Προς μια παγκόσμια «Δημοκρατική» δικτατορία

-

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ

Στις μέρες μας, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη εποχή, επαληθεύονται οι προφητείες των Αγίων της Εκκλησίας μας για μια παγκόσμια «δημοκρατική» δικτατορία.
Στην αποκαλυπτική έκδοση το 2009 με τίτλο «Η ευθύνη της επιλογής μας», το Ιερό Κελλί Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Αγίου Όρους, γράφει μεταξύ των άλλων τα παρακάτω σχετικά κείμενα:

«Η εποχή µας πιστεύουµε ότι είναι σαφώς εσχατολογική. Ήδη φθίνοντος του 20ου αιώνος οι διεθνείς εξελίξεις έδειξαν ότι νέα τάξη πραγµάτων άρχισε να επικρατή. Ο κόσµος πρόκειται να «τακτοποιηθή» πολύ σύντοµα. Η νεοταξική κοινωνία δεν θα έχη πλέον προβλήµατα! Ένας απόλυτος ολοκληρωτισµός στηριγµένος σε πανίσχυρους στρατιωτικούς και πολιτικοοικονοµικους συσχετισµούς δυνάµεων θα επιβληθή σε πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Η εθνική και πολιτιστική ιδιοπροσωπία µας θα αφοµοιωθή στη χοάνη του νέου µεταλλαγµένου πολιτισµού, του όµογενοποιηµένου παγκοσµίου πολιτισµού της Νέας Εποχής. Η Νέα Εποχή έχοντας απώτερο στόχο την ένωσι όλων των θρησκειών, την Πανθρησκεία, θα παρέχη την ιδεολογική και προ πάντων την θρησκευτική κάλυψι, που έχει ανάγκη η «Νέα Τάξι Πραγµάτων». Ήδη η αυτοσυνειδησία µας θυσιάζεται στο βωµό της παγκοσµιοποιήσεως. Η αριθµοποίηση του ανθρώπου επεκτείνεται και εµπεδώνεται σταθερά και αθόρυβα. Η έκδοσι των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων προχωρεί κανονικά.
Αρχίζει να διαγράφεται καθαρά πλέον στον ορίζοντα ένα αβέβαιο µέλλον µε τα έντονα και ζωηρά χρώµατα που θέτουν οι πινελιές των αποκαλυπτικών γεγονότων των ηµερών µας.
Σ’ όλα αυτά που αναφέραµε η επιστήµη της Πληροφορικής είναι εκείνη που έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή προσφέρει τα ισχυρότερα ερείσµατα για την πορεία οποιασδήποτε επιστήµης. Αυτήν ευγνωµονεί η έρευνα κάθε κατευθύνσεως και σ’ αυτήν οφείλει χάριτες ολόκληρη η ανθρωπότης. Η Νέα Τεχνολογία, και ιδιαίτερα η Πληροφορική, αποτελεί το εφαλτήριο της παγκοσµιοποιήσεως και, συγχρόνως, παρέχει τη δυνατότητα παγκοσµιοποιήσεως της Οικονοµίας…

Πολύς ο λόγος και για την αναπτυσσόμενη τεχνολογία των «συναισθηµατικώς καλά πληροφορηµενών» (emotionally aware) Η/Υ. Oι µηχανισµοί αυτοί µε τη βοήθεια ευφυών video αναλυτικών συστηµάτων αναλύουν συνδυασµούς κινήσεων (µορφασµών) του ανθρωπίνου προσώπου, που φανερώνουν εσωτερικά αισθήµατα και διαθέσεις. Έτσι µπορούν να διαβάζουν τις απόκρυφες σκέψεις και αφανείς προθέσεις.
Επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος εκπέµπει σήµατα που δηλώνουν µιά συγκεκριµένη ψυχολογία, η Αγγλίδα Eleanor Maguire -καθηγήτρια στο Πανεπιστηµιακό Κολλέγιο του Λονδίνου (UCL – University College London) και πρωτοπόρος στην ερευνά αύτή- ισχυρίζεται ότι µε τη χρήσι του fMRI είναι δυνατή προς το παρόν η ανάγνωσι ενός µικρού τουλάχιστον τµήµατος των ανθρωπίνων σκέψεων.
Ο Αµερικανικος στρατός και συγκεκριµένα η Υπηρεσία αµυντικών προηγµένων προγραµµάτων ερεύνης (Darpa – Defence Advanced Research Projects Agency), ένα τµήµα του Αµερικανικού Υπουργείου Αµύνης, έχει στρέψει την προσοχή της από πολλά χρόνια περισσότερο στα ελεγχόµενα µέσω σκέψεως συστήµατα, παρά στους κατευθυνόµενους µέσω σκέψεως πυραύλους. Παροµοίως ενεργεί και η CIA (Central Intelligence Agency – Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών) των ΗΠΑ. Επίσης η Αστυνοµία και άλλες ύπηρεσίες εφαρµογής του νόµου και της διώξεως του εγκλήµατος έχουν ενδιαφερθή για την τεχνολογία αναγνώσεως της σκέψεως προκειµένου να βοηθηθούν στις ανακρίσεις. Διαφηµιστές, πολιτικοί, εµπορικές εταιρείες ενηµερώνονται για την τεχνολογία του «νευροµάρκετινγκ» (Neuromarketing) και την υιοθετούν. Αλλά φυσικά ανακύπτουν τεράστια ηθικά προβλήµατα και διλήµµατα, αφού πλέον καταργούνται τα πιο θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα της αυτοδιαθέσεως των πληροφοριών και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Θα µπορούσαµε ν’ αναφέρωµε πλήθος άλλων εφαρµογών και προοπτικών, που θα φαίνονταν απίστευτες. Όλο δε και πε-ρισσότεροι δελεάζονται από τον νέο τρόπο ζωής που συνδυάζει τηλεόρασι, κάρτες, κινητή τηλεφωνία, Η/Υ και Internet. Η διεύρυνσι των οποιωνδήποτε γνώσεών µας, η ευκολία και η εξυπηρέτησι είναι τα απαραίτητα δόγµατα αυτής της ζωής. Πολλές… ευχαριστίες λοιπόν στην επιστήµη του µέλλοντος, την Πληροφορική. Αλλ’ όµως και σ’ αυτήν «οφείλουν» πολλά οι αθόρυβοι πόλεµοι, οι µεγάλες εκκαθαρίσεις και εξοντώσεις λαών και εθνών, οι γενοκτονίες και η τροµοκρατία. Ποιος δεν γνωρίζει τα «θεµιτά» και αθέµιτα µέσα που χρησιµοποιούν οι µεγάλες Δυνάµεις για να επιτύχουν τους ανόµους σκοπούς τους µε το προκάλυµµα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ειρήνης των λαών; Eίναι επίσης γεγονός ότι το Διαδίκτυο προσφέρεται και ως µέσο έπικοινωνίας τροµοκρατικών οµάδων, διότι τους επιτρέπει να συλλέγουν πληροφορίες και να τις ανταλλάσσουν µεταξύ τους απλά και ανώνυµα, εύκολα και σχετικώς ακίνδυνα. Αλλά και ο λεγόµενος ψηφιακός η ηλεκτρονικός πόλεµος έχει γίνει καθεστώς σε διακρατικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να τρέµουν κυριολεκτικά αυτές οι υπερδυνάµεις στο άκουσµα των ηλεκτρονικών εισβολέων, αν και καυχώνται για την «ασφάλεια» των αµυντικών και οπλικών συστηµάτων τους! Μεγάλες Τράπεζες δηλώνουν ανεπισήµως αδυναµία προστασίας των τεραστίων κεφαλαίων που κατέχουν και διακινούν, ενώ οι hackers (οι ηλεκτρονικοί εισβολείς) συναγωνίζονται στα κατορθώµατά τους! Για πάντα το χρήµα θα είναι… ρευστό! Εποµένως τίθεται θέµα ελέγχου των κινήσεων και επικοινωνιών ύποπτων προσώπων, οµάδων η και… πληθυσµών!
Οι πληροφορίες συνεχώς αυξάνουν, οι απαιτήσεις υπευθύνων και ηγετών πολλαπλασιάζονται και συνεπώς υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας νέων πληροφοριακών συστηµάτων για πολυσύνθετη επεξεργασία των δεδοµένων. Άρα απαιτούνται νέες βάσεις δεδοµένων, όπου θα καταχωρίζωνται οι πληροφορίες. Εποµένως χρειάζεται να επινοηθούν νέες γλώσσες βάσεων δεδοµένων.
Πρόβληµα αποθηκεύσεως πληροφοριών σε οπουδήποτε επίπεδο δεν υπάρχει, διότι οι χώροι µνήµης των Η/Υ είναι τεράστιοι. Το µεγάλο υπερ-κοµπιούτερ των Βρυξελλών έχει µνήµη απεριορίστου χωρητικότητος. Ένα πρόβληµα υπάρχει· το πως θα καταχωρισθούν τα στοιχεία όλων των ανθρώπων -διότι, απλούστατα, όλοι θα είναι ύποπτοι- σε εθνικά τοπικά δίκτυα που θα είναι διασυνδεδεµένα µε ένα κεντρικό γιγαντιαίο υπολογιστή. Ποιά θα είναι η Αρχή Ελέγχου που θα επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των εκατοµµυρίων ή και δισεκατοµµυρίων πολιτών;
Όλα αυτά οδηγούν αβίαστα στο συµπέρασµα ότι σύντοµα θα αναφανή ένας πανίσχυρος δικτάτωρ, ο οποίος πιθανόν πρώτα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ακολούθως σε παγκόσµιο, θα επιβάλλη αναγκαστικά την «ειρήνη» και την «οµόνοια», την «ευτυχία» και «ευηµερία» στους λαούς της γης.
Όταν φύγη από τη µέση εκείνος, που τώρα εµποδίζει τότε θα εµφανισθή ο άνοµος (ο Αντίχριστος)… Αυτού (του ανόµου, του Αντίχριστου) η δύναµι οφείλεται στην ενέργεια του Σατανά και εκδηλώνεται µε ψευδή (όχι από τον αληθινό Θεό) θαύµατα κάθε είδους και σηµεία και τέρατα, και µε κάθε απάτη, που προέρχεται από το ψεύδος, για όσους φέρονται προς την άπώλεια. Όπως σηµειώνει ο άγιος Ιωάννης ο Δαµασκηνός: «Δεν γίνεται βεβαίως άνθρωπος ο ίδιος ο Διάβολος, σύµφωνα µε την ενανθρώπησι του Κυρίου -µή γένοιτο- αλλά γεννάται ένας άνθρωπος από πορνεία και υποδέχεται όλη την ενέργεια του Σατανά. Επειδή δηλαδή ο Θεός προγνωρίζει τη διεστραµµένη προαίρεσι που πρόκειται να έχη, επιτρέπει να κατοίκηση µέσα σ’ αυτόν ο Διάβολος».

Ο άγιος Εφραίµ παραινεί: «Αν βρεθή ο άνθρωπος να αµελή έστω και λίγο, εύκολα κυριεύεται και αιχµαλωτίζεται από τα θαύµατα του πονηρού και απατηλού Δράκοντος. Και ένας τέτοιος άνθρωπος παρουσιάζεται να είναι την ηµέρα της Κρίσεως ασυγχώρητος· διότι το βλέπει και ο ίδιος, ότι πίστευσε στον τύραννο µε τη θέλησί του… Θα είναι πολλές οι τερατουργίες του θηρίου που θα συµβούν· επειδή δηλαδή θα είναι θεοµάχος, θέλει να απολεσθούν όλοι. Διότι µεταχειρίζεται ο τύραννος τέτοιο τρόπο, για να έχουν όλοι τη σφραγίδα του θηρίου, όταν θα έλθη στην εποχή του και στον ορισµένο καιρό να εξαπατήση όλο τον κόσµο µε θαύµατα· και έπειτα έτσι να προσφέρη τις τροφές και κάθε εµπόρευµα· και θα τοποθέτηση κυβερνήτες να εκτελούν το πρόσταγµά του».
Όπως αναφέρει η Αποκάλυψι «Το άλλο θηρίον, ο ψευδοπροφήτης, ποιεί πάντας, τους µικρούς και τους µεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ινα δώσουσιν αυτοίς χάραγµα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των µετώπων αυτών, και ίνα µη τις δύνηται αγοράσαι η πωλήσαι ει µη ο έχων το χάραγµα, το όνοµα του θηρίου η τον αριθµόν του ονόµατος αυτού. Ώδε η σοφία εστίν· ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθµόν του θηρίου· αριθµός γαρ ανθρώπου εστί· και ο αριθµός αυτού χξστ» (13, 16-18).
Ο χρόνος δράσεως του Αντίχριστου θα είναι περιορισµένος. Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύµων κατηχώντας τους φωτιζόµενους λέγει: «Ας εύχαριστήσωµε τον Θεό, ο όποιος περιόρισε το µέγεθος της θλίψεως σε λίγες ηµέρες. Διότι λέγει: «Δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται αι ηµέραι εκείναι» (Ματθ. 24,22). Διότι ο Αντίχριστος θα βασιλεύση µόνο τρισήµισυ χρόνους. Και δεν το λέµε αυτό στηριζόµενοι στα απόκρυφα Ευαγγέλια, αλλά στον προφήτη Δανιήλ, ο οποίος λέγει: «Και δοθήσεται εν χειρι αυτού έως καιρού και καιρών και ήµισυ καιρού» (Δαν. 7,25). Καιρός είναι ο ένας χρόνος, κατά τον οποίο η παρουσία του θα φθάση στο αποκορύφωµά της. Καιροί πάλι είναι οι υπόλοιποι δύο χρόνοι της παρανόµου δράσεώς του, οι οποίοι συναριθµούνται σε τρεις χρόνους- και το µισό του καιρού σηµαίνει άλλο ένα εξάµηνο. Και σ’ άλλο σηµείο ο Δανιήλ επίσης λέγει: Και ώµοσεν εν τω ζώντι εις τον αιώνα, ότι εις καιρόν και καιρούς και ήµισυ καιρού» (12, 7).

Σύντοµα όµως θα καταλυθή η κοσµοκρατορία του ανόµου του λόγου του Θεού του Ζώντος, «του τοµωτέρου υπέρ πάσαν µάχαιραν δίστοµον» (πρβλ. Έβρ. 4, 12), θα φονεύση όλους τους αντιθέους, τους αντιχρίστους, κάθε τι το κακό, κάθε τι το σατανικό. Τίποτε δεν θα µπορή να σταθή µπροστά σ’ αυτή τη ροµφαία. Δεν υπάρχει ασπίδα, δεν υπάρχει θώρακας που να µπορή να προστατεύση. Αυτοί, µε το πρόσταγµα του Κυρίου θα χαθούν και από το φύσηµα της δικαίας οργής Του θα εξαφανισθούν. «Από προστάγµατος Κυρίου απολούνται, από δε πνεύµατος οργής αυτού αφανισθήσονται» (Ιώβ 4, 9). Όπως δε διακηρύσσει ο Ησαΐας: «Εν πνεύµατι δια χειλέων ανελεί ασεβή» (11, 4). Δηλαδή µε ένα απλό φύσηµα των χειλέων Του θα θανατώση τον ασεβή, τον υπέρτατο ασεβή, τον πλέον δηλητηριώδη, τον ισχυρότερο στην ανθρωπίνη γενεά, τον Αντίχριστο.
Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας µας περί των εσχάτων. Οι θεηγόροι Προφήται, οι πανεύφηµοι Απόστολοι, τα στόµατα του Λόγου, αυτός ο Κύριος ηµών, η αυτοαλήθεια, έτσι περιγράφουν τα γεγόνοτα των εσχάτων χρόνων. Οι λόγοι τους είναι σαφείς και η εκπλήρωσί τους βεβαία. «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι µου ου µή παρέλθωσι» (Ματθ. 24, 35). Αλλά και οι θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας µας -αυτοί οι λίγοι, που ασχολήθηκαν, που τόλµησαν να ερµηνεύσουν και να σχολιάσουν τους αγιογραφικούς λόγους περί των εσχάτων -µ’ αυτό τον τρόπο αναφέρονται σ’ αυτά. «Εν πολλή ταπεινώσει», «εν οδύναις και εν στεναγµοίς» µας προτρέπουν να επαγρυπνούµε και να ασφαλιζώµεθα».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ