Αρχική ΑΠΟΨΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ Περιφερειακή ανάπτυξη για ποιόν;

Περιφερειακή ανάπτυξη για ποιόν;

-

Η κυβέρνηση της Ν.Δ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα στελέχη τους στην Περιφέρεια και στους Δήμους, συχνά πυκνά, μιλούν για την περιφερειακή ανάπτυξη, καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση ότι τάχα μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργατικών-λαϊκών οικογενειών.

Βεβαίως όλοι τους κρύβουν ότι ο χαρακτήρας της γενικής και περιφερειακής ανάπτυξης εξαρτάται από το περιεχόμενο των σχέσεων παραγωγής, που στον καπιταλισμό, αναπαράγουν τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του συστήματος. Επομένως, η όποια περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο του καπιταλισμού, δεν μπορεί να αναιρέσει τις ταξικές αντιθέσεις του συστήματος, ούτε μπορεί να ωφελεί όλους. Μοιραία είναι για τους λίγους.
Λόγω του άναρχου χαρακτήρα της παραγωγής, δεν μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη, ούτε ανάμεσα σε κλάδους, ούτε και σε περιοχές, γιατί σκοπός της είναι η κερδοφορία του κεφαλαίου.

Η αστική τάξη για να αμβλύνει την όξυνση των ταξικών αντιθέσεων και για να μη δημιουργηθούν οξυμένες κοινωνικές αντιδράσεις, αμφισβητήσεις της εξουσίας της, αλλά και για να διατηρήσει τους αναγκαίους όρους για την διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου, αξιοποιεί ως εργαλεία περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων, τους αναπτυξιακούς και φορολογικούς νόμους, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα ΕΣΠΑ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Οι πόροι των ΕΣΠΑ και όλων των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, αποτελούν την κλεμμένη από τους καπιταλιστές υπεραξία που παράγουν με την εργασία τους οι εργατοϋπάλληλοι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τα ΕΣΠΑ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το βασικό τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού, ο οποίος καλείται να υλοποιήσει τις επιλογές του ευρωενωσιακού κεφαλαίου.

Με τα ΕΣΠΑ έγινε μεταφορά πόρων από την Ε.Ε, που συνέβαλαν στη βαθύτερη ενσωμάτωση της χώρας στην ευρωενωσιακή διαδικασία. Χρησιμοποιήθηκαν ως μηχανισμός ενσωμάτωσης των λαϊκών στρωμάτων στις προσαρμογές της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας στην Ε.Ε, για την επιτάχυνση της συγκέντρωσης του κεφαλαίου, της ολοκλήρωσης μεγάλων έργων υποδομής τα οποία διευκολύνουν τη μετακίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων, καθώς και στον καθορισμό ενιαίων κανόνων και υποδομών για την κυκλοφορία του χρηματικού κεφαλαίου.

Επίσης, μεγάλα κονδύλια, διατέθηκαν για την θωράκιση του συστήματος από τη δράση του εργατικού-λαϊκού κινήματος, για την ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης της Ε.Ε.
Οι δαπάνες για τη γεωργία εντάχθηκαν στην στρατηγική της προώθησης της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα και τη συγκέντρωση της γης μέσα απ’ το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς.

Οι διακρατικοί και εθνοκρατικοί σχεδιασμοί που υλοποιούν τα ΕΣΠΑ και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι των εργατικών – λαικών οικογενειών, με αποτέλεσμα να οξύνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις, τόσο στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, όσο και στην φάση της ανάκαμψης της καπιταλιστικής οικονομίας.

Π.χ. στη χώρα μας 1 εκατομμύριο περίπου παραμένουν άνεργοι, παρά τα δισεκατομμύρια που δίνονται σε επιχειρηματίες για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και άλλα κίνητρα (φοροαπαλλαγές, επενδυτικά προγράμματα, κ.α), παρά την αναγκαστική φυγή 500.000 και πλέον συμπατριωτών μας στο εξωτερικό για να βρουν εργασία, εκατοντάδες χιλιάδες εργάζονται με μερική απασχόληση ή για λίγους μήνες το χρόνο με άθλιους μισθούς και χωρίς ΣΣΕ, κοντά το 1/3 βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας, όπως τα ορίζουν οι αστοί, ενώ οξύνεται η ανισομετρία ανάμεσα στις περιφέρειες στο εσωτερικό των κρατών-μελών.

Μετά από την εφαρμογή διαφόρων ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ, στη χώρα μας έχουμε διεύρυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στις περιφέρειές της. Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία, που ο περιφερειάρχης επιχαίρει για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, παρουσιάζει μείωση του ΑΕΠ, σε σχέση με το 2010, αλλά και της παραγωγής τόσο στη γεωργία-κτηνοτροφία, όσο και στη βιομηχανία-βιοτεχνία. Χιλιάδες μικροί γεωργοί-κτηνοτρόφοι ξεκληρίστηκαν, ενώ η ανεργία παραμένει υψηλή και στην περιοχή μας.

Το ΚΚΕ βλέπει την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων ενταγμένη στη γενική του στόχευση για συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών. Στο πλαίσιο του καπιταλισμού, καμιά προσπάθεια διαχείρισής του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, τις κρίσεις, την αναρχία της παραγωγής και τις δυσαναλογίες στην ανάπτυξη περιοχών και κλάδων.

Η αστική τάξη προσπαθεί με εργαλεία την κρατική και ευρωενωσιακή χρηματοδότηση και τις νομοθετικές ρυθμίσεις να διαχειριστεί τον ανταγωνισμό μεταξύ μονοπωλιακών ομίλων και διαφόρων τμημάτων της και να αξιοποιήσει τις εκάστοτε δυνατότητες της διεθνούς καπιταλιστικής αγοράς, ενισχύοντας ανάλογα με τη χρονική στιγμή μονοπώλια συγκεκριμένων κλάδων και περιοχών, σε βάρος άλλων. Θυμίζουμε ότι παλιότερα ενισχύθηκαν επιχειρήσεις, για τη μεταφορά τους στα Βαλκάνια, στο πλαίσιο του Ελληνικού σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.

Οι φυσικές και παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, που μπορούν να αναπτυχθούν, οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, ο τεράστιος κοινωνικός πλούτος που παράγεται σήμερα από τους εργατουπάλληλους και τους μικρομεσαίους αγρότες, δημιουργούν την δυνατότητα και υπογραμμίζουν την κοινωνική αναγκαιότητα για το σχεδιασμό της οικονομίας με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία. Αυτός ο κεντρικός σχεδιασμός που θα στηρίζεται στην κοινωνικοποίηση των μεγάλων και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, στην οργάνωση της μικρής αγροτικής παραγωγής σε παραγωγικούς συνεταιρισμούς και στην εργατκή εξουσία, μπορεί να υπηρετεί συνδυασμένα τους στόχους της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και της περιφερειακής ανάπτυξης, αξιοποιώντας:

• Τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας και κάθε περιοχής.
• Την ορθολογική κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης και των εργαζομένων.
• Τον εργατικό και λαϊκό έλεγχο, τη συλλογική πείρα των εργαζομένων.
• Την κρατική ερευνητική δραστηριότητα για διάγνωση και αντιμετώπιση των νέων αναγκών.
• Τις διεθνείς αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες.
• Τους ενιαίους αποκλειστικά κρατικούς φορείς σε τομείς στρατηγικής σημασίας (ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες) και υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής.

Για να ανοίξει ο δρόμος γι΄ αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική, απαιτείται ρήξη με τις επιλογές της Ε.Ε και της εγχώριας αστικής τάξης. Γι΄ αυτό και το ΚΚΕ προβάλλει ένα ολοκληρωμένο διεκδικητικό πλαίσιο πάλης που αγκαλιάζει όλα τα προβλήματα, εντάσσοντας σε αυτό και το ζήτημα των περιφερειακών ανισοτήτων. Αυτό το πλαίσιο θα προωθείται στο βαθμό που θα αλλάζει ο συσχετισμός στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, σε βάρος των κομμάτων του ευρωμονόδρομου (Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, κ.α) και υπέρ του ΚΚΕ. Στο βαθμό που θα δυναμώνει η εργατική-λαϊκή πάλη για αποδέσμευση από την Ε.Ε και το ΝΑΤΟ. Στο βαθμό που οι αγώνες και η συμμαχία εργατών-φτωχών αγροτών και ΕΒΕ, έχουν αντιμονοπωλιακό-αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό, με στόχο την εργατική εξουσία.

Τάσος Τσιαπλές, μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ,
Επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

www.physionatsis.gr

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Ανακοίνωση του ΚΔΑΠ “Το Αερόστατο των Μετεώρων” για τις αιτήσεις για εγγραφή σε ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ

▶️ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΔΑΠ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΑΝΟΙΞΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 17/7 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 5/8. ❗️Εάν επιθυμείτε μπορούμε να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε την αίτηση για εσάς εντελώς δωρεάν❗️ Για οποιαδήποτε βοήθεια στην αίτηση ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ: ☎ 24320-77609 📱 6970408234 📧 [email protected] Θα μας βρείτε📍Θ.Οικονόμου 13 ( Πρώην...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220