Αρχική ΑΠΟΨΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ O Χρίστος Λιάπης στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ για το Εργασιακό Stress των γιατρών...

O Χρίστος Λιάπης στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ για το Εργασιακό Stress των γιατρών και τον νέο Κορονοϊό

-

Άρθρο του Ψυχιάτρου-Διδάκτορος του Παν/μίου Αθηνών και Προέδρου του ΚΕΘΕΑ, Χρίστου Χ. Λιάπη, σχετικά με το Εργασιακό Stress και το BURNOUT SUNDROME (σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης) των γιατρών μας και των υπολοίπων επαγγελματιών Υγείας, οι οποίοι σηκώνουν το βάρος της αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου Κορονοϊού και βιώνουν καθημερινώς τον ψυχολογικό αντίκτυπο της επιβάρυνσης του ΕΣΥ και της άμεσης απειλής για την υγεία τους και για την υγεία των οικείων τους, δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος.

Το εργασιακό STRESS των γιατρών απετέλεσε το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας που έχει εκπονήσει ο Δρ. Λιάπης στο πλαίσιο του πρώτου Μεταπτυχιακού του Διπλώματος (MSc) στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας των Αθηνών και στη School of Public Health του Παν/μίου του Michigan των ΗΠΑ.

Ακολουθεί το άρθρο:

 

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ STRESS ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΑΣ

(του Χρίστου Χ. Λιάπη MD,MSc,PhD*)

Με την Πανδημία του SARS-COV-2, προ των πυλών, πληθαίνουν οι αναφορές ευγνωμοσύνης στους «ήρωες με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες», τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους υπόλοιπους επαγγελματίες Υγείας, που δίνουν καθημερινά μια σκληρή μάχη η οποία εντείνεται διαρκώς. Θα πρέπει, όμως, να σταθούμε με προσοχή στο Εργασιακό Stress και στο BURNOUT SUNDROME (στο σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης) όλων εκείνων οι οποίοι σηκώνουν το βάρος της αντιμετώπισης της Πανδημίας του νέου Κορονοϊού και βιώνουν καθημερινώς τον ψυχολογικό αντίκτυπο της επιβάρυνσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της άμεσης απειλής για την υγεία τους και για την υγεία των οικείων τους, ιδιαίτερα αν οι τελευταίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Το εργασιακό stress περιγράφεται από τα χαρακτηριστικά της εργασίας τα οποία προσλαμβάνονται από το άτομο ως ‘απειλή’ (Osipow SH 1998), κατ’ αναλογία προς τον γενικότερο ορισμό του stress που προσδιορίζεται ως μια ψυχοσωματική αντίδραση του οργανισμού σε πραγματικά ή φανταστικά εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία αντιλαμβάνεται ως απειλητικά για την ακεραιότητά του.

Οι γιατροί θεωρείται πως βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο έκθεσης στο επαγγελματικό stress (Blenkin et al 1996), καθώς ο αυξημένος φόρτος εργασίας, η επανειλημμένη έκθεση σε τραυματικά γεγονότα και η ανάγκη λήψης κρίσιμων αποφάσεων, συχνά βασισμένη σε ανεπαρκείς πληροφορίες (Burbeck R et al 2002), αποτελούν παράγοντες άγχους κυρίως για τον γιατρό αλλά και για όλους τους επαγγελματίες της Υγείας.

Αυτό αποτυπώνεται στην αναλογία των ιατρών με αυξημένα επίπεδα stress, η οποία ανέρχεται στο 28% ενώ η αντίστοιχη αναλογία για τον γενικό πληθυσμό εργαζομένων κυμαίνεται στο 18%. (Firth – Cozens J 1999). Και όλα αυτά, στην προ Κορωνοιού (SARS-COV-2) εποχή.

Τώρα, το τοπίο έχει αρχίσει να περιγράφεται με ακόμη πιο μελανά χρώματα, καθώς οι γιατροί θεωρείται πως ούτως ή άλλως βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο (Blenkin 1996), εμφανίζοντας μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονιών σε σύγκριση με παρόμοιες επαγγελματικές ομάδες (Β.Α.Α.Ε.Μ. 1999; Lindeman 1996).

Κίνδυνος που πολλαπλασιάζεται, καθώς αντιμετωπίζοντας την COVID-19, καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον εντεινόμενων απειλών και αυξημένων ωρών εργασίας, σωματικής καταπόνησης και ψυχικής επιβάρυνσης. Πραγματικά, το ποσοστό των ιατρών με ψυχιατρικές διαταραχές ανέρχεται στο 28%, ενώ για τον γενικό πληθυσμό κυμαίνεται στο 15%.

Ένα ποσοστό της τάξεως του 10% των ιατρών εμφανίζεται να υποφέρει από κατάθλιψη, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό εργαζομένων με αντίστοιχα ηλικιακά και μορφωτικά χαρακτηριστικά διακυμαίνεται γύρω στο 5-7%. Ένας στους δεκαπέντε ιατρούς εθίζεται στο αλκοόλ και / ή στη χρήση ουσιών ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων αυτοκτονιών είναι διπλάσιος στους άντρες ιατρούς και τριπλάσιος στις γυναίκες ιατρούς, σε σύγκριση πάντα με τον γενικό πληθυσμό (Graske 2003).

Ταυτόχρονα, το εργασιακό stress ενοχοποιείται ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου στην αιτιολογία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η άντληση ικανοποίησης από τη δουλειά αποτελεί σημαντική στρατηγική αντιμετώπισης του εργασιακού stress.

Πηγές επαγγελματικής ικανοποίησης (job satisfaction) αποτελούν οι καλές σχέσεις με τους ασθενείς, τους συγγενείς τους και το προσωπικό -μέσα από την καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ιατρών-, η εκτίμηση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων, η άντληση πνευματικών ερεθισμάτων από τη δουλειά τους, η καλή οργανωτική δομή και διαχείριση και η αφθονία των πηγών και των μέσων (Arnetz 2001).

Ενδεικτική αποτύπωση των επιπέδων Επαγγελματικής Ικανοποίησης των Επαγγελματιών Υγείας, σε Νοσοκομείο των Αθηνών το 2004 (όταν ο κίνδυνος Πανδημικών κυμάτων δεν ήταν ιδιαίτερα ορατός) βλέπουμε στο σχετικό σχήμα. Για να επιτευχθεί η καταπολέμηση του επαγγελματικού stress θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην αξιοποίηση και ενίσχυση των προαναφερθέντων πηγών επαγγελματικής ικανοποίησης.

Όλα αυτά φαντάζουν μακρινές πολυτέλειες, αν αναλογιστούμε, για παράδειγμα, τις εικόνες που φτάνουν καθημερινά στους δέκτες μας από τς Νοσοκομεία της γειτονικής Ιταλία και τις δηλώσεις των γιατρών που αντιμετωπίζουν το -εκεί- ανεξέλεγκτο και εκατομβικά φονικό πρόσωπο του νέου Κορωνοιού.

Από όλα τα παραπάνω διαφαίνονται οι πολυποίκιλες πηγές stress που εγκυμονούνταν πάντα και τώρα πολλαπλασιάζονται εκθετικά στο εργασιακό περιβάλλον τόσο των ειδικευόμενων όσο και των ειδικευμένων ιατρών και οι οποίες αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους.

Ταυτόχρονα, αποκαλύπτεται η ανεπάρκεια των ατομικών στρατηγικών αντιμετώπισης του επαγγελματικού stress, η οποία γεννά την ανάγκη για την περαιτέρω διερεύνηση των -σε διοικητικό επίπεδο- θεσπισμένων προγραμμάτων και στρατηγικών αντιμετώπισης του εργασιακού stress των επαγγελματιών υγείας στα ελληνικά νοσοκομεία. Οποιαδήποτε, λοιπόν, διορθωτική μας παρέμβαση για να είναι ολοκληρωμένη και αποτελεσματική, θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την αλληλεπίδραση των συνθηκών εργασίας με την προσωπικότητα του ατόμου, στην τελική εκδήλωση του εργασιακού stress.

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους πρωταρχικούς στρεσσογόνους παράγοντες, χρησιμοποιώντας προληπτικές παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο του εργασιακού περιβάλλοντος (οργανωτικό) όσο και στο επίπεδο της προσωπικότητας των ιατρών, μιας προσωπικότητας που είναι εξ επιλογής ταγμένη στην αυταπαρνητική προσφορά προς τον συνάνθρωπο και η οποία καλείται τώρα να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών απαιτήσεων και απειλών για τον άνθρωπο και την κοινωνία.

*Ο Χρίστος Χ. Λιάπης MD,MSc,PhD είναι Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και στη Διεθνή Ιατρική και τη Διαχείριση Κρίσεων Υγείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Το νέο Μικροβιολογικό Εργαστήριο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» λειτουργεί στην Καλαμπάκα υπό τη Διεύθυνση του κ. Νικολάου Παπανικολάου σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργαστήρια αναφοράς: Βιοϊατρική Αθηνών / In-Vitro / Βιοφόρµα / Mικροανάλυση. Μικροβιολογικό     Αιματολογικό     Βιοχημικό Ανοσολογικό     Ορμονολογικό     Προγενετικός έλεγχος Ωράριο λειτουργίας: • Δευτέρα: 7:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00 • Τρίτη:...

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

www.physionatsis.gr

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

 

«Θαλάσσιος Κόσμος»: Με ένα τηλεφώνημα η παραγγελία σας στο σπίτι σας!

Για την προάσπιση της υγείας όλων μας και για τη δική σας εξυπηρέτηση, το κατάστημα «Θαλάσσιος Κόσμος» στην Καλαμπάκα παραδίδει τις παραγγελίες σας και στην πόρτα σας με ένα τηλεφώνημα στο 2432077418! Επιλέξετε από τη μεγάλη διαθέσιμη ποικιλία από κατεψυγμένα ψάρια, λαχανικά και σφολιατοειδή ή νωπά ψάρια, καθώς και από...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...