Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2020
Αρχική ΑΠΟΨΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ Κάλεσμα για ανοικτό διάλογο από την Κίνηση Πολιτών "Μετεώρων Πολιτεία - Εναλλακτική...

Κάλεσμα για ανοικτό διάλογο από την Κίνηση Πολιτών “Μετεώρων Πολιτεία – Εναλλακτική Πορεία”

-

KALAMBAKA-METEORA

1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη στη δίνη μιας πολιτικής και κοινωνικής κρίσης με οδυνηρές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία που οδηγεί σε συνεχή υποβάθμιση τη ζωή των πολιτών. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ δεν οδηγούν στην ανάκαμψη, όπως το ίδιο καταστροφικές είναι και οι υποσχέσεις για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.
Η χώρα χρειάζεται μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη προοδευτική πολιτική εξόδου από την κρίση και ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης και βιώσιμης ανάπτυξης.
Η χώρα χρειάζεται τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις και τις προγραμματικές συνεργασίες στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο με συνθέσεις και συμπαρατάξεις, για την προώθηση των αναγκαίων προοδευτικών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα πεδία. Κομβικό πεδίο αποτελεί ο χώρος της αυτοδιοίκησης.

2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Η κρίση, η υποχρηματοδότηση και η υποβάθμιση της Αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, έφεραν στην επιφάνεια τα προβλήματά της. Όμως, αναδεικνύουν ταυτόχρονα ότι κεντρικό ζήτημα αποτελεί η μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης. Ο εκδημοκρατισμός του κράτους προϋποθέτει τη συνολική αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση αποτελεί ταυτόχρονα κίνημα και θεσμό, είναι ο θεσμός της λαϊκής αυτενέργειας και συμμετοχής, το επίκεντρο και η κορύφωση του αλληλέγγυου εθελοντισμού.Με κριτήριο τα παραπάνω εκτιμούμε ότι ο θεσμός βρίσκεται στη δίνη μιας έντονης κρίσης αξιοπιστίας, εξάρτησης από την Κεντρική Διοίκηση και πολιτικού προσανατολισμού, που οφείλεται τόσο στην άρνηση των κυβερνήσεων να προχωρήσουν σε ριζοσπαστικές αλλαγές για την ενίσχυση του θεσμού, όσο και στην αδυναμία της ίδιας της Αυτοδιοίκησης να αντιμετωπίσει και να υπερβεί θετικά τις δικές της παθογένειες και ανεπάρκειες.
Σε μία περίοδο που οι δήμοι κλήθηκαν να σηκώσουν το κύριο βάρος για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού, είχαμε δραματικές περικοπές επιχορηγήσεων, διαρκείς νομοθετικούς αιφνιδιασμούς, στη φάση μάλιστα εφαρμογής του Καλλικράτη, διαρκή αμφισβήτηση της διοικητικής και θεσμικής αυτονομίας των δήμων μέσω της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων, της κατάργησης ολόκληρων υπηρεσιών, οριζόντιων μέτρων κι ενός πλέγματος ελέγχων και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου το Κράτος αφαιρεί αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μάλιστα με τρόπο αιφνιδιαστικό και αυταρχικό, χωρίς προηγούμενο διάλογο με την Κεντρική Ένωση Δήμων και χωρίς σοβαρό σχεδιασμό ως προς το δημοσιονομικό όφελος τους.
Με τέτοιες επιλογές το δημοκρατικό δικαίωμα στην αυτοδιοίκηση συρρικνώνεται, προκαλείται εύλογη αβεβαιότητα για το μέλλον του θεσμού και ενισχύεται η ανασφάλεια των εργαζομένων σ’ αυτόν.
Οι εξελίξεις αυτές, όμως, υπογραμμίζουν ταυτόχρονα την ανάγκη να επανεκτιμηθεί και να αναθεωρηθεί από την ίδια την αυτοδιοίκηση η θέση της ως μέρους του πολιτικού συστήματος και ως στοιχείου του πολιτεύματος, στην προσπάθεια για την υπέρβαση της κρίσης και την ανασυγκρότηση της χώρας.
Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να αναμετρηθεί με το γεγονός ότι ως θεσμός δεν πέτυχε να διαμορφώσει και να εκπροσωπήσει ένα δικό της συντεταγμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο στόχων για τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, το οποίο θα εξεδήλωνε πρακτικά την ευθεία πολιτική βούλησή της να συμβάλει πρωταγωνιστικά στην ανάταξη της οικονομίας και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

3. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Ο «Καλλικράτης» επιχείρησε μια ριζική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση, χωρίς, όμως, να αποτελέσει τμήμα μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης που θα αφορούσε το Κεντρικό Κράτος.
Συνέπεσε με τη δημοσιονομική κρίση και δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι, οι οποίοι είχαν προβλεφθεί για την εφαρμογή του, καθώς και οι προϋποθέσεις που θα εγγυώνταν τη χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης. Ταυτόχρονα, συνοδεύτηκε και συνοδεύεται μέχρι σήμερα από πλήθος νομοθετικών ρυθμίσεων, οι περισσότερες των οποίων είναι σε κατεύθυνση αρνητική για την αυτοδιοίκηση. Οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις δεν κρίνονται από τις καλές προθέσεις, αλλά από το πόσο αποτελεσματικές μπορούν να είναι στο περιεχόμενο αλλά και στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που εφαρμόζονται.
Σ’ αυτό το επίπεδο λοιπόν θεωρούμε ότι ο Καλλικράτης, χωρίς να είναι αποτυχημένος ως σύλληψη, βρίσκεται σε φάση στασιμότητας και αμφισβήτησης, ενώ η οικονομική κρίση και η υλοποίηση του αυστηρού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τείνουν να ακυρώσουν τις θετικές συνέπειες της μεταρρύθμισης και έχουν υπονομεύσει κεκτημένα της αυτοδιοίκησης που είχαν κατοχυρωθεί πριν από τη συγκρότηση των νέων δήμων και περιφερειών. Σήμερα ο «Καλλικράτης» είναι μετέωρος, δυσεφάρμοστος και δεν στηρίζεται από την πολιτεία.

4. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. Το διακύβευμα των εκλογών της αυτοδιοίκησης, τοπικής και περιφερειακής τον Μάιο του 2014 είναι η ανάδειξη του ρόλου των πολιτών, η συμμετοχή τους στις τοπικές υποθέσεις, η ευκαιρία να αναδειχθούν νέες κοινωνικές δυνάμεις και πρόσωπα στα κοινά των πόλεων και των περιφερειών. Αυτό είναι το πολιτικό ζητούμενο για τις δυνάμεις των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων και σε κάθε περίπτωση πρέπει επιθετικά να αποκρούσουμε εκείνες τις πολιτικές που επιδιώκουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε ένα κομματικό δημοψήφισμα.
Ο χώρος της αυτοδιοίκησης είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος των ενεργών πολιτών και των ευρύτερων συμπαρατάξεων στη βάση των αυτοδιοικητικών προγραμμάτων με προοδευτικό περιεχόμενο.
Προγραμμάτα που διεκδικούν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την ενδυνάμωση της οικονομικής και διοικητικής της αυτοτέλειας, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη, την ενθάρρυνση της συμμετοχής του δημότη.
Εν κατακλείδι, προγράμματα που θα αναδεικνύουν το ρόλο της αυτοδιοίκησης σε αυτή την ιστορική συγκυρία, ώστε να σταθεί όρθια και να βρει το δικό της βηματισμό δίπλα στον κόσμο και στα αγωνιώδη προβλήματά του. Να μη γίνει μέρος του προβλήματος, αλλά να καταξιωθεί ως μέρος της λύσης του, πρωταγωνιστώντας στην διατύπωση και υλοποίηση τοπικών και περιφερειακών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης.

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Είναι σαφές ότι το κύρος της Αυτοδιοίκησης έχει συμπαρασυρθεί από τη γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος και την πρωτοφανή οικονομική κρίση αλλά και από δικές της ευθύνες στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Παρ’ όλα αυτά, λειτουργεί ως θεσμός με απήχηση στην κοινωνία, ιδιαίτερα σήμερα, που, εξ αιτίας της πλήρους αδυναμίας του Κεντρικού Κράτους, η αυτοδιοίκηση στηρίζει κάθε κοινωνική παροχή και μέριμνα στις τοπικές κοινωνίες (βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, παιδικοί σταθμοί, κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία κ.λπ.).
Τόσο οι προτάσεις μας για τη θεσμική λειτουργία της Τ.Α., όσο κυρίως η δράση μας μέσα σ’ αυτήν, πρέπει να την αναδεικνύουν ως πυλώνα υπεράσπισης του δημοσίου χώρου, του δημοσίου συμφέροντος, των κοινωνικών αγαθών. Να αντισταθούμε σε προσπάθειες εξομοίωσης της Τ.Α. αφενός με το κράτος και, πολύ περισσότερο, της μετατροπής της σε μακρύ χέρι του και αφετέρου στην αλόγιστη και άκριτη παραχώρηση λειτουργιών και υπηρεσιών, ιδίως κοινωνικού χαρακτήρα, στον ιδιωτικό τομέα.
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2014 πρέπει να αποτελέσουν τη νίκη των ιδεών και των προτάσεων που διεκδικούν ριζικές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της Τ.Α., ώστε να είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει
• στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού κοινωνικού διχτυού προστασίας και αλληλεγγύης για όσους δεν έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν τις οδυνηρές συνέπειες τις κρίσης
• στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας προς τον δημότη
• στην ενίσχυση του δημοκρατικού και συμμετοχικού χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης, του ελέγχου και της διαφάνειας στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
• στην καλλιέργεια της αντίληψης για ανοιχτές πόλεις, φιλικές προς τον πολίτη και τον επισκέπτη, ανεκτικές στη διαφορετικότητα και στον πολιτισμικό πλουραλισμό, αντίπαλες στη μισαλλοδοξία, στον ρατσισμό και στην τυφλή βία.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΧΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Αρχίζουν τα ματς… στο Μουντιάλ της Βραζιλίας

Όλα είναι πλέον έτοιμα για να ξεκινήσει η γιορτή των απανταχού φιλάθλων του ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ 2014 που θα γίνει στην Βραζιλία. Το Μουντιάλ ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει 32 μέρες, αφού ο τελικός θα διεξαχθεί στις 13 Ιουλίου. Παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τα Στάδια, τις καθυστερήσεις,...

Γενική Συνέλευση και εκλογές στην Ένωση Ξενοδόχων Ν. Τρικάλων

Η Ένωση Ξ ενοδόχων Ν.Tρικάλων καλεί τα μέλη του σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την ΠΕΜΠΤΗ 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 -12:00. Μετα το πέρας την Γενικής Συνέλευσης θα Πραγματοποιηθεί η Εκλογική Διαδικασία για την Ανάδειξη Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ώρα 12:15 μ.μ. εως 15:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου...

Διαβάστε στα «Μετέωρα» που κυκλοφορούν: Πληθαίνουν στην πόλη τα κενά καταστήματα

Με κύριο θέμα τα πολλά ξενοίκιαστα καταστήματα που υπάρχουν στην Καλαμπάκα κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα «Τα Μετέωρα». Όπως αναφέρεται στην έρευνα της εφημερίδας, το 30% των διαθέσιμων επαγγελματικών στεγών είναι ξενοίκιαστο, καθώς από τις 500 περίπου που υπάρχουν στην Καλαμπάκα, έχουν μείνει αδιάθετες οι 140. Στον χαρακτήρα των Ελλήνω, όπως...

Chicken fingers

ΥΛΙΚΑ -750 γρ. κοτόπουλο στήθος -1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο -1/2 φλιτζάνι αλεύρι -1/2 φλιτζάνι παρμεζάνα τριμμένη -1 φλιτζάνι φρυγανιά τριμμένη -3 αβγά -1 κουτ. σούπας μουστάρδα -1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη -1 κουτ. γλυκού ρίγανη -αλάτι, πιπέρι. Υλικά για 24 τεμάχια / Προετοιμασία 10 λεπτά / Μαγείρεμα 20 λεπτά ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κόβουμε το κοτόπουλο σε ομοιόμορφα κομμάτια (σε μέγεθος δαχτύλου) και αλατοπιπερώνουμε. Χτυπάμε ελαφρώς τα αβγά...

Διήμερος πανηγυρικός εορτασμός της Αγίας Αικατερίνης στην Κρήνη Τρικάλων

  Αύριο Δευτέρα 24/11, και ώρα 17:00΄ το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός μετά αρτοκλασίας, ενώ αμέσως μετά θα διανεμηθούν η παραδοσιακή φασολάδα και νηστίσιμα εδέσματα από τους κατοίκους της Κρήνης. Την Τρίτη 25/11 το πρωί, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί ο όρθος και η θεία λειτουργία, χοροστατούντος...

Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμπάκας

Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου τελέστηκε σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 το πρωί η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλαμπάκας. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα και μετά τη Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε η περιφορά τον εικόνων στο προαύλιο του Ναού. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ...

Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο Τρικάλων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού 440.000 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά τα έργα: - Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2018», προϋπολογισμού 250.000,00 €. - Έγκριση δημοπράτησης του...

Ο Μητροπολίτης κ. Μάξιμος στον Ιερό Ναό της Παναγίας

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΨΑΡΡΗ Τον ιστορικό Βυζαντινό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμπάκας, έργο του 7ου αιώνα, επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα ο τοποτηρητής της Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος. Χοροστάτησε στον Εσπερινό που τελέστηκε στις 6:30 μ.μ. βοηθούμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, και υποψήφιο Μητροπολίτη...