Τα καλά και ωφέλιμα

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

ΚΥΡΙΑΚΗ
Δ΄ ΛΟΥΚΑ
ΤΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΦ. ΠΑΤΕΡΩΝ
Ζ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ
Τίτ. 3, 8-15

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th.

«Μανθανέτωσαν δέ καί οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι» (Τίτ. 3, 14).
Αὐτά γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος πρός τόν ἀγαπημένο του μαθητή Τίτο στή σημερινή περικοπή. Τόν Τίτο τόν ἄφησε ὁ Παῦλος στήν Κρήτη, «γιά νά συνεχίσει νά διορθώνει τίς ἐλλείψεις καί νά ἐγκαταστήσει σέ κάθε πόλη πρεσβυτέρους, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες πού τοῦ ἔδωσε» (βλ. Τίτ. 1, 5).

Μέ αὐτή τήν ἐπιστολή τοῦ ἐφιστᾶ τήν προσοχή στά ἐπισκοπικά του καθήκοντα, γιατί ἡ καλή ἐπιτέλεσή τους θά ἐξασφάλιζε τήν πνευματική πρόοδο στό ποίμνιό του. Ἐκεῖνο στό ὁποῖο ἐπιμένει ὁ Ἀπόστολος εἶναι τό νά συνηθίσουν οἱ χριστιανοί του νά πρωτοστατοῦν σέ καλά ἔργα, γιά νά μήν εἶναι ἄκαρποι πνευματικά. Δέ λέει ὁ Παῦλος οἱ χριστιανοί του νά ἐπιτελοῦν καλά ἔργα, ἀλλά καί νά πρωτοστατοῦν σέ αὐτά. Αὐτή εἶναι μιά πρακτική συμβουλή, πού ἀφορᾶ σέ ὅλους μας.

Μήπως, ἐμεῖς, πολύ συχνά, δέν παραμελοῦμε τά πραγματικά μας καθήκοντα καί ἀσχολούμαστε μέ ὁ,τιδήποτε ἄλλο; Ἤ, ἀκόμη τό χειρότερο, ἀσχολούμαστε καί μέ θρησκευτικά ζητήματα καί μέ θρησκευτικές συζητήσεις, παρακολουθοῦμε ὅλα τά κηρύγματα καί τίς ὁμιλίες, ὅμως ὑστεροῦμε στήν ἐφαρμογή τους καί ἔτσι δέν παρουσιάζουμε κανένα ἤ πολύ λίγους καρπούς, πολύ λίγα ἔργα ἀγάπης, τά ὁποῖα ὅμως, εἶναι τά μόνα «καλά καί τά χρήσιμα στούς ἀνθρώπους».

Εἶναι καλά καί ὠφέλιμα, γιατί ἐξευγενίζουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου πού τά ἐπιτελεῖ. Ὅπου ὑπάρχουν ἔργα-καρποί δικαιοσύνης, ἠθικῆς καί, κυρίως, ἀγάπης καί φιλανθρωπίας, εἶναι φανερό πώς ὑπάρχει καλλιεργημένη ψυχή. Κοινωνία ἀνθρώπων χωρίς ἀγάπη μοιάζει μέ ζούγκλα θηρίων, γιατί μόνο τά καλά ἔργα εἶναι ἐκεῖνα πού ρυθμίζουν τήν κοινωνική ζωή τῶν ἀνθρώπων καί ἀνεβάζουν τήν ἠθική καί πνευματική ζωή στά ὕψη, ἐφόσον συνοδεύονται καί ἀπό ἀταλάντευτη πίστη.

Εἴμαστε χριστιανοί, γι’ αὐτό καί σέ μᾶς ἐφιστᾶ τήν προσοχή ὁ μέγας Παῦλος νά πρωτοστατοῦμε σέ ἔργα ἀγάπης, πού εἶναι καλά καί ὠφέλιμα σέ ὅλους. Γιά τά καλά αὐτά ἔργα καί κυρίως τούς καρπούς τους μίλησε ὁ Κύριος στήν ὡραία παραβολή τοῦ σπορέως (Λουκ. 8, 5-15). Τί ὑπογράμμισε σέ αὐτήν; Πώς ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά καλλιεργήσουμε τό ἔδαφος τῆς ψυχῆς μας, ὥστε ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου, πού σπέρνεται ἀπό τό Θεό διά τῆς Ἐκκλησίας Του, νά καρποφορήσει στίς ἀνθρώπινες ψυχές.

Ἄς φροντίσουμε νά παρουσιάσουμε καρπούς. Αὐτά συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί αὐτά, στή συνέχεια, ζητάει ὁ Ἐπίσκοπος Κρήτης Τίτος ἀπό τούς χριστιανούς του, δηλαδή, «νά φροντίζουν νά πρωτοστατοῦν σέ καλά ἔργα», γιά νά μήν εἶναι ἄκαρποι.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ιησούς Χριστός και εμείς

Οι ήρωες-Άγιοι της πίστεως

Η αγάπη μείζων των αρετών