας, ρυθμιστικό εργασιακό πλαίσιο, υγιεινή – ασφάλεια, επαύξηση βιοτικού επιπέδου κλπ.).

Βασική αρχή της πρόνοιας είναι η πλειονότητα των μέτρων να ανακλάται θετικά στο σύνολο των συναδέλφων, αν όχι άμεσα τουλάχιστον εντός εύλογου χρονικού αναπτύγματος.

Εστιάζοντας σε επιμέρους ζητήματα – στόχους, τα οποία αποτελούν «μικρές νίκες», πλην όμως όλα μαζί συντείνουν σε μεγαλύτερες επιτυχίες στον τομέα της μέριμνας υπέρ του προσωπικού, προτείνεται όπως εξετασθούν τα ακόλουθα:

α. Θέσπιση νομοθετικής διάταξης, συναφούς με παλαιότερη Υπουργική Απόφαση ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α κ. Ραγκούση, με την οποία θα προβλέπεται ειδική μεταθεσιμότητα (τοποθέτηση σε τόπο επιθυμίας, σύμφωνα με τη δήλωση φρουρών προτίμησης) για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό που έχει συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας.

β. Άμεση υπογραφή της ΚΥΑ και αναδρομική καταβολή δεδουλευμένων από 01-01-17 σε ό,τι αφορά την Ειδική Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, βάσει του άρθρου 127 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74), με πρόβλεψη για ταχεία αναδρομική καταβολή δεδουλευμένων έτους 2017.

γ. Τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Υπουργική Απόφαση ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α κ. Ραγκούση 34/26-07-2011), με την οποία καθορίστηκαν μηνιαία ανώτατα όρια υπηρεσιών, προκειμένου αυτά να εκλογικευθούν και να μειωθούν, ισόρροπα και αναλογικά, σε όλες τις κατηγορίες, με πρόβλεψη εξαίρεσης από την υποχρέωση εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας διανυκτέρευσης (εντός στρατοπέδου), για όσα στελέχη έχουν υπερβεί τα 30 έτη υπηρεσίας.

δ. Αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή και κατάργηση των υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας που δεν εξυπηρετούν επιχειρησιακές απαιτήσεις για περιορισμό της άστοχης κατασπατάλησης πολύτιμων πόρων, ανθρωπίνων και μη. Η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και η εκμετάλλευση της τεχνολογίας συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση (κάμερες ασφαλείας, ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης, σκύλοι φύλακες κλπ.).

ε. Υιοθέτηση ενιαίας, σε διακλαδικό επίπεδο, μεθοδολογίας στον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας, δια της μεθόδου των κυλιόμενων βαρδιών με εναλλαγή ανά 8ωρο (3 βάρδιες ανά 24ωρο), προκειμένου να περιοριστεί η σωματική και ψυχική καταπόνηση (χωρίς ουσιαστική ανάπαυση) σε πιεστικές συνθήκες εργασιακές και μάλιστα χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις εκτέλεσης υπηρεσίας επί 24ωρης βάσης, να καταστεί υποχρεωτική χορήγηση 2 ημερών ανάπαυσης (DayOff), σε όλους τους κλάδους των ΕΔ. Εμπειρία άλλωστε μπορούμε να αντλήσουμε από τον χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας που επιχειρούν ή είναι σε ετοιμότητα επί 365 ημέρες το χρόνο, 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες ημερησίως.

στ. Τροποποίηση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να καθιερωθεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ως βασική και με βαρύνουσα σημασία παράμετροςμοριοδότησηςστις πάσης φύσεως παροχές και διευκολύνσειςπαρέχει έναντι χαμηλού αντιτίμου η Υπηρεσία, όπως άλλωστε ισχύει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παροχών και προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα του δημοσίου.

ζ. Λήψη μέτρων για τη σαφή ρύθμιση του εργασιακού πλαισίου, με σκοπό τον περιορισμό της υπερωριακής απασχόλησης, η οποία είναι κοινή πρακτική και στις περισσότερες περιπτώσεις εδράζεται σε ιδεοληπτικές αγκυλώσεις υπηρεσιακών παραγόντων και όχι σε επείγουσα πραγματική απαίτηση.

η. Υιοθέτησηκαινοτόμων πρακτικών και πλήρη εκμετάλλευση των λύσεων που προσφέρει η τεχνολογία (διαδικτυακή μάθηση, τηλεκπαίδευση, e’ learningκλπ.) για περιορισμό της συνολικής διάρκειας και ειδικότερα της φυσικής παρουσίας των στελεχών στα Σχολεία σταδιοδρομικής φύσεως. Το οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία, αλλά και για το προσωπικό θα είναι τεράστιο, όπως και το έμμεσο, αλλά εξίσου σημαντικό όφελος, από τον περιορισμό απώλειας ανθρωποωρών εργασίας.

θ. Εκπόνηση από επιστημονικό προσωπικό του Υ.ΕΘ.Α οικονομοτεχνικής μελέτης για την τοποθέτησηφωτοβολταϊκών στα κτήρια και στους ανεκμετάλλευτους χώρους των Στρδων, ούτως ώστε από τα έσοδα της παραγομένης ενέργειας,θα δημιουργηθεί οικονομική πρόσοδος, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ΣΟΑ – ΣΟΜΥ, βρεφονηπιακών σταθμών και πάσης άλλης φύσεως κατασκευή, υπέρ της μέριμνας του Στρατιωτικού Προσωπικού κλπ.

Παρακαλούμε για τις, κατά την κρίση σας, ενέργειες προς ανάδειξη του θέματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στέφανος Κουκουράβας

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Καρανάσιος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img