Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th.

Ἰωάν. 1, 1-17
«ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»
«Ἠγέρθη, [ὁ Κύριος], οὐκ ἔστιν ὧδε» (Μάρκ. 16, 6).

«Ἀναστήθηκε [ὁ Κύριος]. Δέν εἶναι ἐδῶ. Νά καί τό μέρος ὅπου τόν εἶχαν βάλει». Αὐτό ἦταν τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τοῦ ἀγγέλου στήν Παναγία μας καί στίς Μυροφόρες, πού μόλις ἀνέτειλε ὁ ἥλιος, πῆγαν νά ἀλείψουν μέ ἀρώματα τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

«Πραγματικά ἀναστήθηκε ὁ Κύριος» (Λουκ. 24, 34). Αὐτό εἶναι τό χαρούμενο μήνυμα μετά τό φρικτό μαρτύριο τοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Σταυροῦ. Ἄν τό μέγιστο μυστήριο καί θαῦμα ταυτόχρονα τῆς Ἐνσάρκωσης τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ τελείωνε ἐπάνω στό Γολγοθᾶ καί δέ συμπληρωνόταν μέ τό ἄρρητο καί ὑπερφυές γεγονός τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν θά ἦταν μάταιες.

«Ἄν ὁ Χριστός δέν ἔχει ἀναστηθεῖ, τότε τό κήρυγμά μας εἶναι χωρίς νόημα, τό ἴδιο καί ἡ πίστη σας» (Α΄ Κορ. 15, 14) ὑπογραμμίζει, ἀναφωνώντας ὁ ἀπόστολος Παῦλος στούς Κορινθίους! Ὁ Κύριος πραγματικά ἀναστήθηκε, θανατώνοντας τόν πνευματικό θάνατο καί νικώντας τήν ἁμαρτία τῶν Πρωτοπλάστων. Ὁ Κύριος ἀναστήθηκε καί ἀποτύπωσε τή σφραγίδα τῆς αἰωνιότητας στήν ἐφήμερη ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Κύριος ἀπό ἀγάπη πρός τό πλάσμα Του «ταπεινώθηκε θεληματικά ὑπακούοντας μέχρι θανάτου, καί μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ» (Φιλιπ. 2, 8). Γι’ αὐτό ἡ Ἀνάστασή Του δέν εἶναι κάτι πού βρίσκεται ἔξω ἀπό τό Σταυρό. Ἡ Ἀνάστασή Του βρίσκεται μέσα στό Σταυρό! Γι’ αὐτό ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ βάση τοῦ κηρύγματος καί ὁ θεμέλιος τῆς Ἐκκλησίας. Κατά συνέπεια, ὅπως καί ὅλα τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι καί ἡ Ἀνάσταση δέν ἑρμηνεύεται ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά κηρύττεται• καί οἱ πιστοί δέν ἐρευνοῦν τό χαρμόσυνο γεγονός, ἀλλά τό προσκυνοῦν.
«Πραγματικά ἀναστήθηκε ὁ Κύριος». Ἐκτός ἀπό ὑπερφυές θαῦμα εἶναι καί ἱστορικό γεγονός. Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία τῶν Ἀποστόλων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων καί τῶν Δικαίων, ἡ δικαίωση τοῦ ἀγώνα τους καί ἡ καταξίωση τοῦ μαρτυρίου τους. Ἡ ἀνάσταση εἶναι ἡ πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὡς πεῖρα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μαρτυρία καί συγκεκριμένα «μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἀποκ. 1, 9).

Ὁ πυρήνας τοῦ Εὐαγγελίου καί τό περιεχόμενο τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος εἶναι ἡ Ἀνάσταση. Ἡ ἴδια ἀποτελεῖ τήν πηγή τῆς δικαίωσης, τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς δόξας τῶν ἀνθρώπων, τῶν ὁποίων δέν ἱκανοποιεῖ μόνο τίς προσδοκίες, ἀλλά καί στοχεύει στίς ψυχές τους, γιατί εἴτε πιστός εἶναι ὁ ἄνθρωπος εἴτε ἄπιστος δέν παύει νά πεινᾶ καί νά διψᾶ γιά τό αἰώνιο.

«Πραγματικά ἀναστήθηκε ὁ Κύριος». Ὄντως! Τό μέγιστο αὐτό θαῦμα «μέ πολλές ἀποδείξεις» (Πράξ. 1, 3) πιστοποιεῖται καί ὡς ἱστορικό γεγονός. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρη τῶν πανηγύρεων. Εἴθε, οἱ ἄνθρωποι στή γιορτή αὐτή νά ψάλλουν τό «Χριστός ἀνέστη» καί μέ τή μαρτυρία τῆς ψυχῆς τους νά βεβαιώνουν τό θαῦμα, γιατί «πραγματικά ἀναστήθηκε ὁ Κύριος».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ