Ακτινογραφώντας την επιχείρηση – Τι πρέπει να γνωρίζω

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Έχοντας ως δεδομένο ότι «δεν πρέπει να αφήνουμε την επιχείρησή μας στην τύχη της», είναι σημαντικό καταρχήν να γνωρίζουμε τι σημαίνει Επιχείρηση.

Με τον όρο επιχείρηση εννοούμε μία παραγωγική μονάδα η οποία έχει ως υποχρέωση να συντονίσει όλους τους διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές ώστε να παράγει προϊόντα ή και υπηρεσίες τα οποία θα διαθέσει στους καταναλωτές. Και γιατί μία επιχείρηση να ασχοληθεί με αυτό; Η απάντηση είναι ότι ο βασικός σκοπός της επιχείρησης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους το οποίο θα προκύψει, όπως ήδη αναφέρθηκε, από την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών δηλαδή από την αξιοποίηση των εργαζομένων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του τρόπου διαχείρισης – διοίκησης.

Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη με την οικονομία, δηλαδή ο κλάδος της οικονομικής ασχολείται με τις επιχειρήσεις, ο όρος που επικρατεί γενικά είναι «Η Οικονομική των Επιχειρήσεων».

Οι επιχειρήσεις, παραδοσιακά έχουν ως στόχο το μέγιστο δυνατό κέρδος αλλά στη σύγχρονη εποχή, επιδιώκουν και την επίτευξη άλλων στόχων όπως η κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με διάφορα κριτήρια. Ανάλογα με τον τομέα και τον κλάδο παραγωγής, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα (γεωργικές, δασικές, αλιευτικές και γενικά επιχειρήσεις εξόρυξης πρώτων υλών)
 • Επιχειρήσεις δευτερογενούς τομέα (βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικά επιχειρήσεις μεταποίησης της πρώτης ύλης)
 • Επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα (εμπορικές, παροχής υπηρεσιών όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, τουριστικές, επιχειρήσεις εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας)

Ανάλογα με τον φορέα, διακρίνονται σε:

 • Ιδιωτικές
 • Δημόσιες ή και μικτές
 • Δημοτικές

Ανάλογα με τη νομική τους μορφή, διακρίνονται σε:

 • Ατομικές επιχειρήσεις
  Προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμη εταιρεία,
 • Εταιρικές επιχειρήσεις ετερόρρυθμη εταιρεία
 • Κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
 • Αφανείς Εταιρείες
 • Συνεταιρισμοί

Βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες μορφές εταιρικών σχημάτων, πιο ειδικές αλλά και επίκαιρες όπως για παράδειγμα οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις), τις οποίες ανάλογα με το σκοπό δραστηριότητας, θα πρέπει να επιλέγονται με προσοχή αξιολογώντας όλα τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά τους, για παράδειγμα το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για την καθεμιά μορφή αυτών.

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των επιχειρήσεων με βάση τα διάφορα χαρακτηριστικά και ειδικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας της, μία επιχείρηση, δύναται να χαρακτηριστεί ως Κάθετη, όταν συμμετέχει σε όλους τους τομείς της παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή).

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις, σε διάφορες περιπτώσεις, συνεργάζονται ή και συνενώνονται μεταξύ τους δημιουργώντας Κοινοπραξίες (συχνά μεταξύ τεχνικών εταιρειών με στόχο την αποπεράτωση ενός έργου), Συμπράξεις επιχειρήσεων όπως η από κοινού χρηματοδότηση μίας δράσης, από διάφορες τράπεζες, οι ισχυρές μορφές συνένωσης όπως τα Καρτέλ (με στόχο τη χάραξη κοινής στρατηγικής στην αγορά) ή τα Τραστ που προκύπτουν από τη συγχώνευση επιχειρήσεων από κάποια άλλη με στόχο τη δημιουργία μονοπωλιακού ανταγωνισμού και την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της αγοράς.

Σπυρίδων Δημ. Νικολογιάννης – Οικονομολόγος MSc
Ειδ. Σύμβουλος του Δημάρχου Δ. Μετεώρων σε θέματα Τουρισμού & Οικονομικών

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ